Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Списак MB IPA пројеката који се односе на социјално укључивање у периоду 2007-2013. године

 

2012. година

Назив пројекта
Назив пројекта
(енглески)
Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионални програм становања (Сарајевски процес) Фаза 2
Regional Housing Programme (Sarajevo Process) 2nd phase 130.200.000 евра Републички комесаријат за избеглице Пројекат има за циљ да пружи суштински допринос задовољавајућем решењу продуженог проблема преосталих избеглица и интерно расељених лица у партнерским земљама пружањем дуготрајних и одрживих стамбених решења, у оквиру свеобухватног програма припремљеног у контексту Сарајевског процеса / РПС ће се састојати од четири национална програма становања, по један за сваку земљу, и укупно ће помоћи 27.000 домаћинстава или 74.000 појединаца. Друга фаза тежи да подржи општи циљ таргетирањем око 3.400 домаћинстава.
Регионална подршка инклузивном образовању
Regional Support for Inclusive Education 5.110.215 евра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Општи циљ пројекта је унапређење социјалног укључивања и социјалне кохезије у региону, у складу са опредељењем држава корисница за приступање ЕУ, путем промовисања инклузивног образовања и обуке. / Пројекат има за циљ да промовише концепт инклузивног образовања у формалном образовном систему на пред-универзитетском нивоу на Западном Балкану путем подизања свести, заједничког учења и подизања капацитета.

 

2011. година

Назив пројекта
Назив пројекта
(енглески)
Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Унапређење људских права и заштита мањина на Западном Балкану
Promoting human rights and protecting minorities in the Western Balkans 3.600. 000 евра Министарство за људска и мањинска права Унапредити примене људских права, нарочито заштите мањина у земљама корисницама путем јачања капацитета различитих укључених националних тела и регионалне кохерентности њихових активности / Јачати примену релевантних прописа у земљама корисницама промовисањем примера добре праксе у складу са европским вредностима и стандардима за унапређење људских права и заштиту мањина, као и развити оперативну регионалну мрежу укључених националних тела
Регионални програм становања (Сарајевски процес) Фаза 1
Regional Housing Programme (Sarajevo Process) Stage 1 7.838.000 евра Републички комесаријат за избеглице Обезбедити трајна решења за најугроженије избеглице и интерно расељена лица са циљем да се на достојанствен, одржив и трајан начин оконча продужена расељеност настала у периоду од 1991-1995. године / Сврха пројекта је стварање услова за успешно покретање и примену Регионалног програма становања чији је циљ да обезбеди стамбена решења у Босни и Херцеговини, Републици Хрватској, Црној Гори и Републици Србији, у оквиру свеобухватног програма припремљеног у контексту Сарајевског процеса.

 

2010. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионална иницијатива за интеграцију Рома
Regional Initiative for Roma Integration 3.333.333,00 евра Роми, Ашкалије и Египћани Допринети интеграцији мањина на Западном Балкану у складу са опредељењима корисника имајући у виду процес приступања ЕУ. Унапредити квалитет живота и приступ правима за заједница Рома, Ашкалија и Египћана (РАЕ) на Западном Балкану.

 

2009. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионални програм за повратак избеглих лица и омогућавање трајних решења за избегла и интерно расељена лица у Западном Балкану
Regional Programme for refugee return and provision of durable solutions for refugees and Internally displaced Persons in the Western Balkans 1.250.000,00 EUR Избегла и интерно расељена лица у Западном Балкану Подстицати и ојачати трајна, одржива решења, пре свега добровољну репатријацију и реинтеграцију укључујући и локалну интеграцију за лица која су даље расељена у БиХ, Хрватској, Црној Гори и Косову. (1) Интензивирати добровољни повратак из Хрватске, Србије, Црне Горе и БиХ и реинтеграцију у местима повратка и земљама порекла; (2) Обезбедити приступ имовинским /станарским правима /помоћи у Хрватској; (3) Остварити приступ правима, укључујући и стеченим правима попут пензија без дискриминације; (4) Обезбедити објективне и квалитетне информације за ИРЛ са Косова о питањима везаним за повратак и њиховим местима порекла; (5) Омогућити локалну интеграцију избеглица у Србији кроз подршку њиховом економском осамостаљивању.

 

