Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Skup: Sprovođenje mera, aktivnosti i usluga za romsku populaciju na lokalnom nivou

Objavljeno 25.02.2012.

romani_girlTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), pokrenuo je inicijativu za razmenu iskustava i primera dobre prakse za unapređenje programa socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva na lokalnom nivou.

Treći skup na temu Sprovođenje mera, aktivnosti i usluga za romsku populaciju na lokalnom nivou održan je od 20. do  22. februara 2012. godine na Zlatiboru. Na skupu je sa svojim primerima dobre prakse učestvovalo 11 izabranih opština i gradova od ukupno 28,  koliko se javilo na poziv za razmenu primera dobre prakse u oblasti unapređenja položaja romske populacije. Mere, aktivnosti i usluge za unapređenje položaja romske populacije predstavili su predstavnici Barajeva, Valjeva, Velike Plane, Zvezdare, Kikinde, Kovačice, Kragujevca, Lebana, Ljubovije, Sombora i Čačka. Na skupu je prisustvovalo ukupno 28 predstavnika i predstavnica ovih gradova i opština.

Iskustva i dobru praksu u merama vezano za obrazovnu inkluziju su predstavili predstavnici i predstavnice iz Kovačice, Lebana, Valjeva, Velike Plane i Sombora. Afirmativne mere koje su dovele do povećanja obuhvata romske dece u predškolskom i osnovno školskom obrazovanju se odnose u najvećoj meri na angažovanje pedagoških asistenata i mentora i rad sa roditeljima, uvođenje stipendija za srednjoškolce i studente, praćenje redovnosti pohađanja nastave… Predstavnici Sombora su naveli i rezultate koji su postignuti kroz obrazovanje mladih i odraslih, a iz opštine Lebane je predstavljen Romski obrazovni centar (ROC).

Međusektorski pristup u rešavanju romskih pitanja kroz sprovođenje lokalnih planova akcije su predstavili učesnici i učesnice iz Kragujevca, Čačka, Zvezdare, Kikinde i Barajeva. Uz Kikindu je skupu prisustvovao i predstavnik mesne zajednice Mokrin sa primerom radnog angažovanja pripadnika romske populacije kroz javne radove u ruralnoj sredini. Opština Ljubovija se predstavila modelom radnog angažovanja kroz javne radove.

Kao najveći izazovi za uspešniju realizaciju mera za unapređenje položaja romske populacije istaknuti su nedostatak podataka o potrebama i mapiranja potreba, zatim nedovoljna povezanost relevantnih sektora kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, kao i nedostatak sredstava iz budžeta koja bi mogla da obezbede održivost osmišljenih i realizovanih mera i aktivnosti. Obrazovanje dece romske nacionalnosti je najvažniji preduslov za unapređenje položaja romske populacije u budućnosti i zaključeno je da treba unaprediti instrumente za praćenje pomaka (indikatori) koji bi mogli da se koriste i za poređenja među lokalnim samoupravama.

Zaključeno je da su potrebna 3 pravca delovanja:

  • Rad na sistemskim rešenjima i lobiranje kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, u skladu sa mandatima.
  • Intenziviranje fokusirane međusektorske saradnje: bolja međusektorska povezanost i međusobna (međusektorska) podrška na lokalnom nivou kao garancija veće uspešnosti, i
  • Formalizovanje međusektorske saradnje (kroz protokole) i zajednički rad na različitim projektima.

Istaknuta je i specifičnost pojedinih aktivnosti koje dovode do rezultata, kao što su:

  • Intenzivniji rad sa roditeljima dece u predškolskom pripremnom programu i osnovnoškolskom obrazovanju – fokus na rani razvoj dece
  • Dodatna podrška deci u učenju
  • Korišćenje jednokratnih pomoći za pokrivanje oportunitetnih troškova
  • Promovisanje javno-privatnih partnerstava u cilju stipendiranja
  • Promovisanje rešenja za Rome iz ruralnih sredina
  • Postavljanje Romkinja „u centar” za postizanje boljih rezultata u različitim sektorima
  • Promovisanje volonterstva

Skup je bio koncipiran kao interaktivna radionica, sa prezentacijama opština i gradova i odgovarajućim vremenom za diskusiju i pitanja.  Važne informacije o planiranim aktivnostima vezano za romska pitanja na nacionalnom nivou, učesnici skupa su mogli da saznaju od predstavnika Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstva obrazovanja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Učesnici su takođe imali priliku da se informišu o metodologiji razmene primera dobre prakse koja se koristi u Evropskoj uniji (peer review).  Na skupu su učestvovali i predstavnici OEBS-a i UNICEF-a.

Učesnici su i ovaj skup ocenili visokim ocenama, a posebno su bili zadovoljni interaktivnim načinom rada. Većina učesnika je istakla važnost razmene dobre prakse za “dobijanje novih ideja i znanja i primenu iskustava koja su se pokazala kao dobra“, “umrežavanje sa drugim opštinama“, kao i za “prepoznavanje problema i prihvatanje predstavljenih rešenja“…  Svi učesnici su se složili da je način rada na ovom skupu od velike koristi i da bi trebalo što više sličnih skupova da se organizuje u narednom periodu.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Suzana Gajić Jovanović
Iako savremeno doba donosi brojne trendove i inovacije u različitim oblastima, ove novine ne podrazumevaju isključivo napredak i pozitivne iskorake. [...]
sri, apr 21, 2021
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici nad ženama i decom, oko 10% najrizičnijih korisnica dobije uslugu smeštaja u [...]
pon, apr 19, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
pet, apr 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
pon, apr 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
pet, apr 09, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]