Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Najvažniji akteri regionalne saradnje i partneri Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 

Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council – RCC)

Regionalni savet za saradnju nasledio je Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope. Glavni zadaci Saveta su predstavljanje regiona, pomoć realizaciji Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (South-East European Cooperation Process – SEECP), praćenje regionalnih aktivnosti, podrška većem uključivanju civilnog društva u regionalne aktivnosti, kao i podrška potencijalnim partnerima da kvalitetno iskoriste međunarodnu donatorsku pomoć, pre svega Višekorisničku IPA (Multi—beneficiary IPA) Evropske unije. Sedište Saveta je u Sarajevu.

Učesnice Saveta su: 12 zemalja učesnica SEECP-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Turska i Crna Gora), Kosovo*, Trojka EU (Sekretarijat Saveta EU, Evropska komisija, aktuelna zemlja koja predsedava Evropskom unijom), kao i zemlje i institucije koje kroz donacije i podršku aktivno podržavaju proces regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi (ukupno 46 učesnica).

Jedan od trenutno najvažnijih zadataka Saveta je praćenje realizacije strategije Jugoistočna Evropa 2020 (SEE 2020), koja je komplementarna socio-ekonomskoj razvojnoj strategiji  Evropske unije – Strategija “Evropa 2020” i koja uzima u obzir regionalne specifičnosti.

Saznajte više:

Sajt Regionalnog saveta za saradnju
O strategiji SEE 2020

Inicijativa za reformu obrazovanja  (Education Reform Initiative of South Eastern Europe – ERI SEE)

Inicijativa za reformu obrazovanja jeste regionalna platforma za saradnju u oblasti obrazovanja. Nacionalni reformski napori u oblasti obrazovanja podržani su ovom inicijativom kroz povezivanje EU inicijativa i programa, uzajamno regionalno povezivanje, izgradnju kapaciteta i razmenu iskustava. Članovi inicijative su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Moldavija, Makedonija, Srbija, a posmatrači su Kosovo*,  Bugarska i Rumunija. Sedište sekretarijata ERI SEE je u Beogradu.

Više informacija na sajtu Inicijative za reformu obrazovanja

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL)

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope osnovan je 2009. godine na inicijativu njegovih današnjih članova: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova*, Srbije, Crne Gore i Turske. Centar svojim aktivnostima doprinosi sistematskom razvoju celoživotnog učenja za preduzetništvo kao ključne kompetencije u skladu sa politikama i praksama Evropske unije, jača preduzetničko razmišljanje i okruženje, a sve to na regionalnom nivou.

Posetite sajt Centra za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope

Regionalna škola javne uprave (Regional School of Public Administration – ReSPA)

Regionalna škola javne uprave osnovana je 2006. godine sa ciljem da podstiče regionalnu saradnju i jačanje kapaciteta javne uprave kroz organizaciju seminara, konferencija i kroz povezivanje unutar samog regiona, ali i regiona i članica Evropske unije. Škola se nalazi u Danilovgradu.

Više informacija na sajtu Regionalne škole javne uprave

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (Technical assistance for civil society organisations – TACSO)

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva je regionalni projekat Evropske unije u sklopu aktivnosti podrške civilnom društvu. Započet je 2009. godine i produžen do 2017. godine, a njegov cilj je da jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kroz treninge, konferencije i studijska putovanja doprinese njihovom većem učešću u društvu.

Saznajte više na adresi www.tacso.org

Beogradska deklaracija o razvoju socijalnog preduzetništva

Nakon usvajanja Strasburške deklaracije o socijalnom preduzetništvu, akteri sa Zapadnog Balkana i iz Turske prepoznali su potrebu za tematski sličnom deklaracijom koja bi osigurala da zemlje koje još nisu članice EU budu deo budućih strategija za razvoj socijalnog preduzetništva. Tako je nastala Beogradska deklaracija, koja predstavlja primer kako regionalna saradnja danas funkcioniše i van formalnih institucija.

Deklaraciju možete pročitati i potpisati na adresi belgradedeclaration.net

——————————————-

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 SB UN i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

 

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević i Milica Šimonović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Milice Šimonović i Milkice Dimitrijević na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
uto, dec 24, 2019
Source: Inkluzija blog
Foto: Sara Ristić
Foto: Sara Ristić Zovem se Vladimir Janković. Imam trideset osam godina. Od prošlog leta, posle duže pauze zbog psihološke krize, prodajem [...]
uto, dec 24, 2019
Source: Inkluzija blog
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch Kada su braća Mohamadi izgubila voljenu osobu zbog [...]
pet, nov 01, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]