Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Izaberite oblast delovanja

Klikom na jednu ili više oblasti delovanja vrši se odabir postojećih dokumenata prema oblastima kojim pripadaju.
Takođe, možete odabrati tip dokumenta u padajućem meniju ispod Oblasti delovanja.
Pretragu možete vršiti i prema ključnim rečima.

Dokumenta i publikacije

Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja

26.09.2019

Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine

15.07.2019

Izveštaj o primeni Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) u procesu pristupanja Evropskoj uniji za period 2016-2017. godine

29.05.2019

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

18.03.2019

Priručnik za novinare i novinarke: Izveštavanje o osetljivim grupama – osobe sa hendikepom

13.03.2019

Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine

12.02.2019

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu

04.02.2019

Najvažniji rezultati rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u 2018. godini

28.12.2018

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

12.12.2018

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura

28.11.2018

Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini

16.10.2018

Crowdfunding – grupno finansiranje

15.12.2017

Žene i muškarci u Republici Srbiji, 2017.

20.11.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Nacionalni izveštaj

12.09.2017

Nasilje prema deci u Srbiji: determinante, faktori i intervencije – Pregled nalaza

12.09.2017

Akcioni plan za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji 2017-2018

14.06.2017

E2E: Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji

09.12.2016

Мogućnost pristupa ekonomskim šansama u Srbiji za žene

14.11.2016

Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

18.08.2016

Međunarodna konvencija o pravima osoba za invaliditetom (skraćena i pojednostavljena verzija)

18.08.2016

Vodič za koordinatore za romska pitanja i službenike u lokalnim samoupravama koji prate inkluziju Roma na lokalnom nivou

01.08.2016

Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera

01.07.2016

Podrška unapređenju eUsluga na lokalnom nivou u Republici Srbiji: Predlog osnovnog skupa elektronskih usluga lokalne samouprave i Predlog Indeksa razvoja eUprave jedinica lokalne samouprave

24.05.2016

Preporuke za rad sa gluvim i nagluvim osobama

17.05.2016

Izveštaj o položaju zajednice gluvih u Srbiji u oblasti medija, dostupnosti prevodilačkih usluga i obrazovanja

17.05.2016

Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje

30.03.2016

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine

11.03.2016

Priručnik za uspostavljanje i razvoj centara za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici

10.03.2016

Vodič za procenu najboljeg interesa deteta

08.03.2016

Dečji brakovi u Srbiji – Analiza stanja i preporuke

10.02.2016

Indeks rodne ravnopravnosti 2016.

01.02.2016

Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici

27.01.2016

Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine

26.01.2016

Izveštaj EK o napretku Srbije za 2015. godinu

20.11.2015

Siromaštvo u Republici Srbiji – infografik

17.10.2015

Operativni zaključci Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji

15.09.2015

Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici – Rezime

25.08.2015

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje 2014-2020

03.08.2015

Pregled Drugog nacionalnog izveštaja o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji – uloga lokalnih samouprava

22.07.2015

Drugi izveštaj o implementaciji Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja

15.04.2015

Ženska platforma za razvoj Srbije 2014-2020

08.04.2015

Godišnji izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji za 2014. godinu (GSA)

27.03.2015

Drugi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2011–2014. godine

04.11.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji – rezime

14.10.2014

Okvir za praćenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

14.10.2014

Kako do rezultata u javnim politikama – Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

25.09.2014

Upoznajte SEKO – Saradnja civilnog društva i javnog sektora radi uspešnog korišćenja međunarodne razvojne pomoći

25.09.2014

Postojeći modeli za poboljšanje stanovanja Roma: Socijalna i pristupačna stambena rešenja za Rome i osetljivo stanovništvo u Srbiji (OEBS)

05.06.2014

Pristupačni izbori – učešće osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu (COD-NDI)

15.05.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima iz osetljivih grupa u preduniverzitetskom obrazovanju

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 1: Institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti politika usmerenih na siromašno stanovništvo

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 2: Pregled politika i mera u sektoru socijalne zaštite za podršku obrazovnim potrebama dece iz osetljivih grupa

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 3: Pregled mera usmerenih na siromašne učenike i učenike romske nacionalnosti koje sprovode OCD

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 4: Završeni i tekući programi donatorske pomoći u sektoru obrazovanja i socijalne zaštite

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 5: Komparativna analiza

31.03.2014

Pružanje dodatne podrške učenicima – Prilog 6: Finansijska analiza mera predloženih u Analizi

31.03.2014

Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji (EUIC)

21.01.2014

Uporedna analiza profila, potreba i inkluzije tražilaca azila u Srbiji i srpskih građana koji traže azil u razvijenim evropskim zemljama (APC/CZA)

13.01.2014

Kontekst javnog upravljanja i reforme u Srbiji – rezultati ankete viših rukovodilaca u državnoj upravi

13.12.2013

Kvalitet života u zemljama proširenja – Treće ispitivanje kvaliteta života u Evropi: Srbija (Evropska fondacija za poboljšanje uslova života i rada – Eurofound)

01.10.2013

Predlog potencijalnih modela šeme pomoći u procesu digitalizacije zemaljske televizije u Republici Srbiji i primeri prakse iz drugih zemalja

01.09.2013

Seminar o socijalnom uključivanju Roma – Operativni zaključci

18.06.2013

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

31.05.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Kvalitativno istraživanje o dugotrajnoj nezi starijih u Srbiji

01.05.2013

Studija opcija zа uspоstаvlјаnjе Fоndа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе

