Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Списак MB IPA пројеката који се односе на социјално укључивање у периоду 2007-2013. године

 

2012. година

Назив пројекта
Назив пројекта
(енглески)
Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионални програм становања (Сарајевски процес) Фаза 2
Regional Housing Programme (Sarajevo Process) 2nd phase 130.200.000 евра Републички комесаријат за избеглице Пројекат има за циљ да пружи суштински допринос задовољавајућем решењу продуженог проблема преосталих избеглица и интерно расељених лица у партнерским земљама пружањем дуготрајних и одрживих стамбених решења, у оквиру свеобухватног програма припремљеног у контексту Сарајевског процеса / РПС ће се састојати од четири национална програма становања, по један за сваку земљу, и укупно ће помоћи 27.000 домаћинстава или 74.000 појединаца. Друга фаза тежи да подржи општи циљ таргетирањем око 3.400 домаћинстава.
Регионална подршка инклузивном образовању
Regional Support for Inclusive Education 5.110.215 евра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Општи циљ пројекта је унапређење социјалног укључивања и социјалне кохезије у региону, у складу са опредељењем држава корисница за приступање ЕУ, путем промовисања инклузивног образовања и обуке. / Пројекат има за циљ да промовише концепт инклузивног образовања у формалном образовном систему на пред-универзитетском нивоу на Западном Балкану путем подизања свести, заједничког учења и подизања капацитета.

 

2011. година

Назив пројекта
Назив пројекта
(енглески)
Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Унапређење људских права и заштита мањина на Западном Балкану
Promoting human rights and protecting minorities in the Western Balkans 3.600. 000 евра Министарство за људска и мањинска права Унапредити примене људских права, нарочито заштите мањина у земљама корисницама путем јачања капацитета различитих укључених националних тела и регионалне кохерентности њихових активности / Јачати примену релевантних прописа у земљама корисницама промовисањем примера добре праксе у складу са европским вредностима и стандардима за унапређење људских права и заштиту мањина, као и развити оперативну регионалну мрежу укључених националних тела
Регионални програм становања (Сарајевски процес) Фаза 1
Regional Housing Programme (Sarajevo Process) Stage 1 7.838.000 евра Републички комесаријат за избеглице Обезбедити трајна решења за најугроженије избеглице и интерно расељена лица са циљем да се на достојанствен, одржив и трајан начин оконча продужена расељеност настала у периоду од 1991-1995. године / Сврха пројекта је стварање услова за успешно покретање и примену Регионалног програма становања чији је циљ да обезбеди стамбена решења у Босни и Херцеговини, Републици Хрватској, Црној Гори и Републици Србији, у оквиру свеобухватног програма припремљеног у контексту Сарајевског процеса.

 

2010. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионална иницијатива за интеграцију Рома
Regional Initiative for Roma Integration 3.333.333,00 евра Роми, Ашкалије и Египћани Допринети интеграцији мањина на Западном Балкану у складу са опредељењима корисника имајући у виду процес приступања ЕУ. Унапредити квалитет живота и приступ правима за заједница Рома, Ашкалија и Египћана (РАЕ) на Западном Балкану.

 

2009. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионални програм за повратак избеглих лица и омогућавање трајних решења за избегла и интерно расељена лица у Западном Балкану
Regional Programme for refugee return and provision of durable solutions for refugees and Internally displaced Persons in the Western Balkans 1.250.000,00 EUR Избегла и интерно расељена лица у Западном Балкану Подстицати и ојачати трајна, одржива решења, пре свега добровољну репатријацију и реинтеграцију укључујући и локалну интеграцију за лица која су даље расељена у БиХ, Хрватској, Црној Гори и Косову. (1) Интензивирати добровољни повратак из Хрватске, Србије, Црне Горе и БиХ и реинтеграцију у местима повратка и земљама порекла; (2) Обезбедити приступ имовинским /станарским правима /помоћи у Хрватској; (3) Остварити приступ правима, укључујући и стеченим правима попут пензија без дискриминације; (4) Обезбедити објективне и квалитетне информације за ИРЛ са Косова о питањима везаним за повратак и њиховим местима порекла; (5) Омогућити локалну интеграцију избеглица у Србији кроз подршку њиховом економском осамостаљивању.

