Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Najvažniji akteri regionalne saradnje i partneri Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 

Regionalni savet za saradnju (Regional Cooperation Council – RCC)

Regionalni savet za saradnju nasledio je Pakt za stabilnost jugoistočne Evrope. Glavni zadaci Saveta su predstavljanje regiona, pomoć realizaciji Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (South-East European Cooperation Process – SEECP), praćenje regionalnih aktivnosti, podrška većem uključivanju civilnog društva u regionalne aktivnosti, kao i podrška potencijalnim partnerima da kvalitetno iskoriste međunarodnu donatorsku pomoć, pre svega Višekorisničku IPA (Multi—beneficiary IPA) Evropske unije. Sedište Saveta je u Sarajevu.

Učesnice Saveta su: 12 zemalja učesnica SEECP-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Turska i Crna Gora), Kosovo*, Trojka EU (Sekretarijat Saveta EU, Evropska komisija, aktuelna zemlja koja predsedava Evropskom unijom), kao i zemlje i institucije koje kroz donacije i podršku aktivno podržavaju proces regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi (ukupno 46 učesnica).

Jedan od trenutno najvažnijih zadataka Saveta je praćenje realizacije strategije Jugoistočna Evropa 2020 (SEE 2020), koja je komplementarna socio-ekonomskoj razvojnoj strategiji  Evropske unije – Strategija “Evropa 2020” i koja uzima u obzir regionalne specifičnosti.

Saznajte više:

Sajt Regionalnog saveta za saradnju
O strategiji SEE 2020

Inicijativa za reformu obrazovanja  (Education Reform Initiative of South Eastern Europe – ERI SEE)

Inicijativa za reformu obrazovanja jeste regionalna platforma za saradnju u oblasti obrazovanja. Nacionalni reformski napori u oblasti obrazovanja podržani su ovom inicijativom kroz povezivanje EU inicijativa i programa, uzajamno regionalno povezivanje, izgradnju kapaciteta i razmenu iskustava. Članovi inicijative su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Moldavija, Makedonija, Srbija, a posmatrači su Kosovo*,  Bugarska i Rumunija. Sedište sekretarijata ERI SEE je u Beogradu.

Više informacija na sajtu Inicijative za reformu obrazovanja

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope (South East European Centre for Entrepreneurial Learning – SEECEL)

Centar za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope osnovan je 2009. godine na inicijativu njegovih današnjih članova: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova*, Srbije, Crne Gore i Turske. Centar svojim aktivnostima doprinosi sistematskom razvoju celoživotnog učenja za preduzetništvo kao ključne kompetencije u skladu sa politikama i praksama Evropske unije, jača preduzetničko razmišljanje i okruženje, a sve to na regionalnom nivou.

Posetite sajt Centra za preduzetničko obrazovanje jugoistočne Evrope

Regionalna škola javne uprave (Regional School of Public Administration – ReSPA)

Regionalna škola javne uprave osnovana je 2006. godine sa ciljem da podstiče regionalnu saradnju i jačanje kapaciteta javne uprave kroz organizaciju seminara, konferencija i kroz povezivanje unutar samog regiona, ali i regiona i članica Evropske unije. Škola se nalazi u Danilovgradu.

Više informacija na sajtu Regionalne škole javne uprave

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (Technical assistance for civil society organisations – TACSO)

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva je regionalni projekat Evropske unije u sklopu aktivnosti podrške civilnom društvu. Započet je 2009. godine i produžen do 2017. godine, a njegov cilj je da jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kroz treninge, konferencije i studijska putovanja doprinese njihovom većem učešću u društvu.

Saznajte više na adresi www.tacso.org

Beogradska deklaracija o razvoju socijalnog preduzetništva

Nakon usvajanja Strasburške deklaracije o socijalnom preduzetništvu, akteri sa Zapadnog Balkana i iz Turske prepoznali su potrebu za tematski sličnom deklaracijom koja bi osigurala da zemlje koje još nisu članice EU budu deo budućih strategija za razvoj socijalnog preduzetništva. Tako je nastala Beogradska deklaracija, koja predstavlja primer kako regionalna saradnja danas funkcioniše i van formalnih institucija.

Deklaraciju možete pročitati i potpisati na adresi belgradedeclaration.net

——————————————-

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 SB UN i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.

 

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Pezana Redža u trgovačkoj ulici u kojoj renovira šest lokala ©Chris Welsch
Arhitektkinja Pezana Redža daje novi život starom drvetu izrađujući prelepe enterijere, pri čemu obezbeđuje posao za ugrožene Albance Trgovačka ulica u [...]
pet, sep 13, 2019
Source: Inkluzija blog
Dragana Malidžan Vinkić
Piše: Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Digitalna uključenost predstavlja pristup [...]
čet, sep 12, 2019
Source: Inkluzija blog
Piter Mangan, osnivač kluba Freebird © Chris Welsch
Piter Mangan, osnivač kluba Freebird © Chris Welsch Klub Freebird omogućuje starijim osobama srodnih interesovanja da se povežu kroz putovanja i [...]
pet, sep 06, 2019
Source: Inkluzija blog
Nikola Repec
Osim pružanja prilike da prodaju sam magazin, Liceulice se trudi da podrži svoje korisnike/prodavce i na razne druge načine. Pogotovo [...]
sri, sep 04, 2019
Source: Inkluzija blog
Migel Neiva, osnivač kompanije i sistema ColorADD, već je ostvario velike uspehe sa svojim izumom. © Chris Welsch
Migel Neiva, osnivač kompanije i sistema ColorADD, već je ostvario velike uspehe sa svojim izumom. © Chris Welsch Migel Neiva izumeo [...]
pet, avg 30, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]
Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova
Maj, 2019 arrow right pdf [3 MB]
Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]