29.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – studija u celini

01.04.2013

Prоcеnа еfikаsnоsti lоkаlnih mеhаnizаmа sоciјаlnоg uklјučivаnjа Rоmkinjа i Rоmа – Rezime

01.04.2013

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji – Rezime

01.03.2013

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja: Praćenje stanja socijalne isključenosti, 2006–2012, 2. dopunjeno izdanje

01.10.2012

Vodič kroz evropske think tank organizacije

01.05.2012

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja

09.02.2012

Uloga lokalnih samouprava – Krаtаk prеglеd 1. Nаciоnаlnоg izvеštаја о sоciјаlnоm uklјučivаnju i smanjenju siromaštva

01.12.2011

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine

28.09.2011

Strategija stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2011 – 2013. godine

21.07.2011

Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

01.04.2011

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine

03.03.2011

Prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2008-2010. godine

01.03.2011

Vodič kroz evropske mreže za organizacije civilnog društva

01.01.2011

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva

16.12.2010

Ključna inicijativa: Evropska platforma za borbu protiv siromaštva – Spisak ključnih inicijativa

15.12.2010

Strategija razvoja i promocije društveno odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period od 2010. do 2015. godine

01.12.2010

Strategija EU za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2010-2020

01.12.2010

Strategija razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji

07.10.2010

Četvrti bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.10.2010

Strategija zaštite podataka o ličnosti

16.08.2010

Pregled i trenutno stanje socijalne uključenosti u Srbiji na osnovu praćenja evropskih i nacionalnih pokazatelja

29.07.2010

Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine

22.07.2010

Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine

08.07.2010

Treći bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.07.2010

Drugi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.04.2010

Evropa 2020 – Evropska strategija pametnog, održivog i inkluzivnog rasta

01.04.2010

Izveštaj o napretku u realizaciji Milenijumskih ciljeva razvoja

01.12.2009

Prvi bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Srbiji

01.12.2009

Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji

04.11.2009

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine

01.10.2009

Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

01.10.2009

Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

08.07.2009

Praćenje socijalne uključenosti u Srbiji

20.06.2009

Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji

09.04.2009

Strategija suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009–2014. godine

26.03.2009

Strategija reintegracije povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji

13.02.2009

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti

13.02.2009

Strategija razvoja zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu od 2009. do 2012. godine

22.01.2009

Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)

15.01.2009

Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

25.12.2008

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

27.11.2008

Strategija regulatorne reforme u Republici Srbiji za period od 2008. do 2011. godine

14.10.2008

Obnovljena socijalna agenda: mogućnosti, pristup i solidarnost u Evropskoj uniji (eng.)

01.08.2008

Nacionalna strategija održivog razvoja

27.05.2008

Povelja o osnovnim pravima Evropske unije (eng.)

15.12.2007

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke (eng.)

01.12.2007

Anketa o životnom standardu 2002-2003: Život u Srbiji kroz anketne podatke – Aneks (eng.)

01.12.2007

Drugi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

01.08.2007

Strategija regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. godine

11.01.2007

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

28.12.2006

Strategija borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji

27.12.2006

Nacionalna strategija reforme pravosuđa

26.12.2006

Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji

26.12.2006

Pregled siromaštva i socijalne isključenosti u zemljama Zapadnog Balkana (eng.) – Stanovništvo 1/2006

30.06.2006

Plan za dostizanje jednakosti između žena i muškaraca 2006-2010 (eng.)

01.03.2006

Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

20.06.2005

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Rezime i matrice

03.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Glavni tekst

02.06.2003

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003–2009: Prilozi i aneksi

01.06.2003

Srbija – Anketa o životnom standardu, 2002: Osnovni rezultati zajedničke analize Ministarstva nadležnog za socijalna pitanja i Svetske banke (eng.)

01.12.2002

Povelja Zajednice o osnovnim socijalnim pravima radnika (eng.)

09.12.1989

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Stefan na treningu
Dok sam bio mali sport me nije mnogo interesovao. Kada su i prikazivane utakmice na televiziji, više sam voleo sam [...]
sri, okt 16, 2019
Source: Inkluzija blog
Centar za otkrivanje ranog postularnog statusa, Knjaževac
EU pomoć za osnivanje Centra za rano otkrivanje deformiteta kičme kod dece Za rast i razvoj dece od velike je važnosti [...]
pon, okt 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Ugo Menino Agijar, osnivač socijalnog preduzeća Speak ©Chris Welsch
Ugo Menino Agijar, osnivač socijalnog preduzeća Speak ©Chris Welsch Speak (Pričaj) je socijalno preduzeće koje pridošlicama i imigrantima pomaže da uspostave [...]
pet, okt 11, 2019
Source: Inkluzija blog
Foto: DG NEAR
Foto: DG NEAR U maju 2018. povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, po prvi put u istoriji srpske policije na rad u [...]
sri, okt 09, 2019
Source: Inkluzija blog
Alberto Kanabes, levo, i njegov “usvojeni” deka, Bernardo, u penzionerskom domu u gradu Sijudad Real, Španija. Kanabesova kompanija pruža starijima više socijalne interakcije. ©Adopta un Abuelo
Alberto Kanabes, levo, i njegov “usvojeni” deka, Bernardo, u penzionerskom domu u gradu Sijudad Real, Španija. Kanabesova kompanija pruža starijima [...]
pet, okt 04, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]
Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova
Maj, 2019 arrow right pdf [3 MB]
Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]