Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Релативно сиромаштво

У 2017. години (према SILC 2018) праг ризика сиромаштва или линија релативног сиромаштва, која се израчунава као 60% медијане еквивалентног дохотка, износила је 16.615 динара просечно месечно за једночлано домаћинство, односно 34.892 динара за четворочлано домаћинство са двоје одраслих и двоје деце до 14 година. Када се изрази у стандардима куповне снаге (PPS[1]), праг ризика сиромаштва за једночлано домаћинство износи 263 PPS на месечном нивоу.

Праг ризика сиромаштва у Републици Србији је нижи него у било којој од 28 земаља ЕУ и земљама Балкана (изузев Северне Македоније)[2].

У табели у наставку приказане су алтернативне линије сиромаштва и осетљивост стопе ризика сиромаштва на избор линије сиромаштва. Проценат промене стопе ризика сиромаштва је већи у односу на проценат промене линије сиромаштва, што указује на знатну концентрацију становништва око линије сиромаштва.

Повећање линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 70% медијане еквивалентног дохотка) повећало би стопу ризика од сиромаштва за 21,4% (са 25,7% на чак 31,2%), а смањење линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 50% медијане еквивалентног дохотка) смањило би стопу ризика од сиромаштва за 23% (са 25,7% на 19,8%). Осетљивост стопе ризика сиромаштва се није променила у односу на претходни извештајни период.

Према подацима истраживања SILC (2018), стопа ризика сиромаштва (учешће лица чији је доходак по потрошачкој јединици мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка у укупној популацији) износила је 24,3% и остала је практично непромењена током извештајног периода и незнатно је порасла у односу на претходни период када је према подацима SILC (2013) износила 24,5%.

Изабрани показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији, 2013–2018.

% медијане дохотка по потрошачкој јединици Стопа ризика од сиромаштва % Праг ризика од сиромаштва, РСД месечно
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
60% 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 13.680 13.725 13.973 14.680 15.600 16.615
40% 13,3 13,7 14,6 14,5 14,4 13,7 9.120 9.150 9.316 9.787 10.400 11.076
50% 18,4 19,1 20,4 20,0 19,8 18,0 11.400 11.438 11.644 12.233 13.000 13.846
70% 30,4 32,0 32,6 32,2 31,2 30,1 15.960 16.013 16.302 17.127 18.200 19.384
Извор: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex. Преузето 10.04.2019. године.
Напомена:
  • Доходак домаћинства не укључује доходак у натури.
  • Као референтни период узима се претходна календарска година, за компоненте које се тичу прихода

Анализа профила релативно сиромашних указује на следеће:

  • Посматрано према полу, не уочавају се значајне разлике у ризику сиромаштва мушкараца и жена на нивоу укупне популације,
  • Деца (до 18 година старости) највише су изложена ризику сиромаштва,
  • Ризик сиромаштва значајно је већи у сеоским подручјима,
  • Ниже образовани су значајно угроженији,
  • Незапослени су у најлошијем положају, пошто је скоро свако друго незапослено лице (49,0%) изложено ризику сиромаштва,
  • Појединци који живе у домаћинствима са издржаваном децом, односно домаћинствима са две одрасле особе са троје и више издржаване деце, као и у једнородитељским породицама највише су били изложени ризику сиромаштва према подацима SILC (2018).

 

Профил релативног сиромаштва, SILC 2013-2018.

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
Укупно 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3
Мушко 24,9 25,6 27,5 26,3 25,4 24,6
Женско 24,1 24,4 26,0 25,5 26,0 24,0
Старост
Деца (<18) 29,7 29,3 31,1 30,2 30,5 28,8
18-64 године 24,4 25,1 27,3 26,3 25,7 24,0
65 и више година 19,4 20,4 20,8 20,5 21,3 21,1
Степен урбанизације
Градови 13,6 15,9 14,2 19,1 18,1 16,0
Мањи градови и приградска насеља 23,5 21,9 24,3 21,8 21,8 20,4
Сеоско подручје 36,1 37,5 36,7 34,1 35,2 34,7
Тип домаћинства
Једночлано домаћинство 26,3 28,4 31,2 34,4 33,0 34,3
Једна одрасла особа са децом 34,2 33,8 37,5 40,8 30,6 36,5
Две одрасле особе са 1 дететом 24,9 19,4 22,6 21,5 26,4 24,1
Две одрасле особе са 2 детета 24,6 26,4 28,2 24,2 24,8 21,3
Две одрасле особе са 3 и више деце 44,4 35,2 34,2 53,1 55,8 53,6
Домаћинство без издржаване деце 21,3 22,4 23,7 22,9 22,8 21,2
Домаћинство са издржаваном децом 27,0 27,0 29,1 28,2 28,0 26,8
Образовање (18 и више година)
Без школе и основно (ЕД 0-2) 36,5 38,6 42,5 40,7 41,6 42,1
Средњошколско (ЕД 3 и 4) 21,3 21,4 23,0 22,4 21,7 20,7
Високо (ЕД 5-8) 6,1 8,3 8,6 9,8 9,1 6,1
Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година)
Запослени 6,4 7,0 8,0 7,8 6,8 6,8
Запослене особе које нису запослене код послодавца 38,3 37,9 38,9 34,4 35,5 31,0
Незапослени 48,4 46,8 50,1 49,6 50,7 49,0
Пензионери 14,4 15,6 16,7 16,6 17,5 17,1
Остали неактивни 32,5 33,1 37,7 35,3 33,4 35,4
Извор: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and educational attainment level. Преузето 10.04.2019. године.
Напомена: у свим породицама под термином деца се подразумевају издржавана деца

Више о релативном сиромаштву у Србији видети у следећим публикацијама:

—————

[1]Стандарди куповне снаге, на енглеском, purchasing power standards (PPS) на основу конвертора за HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Актуелности

Блог

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
Чет, апр 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
Пет, мар 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
Чет, мар 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
Уто, мар 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
Пет, јан 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
децембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]