2008. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионална подршка маргинализованим заједницама
Regional support to the marginalised communities 1.250.000,00 EUR Маргинализоване заједнице Овај пројекат требало би да дорпинесе повећању правног и социјалног укључивања маргинализованих заједница и омогућавање њиховог пуног уживања грађанских права на Западном Балкану. (1) Смањити број лица која се суочавају са ризиком од апатридије, што нарочито утиче на маргинализовану популацију, а посебно оне расељене током сукоба у региону;
Омогућити приступ бесплатној правној помоћи за прибављање личних (2) докумената који су пердуслов да би маргинализоване групе могле да добију и уживају своја грађанска права;
(3) Повећати информисаност маргинализованих група и других релевантних заинтересованих страна о потреби уписа у матичне књиге и поседовања личних докумената и уклонити беспотребне правне и административне препреке таквом упису.
Регионални програм за повратак избеглих лица у Западни Балкан
Regional Programme for Refugee Return in the
Western Balkans
1.000.000,00 EUR Избегла и интерно расељена лица у Западном Балкану Подстицати и ојачати трајна, одржива решења, пре свега добровољну репатријацију и реинтеграцију укључујући и локалну интеграцију за лица која су даље расељена у БиХ, Хрватској, Црној Гори и Косову (под UNCSR 1244). (1) Радити на и јачати доровољни повратак (укључујући и превоз селидбених ствари за породице повратника) из Србије, републике Црне Горе и БиХ и њихову реинтеграцију у региону и земљама порекла, посебно у Хрватској; (2) Обезбедити приступ имовинским /станарским правима /помоћи у Хрватској: Пружити правне савете избеглицама о стамбеним проблемима попут поврата имовине, реконструкције и програма стамбеног збрињавања за бивше носиоце станарских права обезбеђењем формулације одговарајућих политика и њиховог спровођења и испуњавања преузетих обавеза; (3) Оставарити приступ правима, укључујући и стеченим правима попут пензија без дискриминације; (4) Пружити даљу техничку помоћ Радним групама у односним земљама за израду националних мапа пута и пратити њихову имплементацију и извештавати о томе; (5) Пружити правну помоћ избеглицама /повратницима/интерно расељеним лицима (укључујући и покривање правних трошкова, саветовање и заступање пред судовима); (6) Обезбедити објективне и квалитетне информације за ИРЛ са Косова о питањима везаним за повратак и њиховим местима порекла; (7) Омогућити локалну интеграцију избеглица у Србији кроз подршку њиховом економском осамостаљивању.

 

2007. година

Назив пројекта
Назив пројекта (енглески) Буџет пројекта Корисници пројекта Општи циљ/сврха пројекта
Регионални програм за реформу система социјалне сигурности и социјалне заштите у Југоисточној Европи
Regional Programme for Social Security Coordination
and Social Protection reforms in South-East Europe
2.222.000,00 EUR Високи државни званичници, државни службеници, директори институција социјалне заштите и социјални партнери и организације цивилног друштва у државама корисницам Општи циљ је да се појача координација између система социјалне заштите и омогући институционална, законодавна и административна реформа у области социјалне политике. (1) Увести и оснажити координацију националних планова за стратешку реформу у циљу постепеног усклађивања са европским стандардима и одразити заједничке циљеве приступа /адекватности и одрживости система социјалне заштите; (2) Подршка арзвоју законодавног оквира за имплементацију ревидованих политика социјалне заштите; (3) Модернизовати технике координације у складу са принципима координације које су дефинисали Савет Европе и ЕУ (нпр. Конвенција о социјалној заштити, ЕУ регулативе
1408/71 и 574/72); (4) Омогућити једнак приступ правима из социјалне заштите уопште, и посебно у односу на програме надокнаде трошкова (здраврство, дечји додатак и социјална помоћ); (5) Побољшати приступ социјалној заштити за све угрожене групе, посебно за расељена лица која немају признат избеглички статус; (6) Успоставити основу за уклањање постојећих препрека прекограничном плаћању трошкова здравствене Подржати развој посебних техника сарадње између заштите; (7) регионалних система социјалне заштите у савезним државама; (8) Унапредити знање државних службеника средњег и вишег ранга за испоруку прекограничних социјалних услуга; (9) Унапредити капацитете таргетираном обуком специјализованих професија у области социјалне заштите и прекограничне социјалне заштите.

 

Актуелности

Блог

Today
Sara Bermeho (33) je zaposlena kao kurur u Koiki filijali na tržnici Merkado Barselo u centru Madrida ©Chris Welsch
Sara Bermeho (33) je zaposlena kao kurur u Koiki filijali na tržnici Merkado Barselo u centru Madrida ©Chris Welsch Socijalni start-ap [...]
Пет, сеп 20, 2019
Source: Inkluzija blog
Earlier
Pezana Redža u trgovačkoj ulici u kojoj renovira šest lokala ©Chris Welsch
Arhitektkinja Pezana Redža daje novi život starom drvetu izrađujući prelepe enterijere, pri čemu obezbeđuje posao za ugrožene Albance Trgovačka ulica u [...]
Пет, сеп 13, 2019
Source: Inkluzija blog
Dragana Malidžan Vinkić
Piše: Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Digitalna uključenost predstavlja pristup [...]
Чет, сеп 12, 2019
Source: Inkluzija blog
Piter Mangan, osnivač kluba Freebird © Chris Welsch
Piter Mangan, osnivač kluba Freebird © Chris Welsch Klub Freebird omogućuje starijim osobama srodnih interesovanja da se povežu kroz putovanja i [...]
Пет, сеп 06, 2019
Source: Inkluzija blog
Nikola Repec
Osim pružanja prilike da prodaju sam magazin, Liceulice se trudi da podrži svoje korisnike/prodavce i na razne druge načine. Pogotovo [...]
Сре, сеп 04, 2019
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]
Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године
јун, 2019 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [4 MB] arrow right xlsx [83 KB]
Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања – Зборник истраживачких радова
мај, 2019 arrow right pdf [4 MB]
56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
мај, 2019 arrow right link arrow right pdf [277 KB]
Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе
март, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године
фебруар, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
фебруар, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Индекс родне равноправности у Републици Србији
децембар, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура
новембар, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години
октобар, 2018 arrow right pdf [413 KB]