Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Bizel: EU će podržati projekte za inkluziju Roma sa još 14 miliona evra

Objavljeno 18.04.2016.

romi_konfPredstavnici romske zajednice u Srbiji trebalo bi da budu značajnije uključeni u proces donošenja akcionih planova na nacionalnom i lokalnom nivou za sprovođenje Strategije za inkluziju Roma 2016-2025, dok bi organizacije civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja romske zajednice trebalo da učestvuju u pripremi projekata – neki su od glavnih zaključaka konferencije o unapređenju položaja Roma kroz projekte koje u Srbiji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS.

„Evropska unija će nastaviti da pruža podršku za unapređenje položaja Roma i namerava da opredeli još 14 miliona evra za nove projekte koji treba da doprinesu izgradnji pravednog, inkluzivnog društva“, rekao je šef I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, Nikola Bizel. „Ovi projekti su zaista ostvarili značajan pomak u inkluziji Roma,  i mogu da budu dobar primer za buduće projekte. Međutim, još mnogo posla je pred nama da bismo dostigli zadovoljavajući nivo uključenosti romske populacije“, naveo je Bizel.

Kroz projekat „Sagradimo dom zajedno“, koji je finansirala Evropska unija, a sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS u Srbiji u saradnji sa Gradom Beogradom, stanovanje je obezbeđeno za 110 romskih porodica sa 512 članova, kroz obezbeđivanje stanova za socijalno stanovanje, preseljenje u seoska domaćinstva, podršku obnovi postojećih objekata i kroz različite aktivnosti u cilju sticanja prihoda. Projekat „EU podška zapošljavanju Roma“ omogućio je radno angažovanje za 74 osobe, a 270 romskih korisnica i korisnika prošlo je kroz aktivne mere zapošljavanja.

„Naša iskustva govore da je aktivno učešće Roma i Romkinja, kao jedne od najranjivijih zajednica u Srbiji,  neophodno na svim nivoima kako bi se poboljšao njihov položaj, smanjila nejednakost i siromaštvo“, istakao je menadžer Projektnog centra UNOPS-a u Srbiji Grem Tindal.

Tokom skupa, kroz diskusiju u radnim grupama, predstavnici Vlade Srbije, lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija i institucija definisali su naučene lekcije iz projekata koji se tiču stanovanja, zapošljavanja i uključivanja Roma, a ovi zaključci poslužiće kao doprinos akcionom planiranju za sprovođenje Strategije za inkluziju Roma 2016-2025.

„Predstavnici romske nacionalne manjine su bili aktivno uključeni u izradu Startegije, jer je važno da učestvuju u kreiranju politika koje se tiču njih samih“, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević. On je dodao da Strategija, kao i akcioni plan koji će je pratiti, treba da doprinesu poboljšanju položaja Roma i Romkinja, i to u oblasti obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite.

„Romska zajednica je i dalje najmarginalizovanija grupa stanovništva koja je izložena diskriminaciji i stereotipima. Da bi se to promenilo važno je ljudima obezbediti krov nad glavom, mogućnost da privređuju i da se obrazuju“, rekao je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji Vitomir Mihajlović.

Na konferenciji je zaključeno i da vlasti i institucije u Srbiji na svim nivoima treba da spreče diskriminaciju Roma doslednim sprovođenjem zakona, naročito u cilju većeg zapošljavanja, ali i drugih segmenata života, dok svako raseljavanje neformalnih naselja treba da bude urađeno samo onda kada je apsolutno neophodno, planski i pravovremeno, kako bi svi ostvarili svoje pravo na adekvatan stan.

Izvor: europa.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]