Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Najvažniji akteri regionalne saradnje i partneri Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 

Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council – RCC)

Regionalni savet za saradnju nasledio je Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope. Glavni zadaci Saveta su predstavljanje regiona, pomoć realizaciji Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (South-East European Cooperation Process – SEECP), praćenje regionalnih aktivnosti, podrška većem uključivanju civilnog društva u regionalne aktivnosti, kao i podrška potencijalnim partnerima da kvalitetno iskoriste međunarodnu donatorsku pomoć, pre svega Višekorisničku IPA (Multi—beneficiary IPA) Evropske unije. Sedište Saveta je u Sarajevu.

Učesnice Saveta su: 12 zemalja učesnica SEECP-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Turska i Crna Gora), Kosovo*, Trojka EU (Sekretarijat Saveta EU, Evropska komisija, aktuelna zemlja koja predsedava Evropskom unijom), kao i zemlje i institucije koje kroz donacije i podršku aktivno podržavaju proces regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi (ukupno 46 učesnica).

Jedan od trenutno najvažnijih zadataka Saveta je praćenje realizacije strategije Jugoistočna Evropa 2020 (SEE 2020), koja je komplementarna socio-ekonomskoj razvojnoj strategiji  Evropske unije – Strategija “Evropa 2020” i koja uzima u obzir regionalne specifičnosti.

Saznajte više:

Sajt Regionalnog saveta za saradnju
O strategiji SEE 2020

Inicijativa za reformu obrazovanja  (Education Reform Initiative of South Eastern Europe – ERI SEE)

Inicijativa za reformu obrazovanja jeste regionalna platforma za saradnju u oblasti obrazovanja. Nacionalni reformski napori u oblasti obrazovanja podržani su ovom inicijativom kroz povezivanje EU inicijativa i programa, uzajamno regionalno povezivanje, izgradnju kapaciteta i razmenu iskustava. Članovi inicijative su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Moldavija, Makedonija, Srbija, a posmatrači su Kosovo*,  Bugarska i Rumunija. Sedište sekretarijata ERI SEE je u Beogradu.

Više informacija na sajtu Inicijative za reformu obrazovanja

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL)

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope osnovan je 2009. godine na inicijativu njegovih današnjih članova: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova*, Srbije, Crne Gore i Turske. Centar svojim aktivnostima doprinosi sistematskom razvoju celoživotnog učenja za preduzetništvo kao ključne kompetencije u skladu sa politikama i praksama Evropske unije, jača preduzetničko razmišljanje i okruženje, a sve to na regionalnom nivou.

Posetite sajt Centra za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope

Regionalna škola javne uprave (Regional School of Public Administration – ReSPA)

Regionalna škola javne uprave osnovana je 2006. godine sa ciljem da podstiče regionalnu saradnju i jačanje kapaciteta javne uprave kroz organizaciju seminara, konferencija i kroz povezivanje unutar samog regiona, ali i regiona i članica Evropske unije. Škola se nalazi u Danilovgradu.

Više informacija na sajtu Regionalne škole javne uprave

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (Technical assistance for civil society organisations – TACSO)

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva je regionalni projekat Evropske unije u sklopu aktivnosti podrške civilnom društvu. Započet je 2009. godine i produžen do 2017. godine, a njegov cilj je da jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kroz treninge, konferencije i studijska putovanja doprinese njihovom većem učešću u društvu.

Saznajte više na adresi www.tacso.org

Beogradska deklaracija o razvoju socijalnog preduzetništva

Nakon usvajanja Strasburške deklaracije o socijalnom preduzetništvu, akteri sa Zapadnog Balkana i iz Turske prepoznali su potrebu za tematski sličnom deklaracijom koja bi osigurala da zemlje koje još nisu članice EU budu deo budućih strategija za razvoj socijalnog preduzetništva. Tako je nastala Beogradska deklaracija, koja predstavlja primer kako regionalna saradnja danas funkcioniše i van formalnih institucija.

Deklaraciju možete pročitati i potpisati na adresi belgradedeclaration.net

——————————————-

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 SB UN i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]