Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Конкурс за унапређење положаја особа с инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години (рок: 23.11.2018)

Објављено 19.06.2018.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - logoМинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом расписало је Јавни конкурс за подношење предлога програма на Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години.

Предмет оглашавања

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програма које реализују удружења особа са инвалидитетом или друге социјално хуманитарне организације регистроване на територији Републике Србије, чији је циљ побољшање приступачности, подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом.

Средства за овај конкурс обезбеђују се у оквиру Буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, у укупном износу од 95.000.000,00 динара, чиме се обезбеђује финансирање или учешће у финансирању активности чији је циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом кроз:

 • Побољшање приступачности;
 • Подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом;
 • Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом.

Подносиоци предлога програма

Подносиоци предлога програма морају испуњавати следеће услове:

 • да су регистровани као удружења грађана са седиштем у Републици Србији у складу са Законом о удружењима;
 • да су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта;
 • да су раније преузете обавезе из уговора са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања благовремено, ефикасно и у потпуности извршили.

Ближи услови за подношење предлога програма могу се пронаћи у Смерницама за подносиоце предлога програма на Сталном отвореном конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години.

Вредновање и рангирање предлога програма

Вредновање и рангирање предлога програма врши се применом мерила и критеријума ближе уређених:

 • Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13, 93/15 и 16/18),
 • Правилником о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите („Службени гласник РС”, број 109/12 и 10/2018),
 • Директивом о начину рада, поступања и понашања у поступку расподеле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса са циљем заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом број 110-00-00423/2018-15 од 19. априла 2018. године и
 • Инструкцијом о раду Комисије за сагледавање и процену предлога пројеката на Сталном отвореном конкурсу за унапређење положaја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години.

Прописи којима је ближе уређено вредновање и рангирање предлога програма доступни су на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Подношење предлога програма и потребна документација

Предлог програма доставља се написан на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима који чине обавезну документацију, на српском језику, ћириличним писмом. Предлози програма писани руком или на писаћој машини, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Обавезну документацију чине комплетно попуњени обрасци:

 • Анекс 1 – Образац за писање предлога програма,
 • Анекс 2 – Образац буџета програма,
 • Анекс 3 – Образац наративног буџета програма,
 • Потписана и оверена Изјава да средства за реализацију програма нису на други начин већ обезбеђена и
 • Електронска верзија докумената са свим анексима на CD-у, искључиво у форматима Word и Excel.

Уколико се предлог програма подноси у сарадњи са партнером неопходно је доставити и протокол о сарадњи, односно партнерству.

Обрасци конкурсне документације се могу преузети у електронској форми са интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у делу Конкурси (www.minrzs.gov.rs) и на Порталу е-Управе (www.euprava.gov.rs).

Рок и начин достављања предлога програма

Целокупна документација се доставља у једном овереном, одштампаном примерку (печат и потпис одговорног лица) поштом препоручено или личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив програма и следећи текст: „ЗА СТАЛНИ ОТВОРЕНИ КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ”. Заједно са штампаном и овереном документацијом неопходно је доставити и електронску верзију исте на CD-у.

Предлози програма се достављају закључно са 23. новембром 2018. године, у затвореној коверти, на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
Немањина 22-26, Београд

Додатне информације

Додатне информације о конкурсу могу се наћи у Смерницама за подносиоце предлога програма на Стални отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2018. години које се налазе на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у оквиру конкурсне документације.

Информације се могу добити и телефонским путем, позивом на број 011/2646-096, или слањем упита на имејл адресу osobesainvaliditetom@minrzs.gov.rs.

Пакет докумеанта можете преузети овде (.zip).

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Актуелности

Блог

Earlier
Znak pitanja App
U prethodnom blogu „Znak pitanja – Učenje kroz igru” govorili smo o specifičnostima i mogućnostima Znak pitanja aplikacije koja se [...]
Уто, јун 18, 2019
Source: Inkluzija blog
Znak pitanja App
Rad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, [...]
Пет, мај 17, 2019
Source: Inkluzija blog
Liceulice
Ko smo mi? LICEULICE tim je već 9 godina posvećen onima koji najteže dolaze do posla i koji žive na margini [...]
Уто, мај 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Aleksandar Bogdanović
Piše: Aleksandar Bogdanović, Koordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Početkom [...]
Чет, мај 09, 2019
Source: Inkluzija blog
Traženje posla - ilustracija
Već sam u jednom od ranijih tekstova opisao da u poslednje vreme razmišljam o eventualnom zaposlenju. Ta ideja me malo [...]
Пон, мај 06, 2019
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године
јун, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања – Зборник истраживачких радова
мај, 2019 arrow right pdf [4 MB]
56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
мај, 2019 arrow right link arrow right pdf [277 KB]
Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе
март, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године
фебруар, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
фебруар, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Индекс родне равноправности у Републици Србији
децембар, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура
новембар, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години
октобар, 2018 arrow right pdf [413 KB]
Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих
октобар, 2018 arrow right pdf [1 MB]