Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Najvažniji akteri regionalne saradnje i partneri Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 

Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council – RCC)

Regionalni savet za saradnju nasledio je Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope. Glavni zadaci Saveta su predstavljanje regiona, pomoć realizaciji Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (South-East European Cooperation Process – SEECP), praćenje regionalnih aktivnosti, podrška većem uključivanju civilnog društva u regionalne aktivnosti, kao i podrška potencijalnim partnerima da kvalitetno iskoriste međunarodnu donatorsku pomoć, pre svega Višekorisničku IPA (Multi—beneficiary IPA) Evropske unije. Sedište Saveta je u Sarajevu.

Učesnice Saveta su: 12 zemalja učesnica SEECP-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Turska i Crna Gora), Kosovo*, Trojka EU (Sekretarijat Saveta EU, Evropska komisija, aktuelna zemlja koja predsedava Evropskom unijom), kao i zemlje i institucije koje kroz donacije i podršku aktivno podržavaju proces regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi (ukupno 46 učesnica).

Jedan od trenutno najvažnijih zadataka Saveta je praćenje realizacije strategije Jugoistočna Evropa 2020 (SEE 2020), koja je komplementarna socio-ekonomskoj razvojnoj strategiji  Evropske unije – Strategija “Evropa 2020” i koja uzima u obzir regionalne specifičnosti.

Saznajte više:

Sajt Regionalnog saveta za saradnju
O strategiji SEE 2020

Inicijativa za reformu obrazovanja  (Education Reform Initiative of South Eastern Europe – ERI SEE)

Inicijativa za reformu obrazovanja jeste regionalna platforma za saradnju u oblasti obrazovanja. Nacionalni reformski napori u oblasti obrazovanja podržani su ovom inicijativom kroz povezivanje EU inicijativa i programa, uzajamno regionalno povezivanje, izgradnju kapaciteta i razmenu iskustava. Članovi inicijative su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Moldavija, Makedonija, Srbija, a posmatrači su Kosovo*,  Bugarska i Rumunija. Sedište sekretarijata ERI SEE je u Beogradu.

Više informacija na sajtu Inicijative za reformu obrazovanja

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL)

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope osnovan je 2009. godine na inicijativu njegovih današnjih članova: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova*, Srbije, Crne Gore i Turske. Centar svojim aktivnostima doprinosi sistematskom razvoju celoživotnog učenja za preduzetništvo kao ključne kompetencije u skladu sa politikama i praksama Evropske unije, jača preduzetničko razmišljanje i okruženje, a sve to na regionalnom nivou.

Posetite sajt Centra za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope

Regionalna škola javne uprave (Regional School of Public Administration – ReSPA)

Regionalna škola javne uprave osnovana je 2006. godine sa ciljem da podstiče regionalnu saradnju i jačanje kapaciteta javne uprave kroz organizaciju seminara, konferencija i kroz povezivanje unutar samog regiona, ali i regiona i članica Evropske unije. Škola se nalazi u Danilovgradu.

Više informacija na sajtu Regionalne škole javne uprave

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (Technical assistance for civil society organisations – TACSO)

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva je regionalni projekat Evropske unije u sklopu aktivnosti podrške civilnom društvu. Započet je 2009. godine i produžen do 2017. godine, a njegov cilj je da jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kroz treninge, konferencije i studijska putovanja doprinese njihovom većem učešću u društvu.

Saznajte više na adresi www.tacso.org

Beogradska deklaracija o razvoju socijalnog preduzetništva

Nakon usvajanja Strasburške deklaracije o socijalnom preduzetništvu, akteri sa Zapadnog Balkana i iz Turske prepoznali su potrebu za tematski sličnom deklaracijom koja bi osigurala da zemlje koje još nisu članice EU budu deo budućih strategija za razvoj socijalnog preduzetništva. Tako je nastala Beogradska deklaracija, koja predstavlja primer kako regionalna saradnja danas funkcioniše i van formalnih institucija.

Deklaraciju možete pročitati i potpisati na adresi belgradedeclaration.net

——————————————-

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 SB UN i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

 

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Znak pitanja App
Rad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, [...]
pet, maj 17, 2019
Source: Inkluzija blog
Liceulice
Ko smo mi? LICEULICE tim je već 9 godina posvećen onima koji najteže dolaze do posla i koji žive na margini [...]
uto, maj 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Aleksandar Bogdanović
Piše: Aleksandar Bogdanović, Koordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Početkom [...]
čet, maj 09, 2019
Source: Inkluzija blog
Traženje posla - ilustracija
Već sam u jednom od ranijih tekstova opisao da u poslednje vreme razmišljam o eventualnom zaposlenju. Ta ideja me malo [...]
pon, maj 06, 2019
Source: Inkluzija blog
Pristupačnost
„Ovo je zemlja za svu našu decu.” Tako kažu stihovi grupe EKV. Po svoj logici i ovaj grad bi trebao [...]
sri, feb 13, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]
Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih
Oktobar, 2018 arrow right pdf [1 MB]
Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije
Decembar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)
Oktobar, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci
Septembar, 2017 arrow right pdf [919 KB]