Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Konkurs za objavljivanje radova o rodnoj ravnopravnosti (rok: 31.8.2017)

Objavljeno 09.08.2017.

zavod_za_ravnopravnost_polova_ap_vojvodina_logoPokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisuje Konkurs za publikovanje radova o rodnoj ravnopravnosti.

Predmet konkursa je izbor autorskih radova za publikovanje:

 1. rada iz oblasti istorijskog i savremenog stvaralaštva žena koji svedoči o prisustvu i dometima žena na društvenoj, naučnoj i umetničkoj sceni,
 2. odbranjenog doktorskog/master rada na temu rodne ravnopravnosti,
 3. istraživačkih rezultata u oblasti rodne ravnopravnosti.

Zavod obezbeđuje sredstva za štampanje dva autorska rada, likovno oblikovanje, prelom, lekturu izabranih autorskih radova, kao i međunarodni knjižni broj ISBN i kataloški zapis CIP.

Ciljevi:

 • Promocija koncepta rodne ravnopravnosti iz perspektive ljudskih prava
 • Doprinos poboljšanju i osavremenjivanju obrazovnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti rodne ravnopravnosti
 • Obogaćivanje fonda literature o dostignućima doprinosa žena u najrazličitijim oblastima života: na političkoj, društvenoj, naučnoj i umetničkoj sceni
 • Afirmacija dostignuća i rezultata studenata/studentkinja rodnih studija (master/magistarskog i doktorskog programa).

Kriterijumi:

 • Radovi koji su nastali u okviru istraživačkih projekata u Vojvodini, zemlji ili u svetu, a tematikom su vezani za pitanja iz rodne ravnopravnosti i rodnih studija
 • Radovi u oblasti savremenog i istorijskog stvaralaštva žena
 • Odbranjeni doktorski/master radovi u oblasti rodne ravnopravnosti.

Uslovi:

 • ispunjen jedan od kriterijuma
 • učesnik/ca Konkursa može da aplicira samo sa jednim radom
 • autorski rad na temu iz oblasti rodne ravnopravnosti koji do sada nije objavljen
 • učesnik/ca Konkursa kome/kojoj se objavi autorski rad ponovo može da se javi na Konkurs dve godine nakon što je objavljen rad
 • tri recenzije o rukopisu
 • sažetak rukopisa na engleskom jeziku
 • dužina rukopisa za autorski rad može imati maksimalno 150 strana.

Obavezna dokumentacija

Učesnici konkursa dostavljaju:

 • popunjenu prijavu za konkurs
 • rukopis (elektronski i u CD formatu, u skladu sa Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti Zavoda za ravnopravnost polova)
 • sažetak rukopisa na engleskom jeziku najmanje na jednoj stranici
 • tekstove potpisanih recenzija o rukopisu
 • biografiju
 • dokaz o odbranjenom doktorskom/master radu.

Način prijavljivanja

Prijave na Konkurs sa obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Bulevar Mihajla Pupina 6/IV
Novi Sad

poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za publikovanje radova o rodnoj ravnopravnosti“.

Prijave na Konkurs se primaju do 31. avgusta 2017. godine.

Više informacija i konkursnu dokumentaciju potražite na adresi ravnopravnost.org.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Ostavite komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Aktuelna dokumenta

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj
decembar, 2016 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [2 MB]
Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
septembar, 2016 arrow right pdf [8 MB]
Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)
septembar, 2016 arrow right pdf [16 MB]
Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije
avgust, 2016 arrow right pdf [2 MB]
Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera
jul, 2016 arrow right pdf [680 KB] arrow right docx [899 KB]
Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Programme – ESRP)
jun, 2016 arrow right zip [321 KB] arrow right pdf [3 MB]