Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Релативно сиромаштво

У 2016. години (према SILC 2017) праг ризика сиромаштва или линија релативног сиромаштва, која се израчунава као 60% медијане еквивалентног дохотка, износила је 15.600 динара просечно месечно за једночлано домаћинство, односно 32.760 динара за четворочлано домаћинство са двоје одраслих и двоје деце до 14 година. Када се изрази у стандардима куповне снаге (PPS[1]), праг ризика сиромаштва за једночлано домаћинство износи 257 PPS на месечном нивоу.

Праг ризика сиромаштва у Републици Србији је нижи него у било којој од 28 земаља ЕУ (изузев Румуније) и земљама Балкана(изузев Северне Македоније)[2].

У табели у наставку приказане су алтернативне линије сиромаштва и осетљивост стопе ризика сиромаштва на избор линије сиромаштва. Проценат промене стопе ризика сиромаштва је већи у односу на проценат промене линије сиромаштва, што указује на знатну концентрацију становништва око линије сиромаштва.

Повећање линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 70% медијане еквивалентног дохотка) повећало би стопу ризика од сиромаштва за 21,4% (са 25,7% на чак 31,2%), а смањење линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 50% медијане еквивалентног дохотка) смањило би стопу ризика од сиромаштва за 23% (са 25,7% на 19,8%). Осетљивост стопе ризика сиромаштва се није променила у односу на претходни извештајни период.

Према подацима истраживања SILC (2017), стопа ризика сиромаштва (учешће лица чији је доходак по потрошачкој јединици мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка у укупној популацији) износила је 25,7% и остала је практично непромењена током извештајног периода и незнатно је порасла у односу на претходни период када је према подацима SILC (2013) износила 24,5% .

Изабрани показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији, 2013–2017.

% медијане дохотка по потрошачкој јединици Стопа ризика од сиромаштва % Праг ризика од сиромаштва, месечно
SILC 2013 SILC 2014 SILC 2015 SILC 2016 SILC 2017 SILC 2013 SILC 2014 SILC 2015 SILC 2016 SILC 2017
60% 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 13.680 13.725 13.973 14.680 15.600
40% 13,3 13,7 14,6 14,5 14,4 9.120 9.150 9.316 9.787 10.400
50% 18,4 19,1 20,4 20,0 19,8 11.400 11.438 11.644 12.233 13.000
70% 30,4 32,0 32,6 32,2 31,2 15.960 16.013 16.302 17.127 18.200
Извор: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex. Преузето 10.04.2019. године
Напомена:
  • Доходак домаћинства не укључује доходак у натури.
  • Као референтни период узима се претходна календарска година, за компоненте које се тичу прихода

Анализа профила релативно сиромашних указује на следеће:

  • Посматрано према полу, не уочавају се значајне разлике у ризику сиромаштва мушкараца и жена на нивоу укупне популације,
  • Деца (до 18 година старости) највише су изложена ризику сиромаштва,
  • Ризик сиромаштва значајно је већи у сеоским подручјима,
  • Ниже образовани су значајно угроженији,
  • Незапослени су у најлошијем положају, пошто је скоро свако друго незапослено лице (50,7%) изложено ризику сиромаштва,
  • Појединци који живе у домаћинствима са издржаваном децом, односно домаћинствима са две одрасле особе са троје и више издржаване деце, као и у једнородитељским породицама највише су били изложени ризику сиромаштва према подацима SILC (2017).

 

Профил релативног сиромаштва, SILC 2013-2017.

SILC 2013 SILC 2014 SILC 2015 SILC 2016 SILC 2017
Укупно 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7
Мушко 24,9 25,6 27,5 26,3 25,4
Женско 24,1 24,4 26,0 25,5 26,0
Старост
Деца (<18) 29,7 29,3 31,1 30,2 30,5
18-64 године 24,4 25,1 27,3 26,3 25,7
65 и више година 19,4 20,4 20,8 20,5 21,3
Степен урбанизације
Градови 13,6 15,9 14,2 19,1 18,1
Мањи градови и приградска насеља 23,5 21,9 24,3 21,8 21,8
Сеоско подручје 36,1 37,5 36,7 34,1 35,2
Тип домаћинства
Једночлано домаћинство 26,3 28,4 31,2 34,4 33,0
Једна одрасла особа са децом 34,2 33,8 37,5 40,8 30,6
Две одрасле особе са 1 дететом 24,9 19,4 22,6 21,5 26,4
Две одрасле особе са 2 деteta 24,6 26,4 28,2 24,2 24,8
Две одрасле особе са 3 и више деце 44,4 35,2 34,2 53,1 55,8
Домаћинство без издржаване деце 21,3 22,4 23,7 22,9 22,8
Домаћинство са издржаваном децом 27,0 27,0 29,1 28,2 28,0
Образовање (18 и више година)
Без школе и основно (ЕД 0-2) 36,5 38,6 42,5 40,7 41,6
Средњошколско (ЕД 3 и 4) 21,3 21,4 23,0 22,4 21,7
Високо (ЕД 5-8) 6,1 8,3 8,6 9,8 9,1
Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година)
Запослени 6,4 7,0 8,0 7,8 6,8
Запослене особе које нису запослене код послодавца 38,3 37,9 38,9 34,4 35,5
Незапослени 48,4 46,8 50,1 49,6 50,7
Пензионери 14,4 15,6 16,7 16,6 17,5
Остали неактивни 32,5 33,1 37,7 35,3 33,4
Извор: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and educational attainment level. Преузето 10.04.2019. године
Напомена: у свим породицама под термином деца се подразумевају издржавана деца

Више о релативном сиромаштву у Србији видети у следећим публикацијама:

—————

[1]Стандарди куповне снаге, на енглеском, purchasing power standards (PPS) на основу конвертора за HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Актуелности

Блог

Earlier
RBC podržava nove preduzetnike i preduzetnice na njihovom preduzetničkom putu
Razvojni biznis centar Kragujevac od 2018. godine uključen je u realizaciju evropskog programa Erazmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young [...]
Сре, јул 31, 2019
Source: Inkluzija blog
Znak pitanja App
U prethodna 2 teksta pisala sam o nastanku Znak pitanja App, kako se prave kvizovi („Znak pitanja – Učenje kroz [...]
Чет, јул 18, 2019
Source: Inkluzija blog
Biljana Mladenović
Piše: Biljana Mladenović, zamenica menadžerke i ekonomska analitičarka, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije „Na ono što [...]
Пет, јун 28, 2019
Source: Inkluzija blog
Znak pitanja App
U prethodnom blogu „Znak pitanja – Učenje kroz igru” govorili smo o specifičnostima i mogućnostima Znak pitanja aplikacije koja se [...]
Уто, јун 18, 2019
Source: Inkluzija blog
Znak pitanja App
Rad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, [...]
Пет, мај 17, 2019
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]
Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године
јун, 2019 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [4 MB] arrow right xlsx [83 KB]
Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања – Зборник истраживачких радова
мај, 2019 arrow right pdf [4 MB]
56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
мај, 2019 arrow right link arrow right pdf [277 KB]
Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе
март, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године
фебруар, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
фебруар, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Индекс родне равноправности у Републици Србији
децембар, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура
новембар, 2018 arrow right pdf [2 MB]