Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Regionalni dijalog o zapošljavanju mladih na Zapadnom Balkanu – Šta deluje i zašto?

Objavljeno 02.12.2019.

Regionalni dijalog o zapošljavanju mladih na Zapadnom BalkanuU Beogradu je 19. novembra organizovan prvi regionalni sastanak i razmena iskustava na temu zapošljavanja mladih. Cilj regionalnog sastanka bio je okupljanje organizacija koje sprovode projekte u partnerstvu sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) na temu zapošljavanja mladih na Zapadnom Balkanu. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije predstavio je projekat „Znanjem do posla”, kao i ulogu Tima u ovom projektu koji je tokom svoje prve faze razvio šest inovativnih modela za zapošljavanje mladih.

Više od 30 učesnika/ca sa 7 projekata* razmenilo je naučene lekcije, iskustva i različite pristupe. Ovom prilikom, SDC i GIZ su za moderiranje sastanka pozvali predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a za procenjivanje predstavljenih iskustava i modela su pozvane kolege iz Fondacije za obuku (ETF). Stručnjaci iz Međunarodne organizacije rada (ILO) i Saveta za regionalnu saradnju (RCC) su takođe pružili povratne informacije o predstavljenim pristupima. Događaj je bio organizovan dan nakon održavanja Nacionalnog dijaloga za mlade koji je održan u Beogradu – što predstavlja još jedan proizvod saradnje sa SDC-om i GIZ-om u Srbiji.

Zaključak stručnjaka

Kristina Mereuta, stručnjakinja za tržište rada iz ETF-a, sumirala je ovaj dan regionalnog dijaloga na sledeći način:

Imati institucionalnog prvaka je od suštinskog značaja za mehanizme dosezanja, skaliranje i ciljeve održivog razvoja. Institucionalni lideri koji usmeravaju proces kreiranja politika su važni za podizanje svesti o temi zapošljavanja mladih.

Značaj pristupačnosti i izvodljivosti mera koje se promovišu. Intervencije moraju biti pristupačne za postojeće usluge koje pružaju institucije (npr. javne službe za zapošljavanje, škole) u smislu ljudskih i finansijskih resursa. Možda će biti potrebno usvajanje novih standarda da bi se osigurao kvalitet, ali je i važno izabrati rešenje koje je najprihvatljivije za implementaciju na terenu, a koje ne mora biti i najluksuznije.

Veća koordinacija i saradnja između donatora. Više puta je pomenuta potreba za boljom koordinacijom između različitih donatora i to ne samo međusobno usklađivanje, već i učenje jednih od drugih. Na primer, kako bi se izbeglo dupliranje napora uloženog prilikom uvođenja sistema monitoringa i evaluacije (M&E) u škole za stručno obrazovanje i obučavanje, važno je koordinirati sa drugima tako da svi promovišu slične ili zajedničke pristupe.

Starenje osoblja u javnim službama za zapošljavanje i stručnim školama. Verovatno su u svim zemljama Zapadnog Balkana zaposleni u nacionalnim službama za zapošljavanje sve stariji. Stoga je neophodno stalno ulagati u mlade i prenositi znanja između generacija (npr. kroz pristupe obuka za mentore/ke).

Uključenost lokalne zajednice. Pristup rešavanju pitanja zapošljavanja mladih na lokalnom nivou je izuzetno važan i u mnogim projektima se sledi pristup odozdo prema gore. Mnoge inicijative uključuju elemente koji se zapošljavanjem mladih bave iz perspektive ponude i potražnje radne snage na tržištu rada. U budućnosti bi moglo biti korisno svrstati ove lokalne napore u ukupni regionalni razvojni okvir, jer svaki lokalitet za sebe možda nema dovoljno preduzetnika za održivo otvaranje novih radnih mesta.

Dostupne veštine mnogo utiču na ono što možete da podučavate na nivou srednjeg obrazovanja. Rezultati PISA testiranja za zemlje u regionu su veoma važni u tom pogledu. Reforma sistema stručnog obrazovanja i osposobljavanja je u toku u mnogim, ako ne i svim, zemljama Zapadnog Balkana i ovo je prilika za poboljšanje položaja mladih na tržištu rada. Praktično usvajanje znanja i veština stiče sve veću popularnost i interesovanje.

Ranjivost mladih. Gledajući region, mladi su posebno ranjivi jer često rade na crno, zbog čega nemaju formalne garancije propisanih standarda i uslova rada. Projekti moraju biti osetljivi na ova pitanja. Takođe, aktivne mere na tržištu rada nisu prilagođene potrebama mladih u nepovoljnom položaju. Podaci se ne prikupljaju u celosti i postoji potreba za dugoročnom nadogradnjom informacionog sistema tržišta rada. Ovo je oblast gde ima mnogo prostora za rad i napredovanje, što mogu iskoristiti različiti projekti.

Testirajte izvan sistema… a zatim integrišite

Posmatrajući situaciju u regionu, postavljeno je jedno važno pitanje: u kojoj meri bi trebalo da projekti ulažu u zamenu postojećih kapaciteta? Projekti bi trebalo da izbegavaju pronalaženje zamena za državne usluge koje ne funkcionišu i da osiguraju da je potražnja za podrškom stvarna i dopunjena vizijom vlade zemlje o tome kako treba promovisati zapošljavanje mladih. Najbitnije tačke svake intervencije, uključujući i one koje se fokusiraju na zapošljavanje mladih, su zapravo: kakvi su izgledi za održivost modela i mera primenjenih kroz projekte? Mnoge zemlje u regionu su usredsređene na pravne aspekte i rad na reformi pravnog okvira, dok se ove promene ne odražavaju na izdvajanja iz budžeta i očigledno je da se sredstva za mere tržišta rada vremenom smanjuju. To donatore dovodi u nezgodan položaj, pa čak zahteva i reviziju pristupa.

Učesnici/e dijaloga su zaključili da projekat treba da testira određene mere i modele i ako se sa njima postigne određeno unapređenje i poboljša situacija za mlade, onda te mere i modele treba integrisati u sistem.

Šta će se dalje dešavati?

Ovo prvo regionalno okupljanje pokazalo je jasnu potrebu za produbljivanjem razmene iskustva. Prezentovani projekti pokazali su kako su njihove aktivnosti uspele da dovedu do poboljšanja u životu mladih žena i muškaraca u regionu. Međutim, prilikom organizovanja budućih dijaloga ovog tipa, bilo bi najkorisnije staviti fokus na određene teme – uloga privatnog sektora pri zapošljavanju mladih (posebno mala i srednja preduzeća), uloga civilnog društva kao posrednika na tržištu rada, socijalna preduzeća kao alternativa za mlade u ruralnim sredinama, itd. To bi omogućilo nosiocima ovih projekata da konkretnije razmenjuju izazove sa kojima se susreću u svom svakodnevnom radu.

———-

*Iz Bosne i Hercegovine Projekat zapošljavanja mladih (SDC); iz Severne Makedonije Obrazovanje za zapošljavanje (SDC); sa Kosova** Unapređenje zaposlenosti mladih (SDC) i Mladi, zapošljavanje i veštine (GIZ); iz Srbije Od obrazovanja do zapošljavanja (SDC), Podsticanje zapošljavanja mladih (GIZ / FAKT), Reforma stručnog obrazovanja i obuke (GIZ).

**Ova oznaka je bez predrasuda prema stavovima o statusu i u skladu je sa rezolucijom Saveta bezbednosti UN-a 1244/99 i mišljenju Međunarodnog suda pravde na deklaraciju o nezavisnosti Kosova.

Izvor: vest je preuzeta odavde.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]