 

2008. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионална подршка маргинализованим заједницама
Regional support to the marginalised communities 1.250.000,00 EUR Маргинализоване заједнице Овај пројекат требало би да дорпинесе повећању правног и социјалног укључивања маргинализованих заједница и омогућавање њиховог пуног уживања грађанских права на Западном Балкану. (1) Смањити број лица која се суочавају са ризиком од апатридије, што нарочито утиче на маргинализовану популацију, а посебно оне расељене током сукоба у региону;
Омогућити приступ бесплатној правној помоћи за прибављање личних (2) докумената који су пердуслов да би маргинализоване групе могле да добију и уживају своја грађанска права;
(3) Повећати информисаност маргинализованих група и других релевантних заинтересованих страна о потреби уписа у матичне књиге и поседовања личних докумената и уклонити беспотребне правне и административне препреке таквом упису.
Регионални програм за повратак избеглих лица у Западни Балкан
Regional Programme for Refugee Return in the
Western Balkans
1.000.000,00 EUR Избегла и интерно расељена лица у Западном Балкану Подстицати и ојачати трајна, одржива решења, пре свега добровољну репатријацију и реинтеграцију укључујући и локалну интеграцију за лица која су даље расељена у БиХ, Хрватској, Црној Гори и Косову (под UNCSR 1244). (1) Радити на и јачати доровољни повратак (укључујући и превоз селидбених ствари за породице повратника) из Србије, републике Црне Горе и БиХ и њихову реинтеграцију у региону и земљама порекла, посебно у Хрватској; (2) Обезбедити приступ имовинским /станарским правима /помоћи у Хрватској: Пружити правне савете избеглицама о стамбеним проблемима попут поврата имовине, реконструкције и програма стамбеног збрињавања за бивше носиоце станарских права обезбеђењем формулације одговарајућих политика и њиховог спровођења и испуњавања преузетих обавеза; (3) Оставарити приступ правима, укључујући и стеченим правима попут пензија без дискриминације; (4) Пружити даљу техничку помоћ Радним групама у односним земљама за израду националних мапа пута и пратити њихову имплементацију и извештавати о томе; (5) Пружити правну помоћ избеглицама /повратницима/интерно расељеним лицима (укључујући и покривање правних трошкова, саветовање и заступање пред судовима); (6) Обезбедити објективне и квалитетне информације за ИРЛ са Косова о питањима везаним за повратак и њиховим местима порекла; (7) Омогућити локалну интеграцију избеглица у Србији кроз подршку њиховом економском осамостаљивању.

 

2007. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионални програм за реформу система социјалне сигурности и социјалне заштите у Југоисточној Европи
Regional Programme for Social Security Coordination
and Social Protection reforms in South-East Europe
2.222.000,00 EUR Високи државни званичници, државни службеници, директори институција социјалне заштите и социјални партнери и организације цивилног друштва у државама корисницам Општи циљ је да се појача координација између система социјалне заштите и омогући институционална, законодавна и административна реформа у области социјалне политике. (1) Увести и оснажити координацију националних планова за стратешку реформу у циљу постепеног усклађивања са европским стандардима и одразити заједничке циљеве приступа /адекватности и одрживости система социјалне заштите; (2) Подршка арзвоју законодавног оквира за имплементацију ревидованих политика социјалне заштите; (3) Модернизовати технике координације у складу са принципима координације које су дефинисали Савет Европе и ЕУ (нпр. Конвенција о социјалној заштити, ЕУ регулативе
1408/71 и 574/72); (4) Омогућити једнак приступ правима из социјалне заштите уопште, и посебно у односу на програме надокнаде трошкова (здраврство, дечји додатак и социјална помоћ); (5) Побољшати приступ социјалној заштити за све угрожене групе, посебно за расељена лица која немају признат избеглички статус; (6) Успоставити основу за уклањање постојећих препрека прекограничном плаћању трошкова здравствене Подржати развој посебних техника сарадње између заштите; (7) регионалних система социјалне заштите у савезним државама; (8) Унапредити знање државних службеника средњег и вишег ранга за испоруку прекограничних социјалних услуга; (9) Унапредити капацитете таргетираном обуком специјализованих професија у области социјалне заштите и прекограничне социјалне заштите.

 

Актуелности

Блог

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
Чет, апр 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
Пет, мар 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
Чет, мар 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
Уто, мар 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
Пет, јан 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
децембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]