Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Planiranje nasušno

Objavljeno 11.06.2013.

ns_strategija_pristupacnostiPiše: Miodrag Počuč (Blog o socijalnom uključivanju)

Na fakultetu sam naučio da ako planirate gradove za automobile i saobraćaj, dobićete automobile i saobraćaj. Ako planirate gradove za ljude i mesta, dobićete ljude i mesta. Shodno tome, može se reći i da ako planirate pristupačan grad za sve – dobićete pristupačan grad za sve. Vodeći se tom mišlju, želim da vam prenesem iskustvo organizacije u kojoj radim, a koja upravo to nastojala da sprovede u praksi.

Organizacija Centar “Živeti uspravno” od 2007. godine “lobira” kod lokalnih vlasti Novog Sada stvaranje pristupačnog okruženja. Predstavnici Centra insistirali su na tome da se problemu pristupi na multidisciplinaran, holistički i sistemski način, uvažavajući razlike među ljudima, primenjujući koncept “dizajn za sve” i preporuke EuCAN-a o kojima sam pisao u prethodnom blogu.

Krajem 2010. godine, odlukom gradonačelnika Novog Sada, oformljen je lokalni Tim za pristupačnost i izabran koordinator, s mandatom da izrade lokalnu strategiju pristupačnosti. Predstavnici Tima i koordinator izabrani su na osnovu preporuka Gradskog veća, lokalnih javnih preduzeća, gradskih uprava i organizacija civilnog društva, a na osnovu kompetentnosti i mogućnosti da utiču na rešavanje problema.

Centar „Živeti uspravno“ je posle toga realizovao veći broj obuka koje su se odnosile se na sve članove Tima za pristupačnost, uključujući i uže saradnike (prošireni tim) i donosioce odluka. Osnovni cilj obuka bio je izjednačavanje različitih nivoa znanja i informisanje pojedinaca o pristupačnosti i “dizajnu za sve”.

Radi izrade strategije, Tim je organizovao i sastanke sa građanima, na kojima su formirane tri fokus grupe, odnosno tri najvažnije oblasti strategije: javne površine i javni prevoz, objekti namenjeni javnom korišćenju, te informacije i komunikacije. U svakoj grupi razgovaralo se i o pristupačnosti usluga/ma.

Tokom rada po navedenim fokus grupama, identifikovani su i analizirani problemi s aspekta pristupačnosti, a korišćenjem metode SWOT analize pristupilo se definisanju i razrađivanju strateških ciljeva. U toj fazi, data je mogućnost da se u rad svake grupe uključi širi krug zainteresovanih institucija, organizacija i građana/ki s teritorije Novog Sada. Na taj način ostvarena je javnost rada, široka participativnost u procesu izrade plana i konsezus šire javnosti oko identifikovanih problema i predloženih ciljeva.

Završetkom teksta strategije, građanima/kama i uopšte široj javnosti, data je mogućnost javnog uvida u njen sadržaj pre zvaničnog usvajanja dokumenta u Skupštini grada.

Strategija obuhvata teritoriju Novog Sada i urađena je za period od 7 godina (2012–2018.).

Realizacija Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada predstavlja „pionirski poduhvat“ u toj oblasti na teritoriji Srbije i regiona, a zasnova je na modelu koji preporučuje Mreža evropskog koncepta za pristupačnost – EuCAN.

Definisani su ključni strateški pravci:

  1. Omogućiti samostalno i slobodno korišćenje javnih površina i javnog prevoza za sve građane i građanke u široj gradskoj zoni Novog Sada, bez obzira na njihove fizičke sposobnosti, senzorne i intelektualne karakteristike ili godine starosti,
  2. Obezbediti da svi građani i građanke imaju jednaku mogućnost da bez obzira na fizičke sposobnosti, senzorne i intelektualne karakteristike ili godine starosti, samostalno koriste sve javne objekte u Novom Sadu, pod jednakim uslovima,
  3. Omogućiti jednak pristup javnim informacijama, komunikacijama i uslugama za sve građane i građanke, bez diskriminacije po osnovu nečijeg nivoa sposobnosti ili znanja.

(…)

Tekst “Planiranje nasušno” Miodraga Počuča u celini možete pročitati na Blogu o socijalnom uključivanju.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]