Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Kreiranje javnih politika zasnovanih na podacima

Objavljeno 04.11.2009.

Tim za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva u toku 2008. godine inicirao je i realizovao Program Analize uticaja javnih politika. Ovo je bila prva sistemska inicijativa ovog tipa, a osnovni cilj bio je da se preispita koliko su efikasne bile neke od mera koje su se na nivou države sprovodile u periodu od 2003. do 2007. Osnov za rad na analizi uticaja politika bili su podaci Republičkog zavoda za statistiku iz Ankete o životnom standardu (AŽS) za 2007. godinu, čime je napravljen petogodišnji presek u prikupljanju podataka po AŽS, u odnosu na 2002. godinu. Takođe, procenjeno je da je statistički sistem u Srbiji unapređen u velikoj meri i da je započet proces prilagođavanja metodologiji i procedurama EU. Pored toga, u prethodnom periodu urađeno je dosta i na polju saradnje korisnika i onih koji proizvode podatake, te je analiza uticaja javnih politika predstavljala nastavak započetih inicijativa.

Dubinski je analiziran neposredan uticaj aktivnih mera zapošljavanja, ali i njihov posredan uticaj na smanjenje siromaštva. Takođe, analizirana je veza između obrazovanja odraslih, sprovedenih dokvalifikacija i prekvalifikacija i zapošljavanja. Kako je neobrazovanost identifkovana kao jedan od glavnih uzročnika siromaštva u Srbiji, posebna pažnja u analizi posvećena je obrazovnim merama sprovedenim u periodu od 2003. do 2007. godine i njihovom uticaju na smanjenje siromaštva. Analiziran je uticaj uvođenja obaveznog predškolskog obrazovanja, potom veza između siromaštva i postignuća đaka i uticaj i efikasnost mera afirmativne akcije sprovedenih u protekle četiri godine. Slično ovome, analiziran je i uticaj zdravstvenih mera koje su namenjene najsiromašnijem stanovništvu sa fokusom na romskoj populaciji. Kako bi kompletirali sliku o tome koliko su efikasne mere koje država sprovodi za one najsiromašnije, urađena je i detaljna analiza uticaja novčanih nadoknada koje stanovništvo Srbije dobija (MOP i dečiji dodaci). Predmet analize bio je i efekat materijalnih subvencija na koje su mala i srednja preduzeća imala pravo u proteklom periodu, kao i efekat mera koje je Vlada realizovala za podsticaj ruralnog razvoja i poljoprivrede.

U toku 2010. godine rađena je procesna evaluacija javnih radova, a u toku je izrada analize i definisanja prioriteta u oblasti zapošljavanja za naredni period. Takođe, u toku je izrada analize “Proširena delatnost škola”.

U periodu novembar 2009 – februar 2010, analizirali smo u kojoj meri su zaključci i preporuke koje su date u nekim od realizovanih analiza uticaja politika, uticali na donosioce odluka i koliko su se reflektovali u  novim zakonskim rešenjima, strateškim okvirima i merama i planovima resornih ministarstava i drugih partnerskih organizacija. Želeli smo da damo odgovor na pitanje: Koliko su nove mere, politike i/ili zakoni kreirani na osnovu objektivnih pokazatelja i podataka koji su dobijeni u analizama koje su realizovane i predstavljene donosiocima odluka i široj javnosti?

Analizama realizovanim u prethodnom periodu možete pristupiti ovde:

  1. Obrazovanjem protiv siromaštva: Analiza uticaja uvođenja pripremnog predškolskog programa u Srbiji [pdf 1MB]
  2. Kvalitet i pravednost obrazovanja u Srbiji: Obrazovne šanse siromašnih [pdf 1MB]
  3. Analiza uticaja politike zapošljavanja i aktivnih mera tržišta rada u Republici Srbiji 2003 – 2007 [pdf 1.1MB]
  4. Аnaliza direktne budžetske podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju Srbije [pdf 1.23MB]
  5. Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima [pdf 1.6MB]
  6. Analiza uticaja mera zdravstvene politike na dostupnost zdravstvene zaštite romskoj populaciji u Srbiji [pdf 840 KB]
  7. Analiza državne finansijske podrške za mala i srednja preduzeća [pdf 1.6MB]
  8. Mere u obrazovanju usmerene ka ugroženom stanovništvu [pdf 1.19MB]
  9. Procesna evaluacija javnih radova [pdf 270KB]

