Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Relativno siromaštvo

Prag rizika siromaštva ili linija relativnog siromaštva, koja se izračunava kao 60% medijane ekvivalentnog dohotka, 2015. godine iznosila je 15.416 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo, odnosno 32.374 dinara za četvoročlano domaćinstvo sa dvoje odraslih i dvoje dece do 14 godina. Kada se izrazi u standardima kupovne snage (PPS[1]), prag rizika siromaštva za jednočlano domaćinstvo iznosi 263 PPS na mesečnom nivou.

Prag rizika siromaštva u Republici Srbiji je niži nego u bilo kojoj od 28 zemalja EU (izuzev Rumunije)[2].

U tabeli u nastavku prikazane su alternativne linije siromaštva i osetljivost stope rizika siromaštva na izbor linije siromaštva. Procenat promene stope rizika siromaštva je veći u odnosu na procenat promene linije siromaštva, što ukazuje na znatnu koncentraciju stanovništva oko linije siromaštva.

Povećanje linije siromaštva za 16,7% (sa 60% na 70% medijane ekvivalentnog dohotka) povećalo bi stopu rizika od siromaštva za 24% (sa 25,5% na čak 31,6%), a smanjenje linije siromaštva za 16,7% (sa 60% na 50% medijane ekvivalentnog dohotka) smanjilo bi stopu rizika od siromaštva za 24,3% (sa 25,5% na 19,3%). Osetljivost stope rizika siromaštva se nije promenila u odnosu na prethodni izveštajni period.

Prema podacima istraživanja SILC (2016), stopa rizika siromaštva (učešće lica čiji je dohodak po potrošačkoj jedinici manji od 60% medijane ekvivalentnog dohotka u ukupnoj populaciji) iznosila je 25,5% i ostala je praktično nepromenjena tokom izveštajnog perioda i neznatno je porasla u odnosu na prethodni period kada je prema podacima SILC (2013) iznosila 24,5% .

Izabrani pokazatelji relativnog siromaštva u Republici Srbiji, 2013–2016.

% medijane dohotka po potrošačkoj jedinici Stopa rizika od siromaštva % Prag rizika od siromaštva, mesečno
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016.
60% 24,5 25,4 25,4 25,5 13.680 13.500 14.920 15.416
40% 13,3 14,1 13,6 14,1 9.120 9.000 9.947 10.277
50% 18,4 19,4 19,4 19,3 11.400 11.250 12.433 12.847
70% 30,4 32,0 31,7 31,6 15.960 15.750 17.407 17.985
Izvor: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex
Napomena: Dohodak domaćinstva ne uključuje dohodak u naturi.

Analiza profila relativno siromašnih ukazuje na sledeće:

  • Posmatrano prema polu, ne uočavaju se značajne razlike u riziku siromaštva muškaraca i žena na nivou ukupne populacije,
  • Deca (do 18 godina starosti) najviše su izložena riziku siromaštva,
  • Rizik siromaštva značajno je veći u seoskim područjima,
  • Niže obrazovani su značajno ugroženiji,
  • Nezaposleni su u najlošijem položaju, pošto je skoro svako drugo nezaposleno lice (48%) izloženo riziku siromaštva,
  • Pojedinci koji žive u domaćinstvima sa izdržavanom decom, odnosno domaćinstvima sa dve odrasle osobe sa troje i više izdržavane dece, kao i u jednoroditeljskim porodicama najviše su bili izloženi riziku siromaštva prema podacima SILC (2016).

 

Profil relativnog siromaštva, SILC 2013-2016.

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016.
Ukupno 24,5 25,4 25,4 25,5
Muško 24,9 26,0 26,1 25,8
Žensko 24,1 24,8 24,6 25,2
Starost
Deca (<18 godina) 29,7 29,7 29,9 30,2
18-64 godine 24,4 25,6 25,8 26,0
65 i više 19,4 20,4 19,7 19,1
Stepen urbanizacije
Gradovi 13,6 15,9 14,2 19,1
Manji gradovi i prigradska naselja 23,5 21,9 24,3 21,8
Seosko područje 36,1 37,5 36,7 34,1
Tip domaćinstva
Jednočlano domaćinstvo 26,3 28,7 29,0 32,5
Jedna odrasla osoba sa decom 34,2 33,8 35,4 40,0
Dve odrasle osobe sa 1 detetom 24,9 19,8 21,0 22,4
Dve odrasle osobe, 2 dece 24,6 26,8 26,7 23,6
Dve odrasle osobe, 3 i više dece 44,4 36,7 35,8 49,8
Domaćinstva bez izdržavane dece 21,3 22,9 21,7 21,5
Domaćinstva sa izdržavanom decom 27,0 27,4 28,2 28,5
Obrazovanje (18 i više godina)
Bez škole i osnovno (ED 0-2) 36,5 38,6 40,4 39,1
Srednjoškolsko (ED 3 i 4) 21,3 21,8 21,7 22,0
Visoko (ED 5-8) 6,1 9,6 8,1 10,3
Najčešći status na tržištu rada (18 i više godina)
Zaposleni kod poslodavca 6,4 8,4 8,5 9,0
Samozaposleni 38,3 37,7 37,3 32,4
Nezaposleni 48,4 47,0 46,2 48,0
Penzioneri 14,4 15,4 15,2 15,4
Ostali neaktivni 32,5 33,3 36,6 34,7
Napomena: u svim porodicama pod terminom deca se podrazumevaju izdržavana deca
Izvor: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization.

Više o relativnom siromaštvu u Srbiji videti u sledećim publikacijama:

—————

[1]Standardi kupovne snage, na engleskom, purchasing power standards (PPS) na osnovu konvertora za HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Nenad Mirković
Transkript govora Nenada Mirkovića na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Moje ime [...]
pon, jan 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Diskriminacija - ilustracija
Diskriminacija (lat. discriminare – odvajati, praviti razliku) u najširem smislu predstavlja razlikovanje. Diskriminacija označava i različito postupanje prema nekim pojedincima [...]
pet, jan 11, 2019
Source: Inkluzija blog
Bojana Turajlić Vignjević
Transkript govora Bojane Turajlić Vignjević na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Verujem [...]
čet, dec 27, 2018
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Stefan Lazarević na panel-diskusiji „Razgovori sa zajednicom“ organizovanoj povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Nisam veliki ljubitelj filmova, jer mi [...]
sri, dec 26, 2018
Source: Inkluzija blog
Helena Vuković
Transkript govora Helene Vuković na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Večeras sam [...]
pet, dec 21, 2018
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]
Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih
Oktobar, 2018 arrow right pdf [1 MB]
Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije
Decembar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)
Oktobar, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci
Septembar, 2017 arrow right pdf [919 KB]
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj
Decembar, 2016 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [2 MB]