Rezultati koji su dobijeni u procesu analize uticaja politika i mera, predstavljeni su relevantnim Vladinim institucijama, civilnom društvu i zajednički su određeni dalji pravci delovanja. Na ovaj način, otvoren je prostor da rezultati analiza, kroz relevantne zakone i programe Vlade direktno utiču na definisanje mera za poboljšanje života najsiromašnijih građana Srbije u narednom periodu. Takođe, otvoren je prostor za dalju izgradnju kapaciteta pre svega vladinih institucija za redovno sprovođenje analize uticaja politika i za dalju posvećenost stvaranju demokratske i odgovorne vlade.

Služba za upravljanje kadrovima (SUK) Vlade Republike Srbije je, uz podršku Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, prvi put 2009. godine u Programu opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade, uvrstila obuku: Analiza uticaja javnih politika. Stručno usavršavanje namenjeno je državnim službenicima koji rade na poslovima planiranja i analize u organima državne uprave.

Vlada je donela Strategiju regulatorne reforme koja će se sprovoditi u periodu od 2008. do 2011. godine, a njen osnovni cilj je stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, smanjenje pravne nesigurnosti i povećanje konkurentnosti naše privrede na stranom tržištu. Potrebna je temeljna analiza posledica regulatornih promena, jer se u praksi često dešava da novi propisi stvaraju pravnu nesigurnost, ne mogu se primenjivati zbog nedostatka sredstava ali i institucija koje će ih sprovesti i / ili nisu sprovodivi (nejasni su, preterano kompleksni itd.). Da bi se navedeni ciljevi ostvarili potrebno je preduzeti odgovarajuće mere za unapređenje kvaliteta regulative, a to su: Uspostavljanje načela dobre regulatorne prakse; Jednokratno stavljanje van snage ili izmena neefikasnih propisa – sveobuhvatna reforma propisa – SRP;  Unapređenje sistema analize efekata propisa prilikom njihove pripreme i usvajanja, kao i primene (AEP).

Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske započeo je projekat: Podrška jačanju koordinacije politika u Vladi republike Srbije. Cilj projekta je poboljšanje efikasnosti i efektivnosti rada Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, a u cilju jačanja poslova koordinacije politika Vlade Republike Srbije, kao što su borba za smanjenje siromaštva i pristupanje Evropskoj uniji. U smislu očekivanih rezultata, odnosno ishoda Projekat će omogućiti Vladi Republike Srbije, kao državi potencijalnom kandidatu za članstvo u Evropsku uniju, da efikasno koordiniše pripremu, sprovođenje i praćenje politika.

Povezane vesti

Kalkulator socijalnih davanja

Kalkulator socijalnih davanja

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) razvio je aplikaciju  Kalkulator socijalnih davanja.Kalkulator socijalnih davanja ima za cilj da građanima i građankama pruži moguću procenu…

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Konstantan tehnološki razvoj nameće stalnu potrebu za unapređenjem obrazovne tehnologije na svim nivoima. Pojava računara i drugih savremenih nastavnih sredstava [...]
pet, okt 23, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Ako ste ikada uganuli skočni zglob, polomili nogu ili ruku ili samo širili zenice – osetili ste koliko svet može [...]
pet, okt 09, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Kako je dečiji rak postao izlečiva hronična bolest, tako je sve više počelo da se razmišlja o kvalitetu života dece [...]
pet, okt 02, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Čitanje naslova – Starenje bez cenzure ili Starenje bez autocenzure, stvar je ličnog izbora. Provokacija i dilema na samom početku [...]
čet, okt 01, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]