Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Изаберите област деловања

Кликом на једну или више области деловања врши се одабир постојећих докумената према областима којим припадају.
Такође, можете одабрати тип документа у падајућем менију испод Области деловања.
Претрагу можете вршити и према кључним речима.

Документа и публикације

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година

09.03.2020.

Програм економских реформи (ERP) 2020-2022

25.02.2020.

Национални акциони план запошљавања за 2020. годину

22.01.2020.

Ex-post анализа ефеката националних акционих планова запошљавања за период 2017–2018. године

22.01.2020.

Ex-ante анализа ефеката политике запошљавања

22.01.2020.

60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2019.

E2E Opportunity Fund – брошура

18.12.2019.

Е2Е – Информације о програму

18.12.2019.

Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU

09.12.2019.

E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика

18.11.2019.

59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2019.

Сиже извештаја о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019. године

21.10.2019.

Извештај о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019.године

21.10.2019.

58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.09.2019.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

15.07.2019.

57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.06.2019.

Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године

18.06.2019.

Извештај о примени Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ESRP) у процесу приступања Европској унији за период 2016-2017. године

29.05.2019.

Извештај о реализацији Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину

28.05.2019.

56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.05.2019.

55. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2019.

Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године

12.02.2019.

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

04.02.2019.

Најважнији резултати рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у 2018. години

28.12.2018.

54. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2018.

Индекс родне равноправности у Републици Србији

12.12.2018.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура

28.11.2018.

53. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.11.2018.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години

16.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих

11.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих – Резиме

11.10.2018.

52. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.09.2018.

51. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.08.2018.

Водич кроз радна и социјална права за младе у Републици Србији

31.07.2018.

50. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.07.2018.

49. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.12.2017.

Crowdfunding – групно финансирање

15.12.2017.

Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017.

20.11.2017.

48. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Треће допуњено издање (збирна публикација)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори сиромаштва и неједнакости

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори материјалне депривације

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори запослености и тржишта рада

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори квалитета живота

11.10.2017.

47. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.09.2017.

Сиромаштво у Републици Србији 2006-2016. године – ревидирани и нови подаци

13.09.2017.

46. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.08.2017.

Профил радника запослених преко агенција за привремено запошљавање

03.08.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима

20.07.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима – Резиме

20.07.2017.

45. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Извештај

10.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Методологија

10.07.2017.

Е2Е: О друштвеним иновацијама

19.06.2017.

Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017-2018

14.06.2017.

44. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

23.05.2017.

Економске користи родне равноправности у ЕУ

10.04.2017.

E2E: Унапређење правног оквира за уређење радних пракси у Републици Србији

04.04.2017.

43. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

03.04.2017.

42. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.03.2017.

Каталог асистивне технологије

24.02.2017.

41. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.02.2017.

Национални акциони план запошљавања за 2017. годину

31.01.2017.

E2E: Подршка спровођењу ESRP у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих – брошура

31.01.2017.

E2E: Пакт за младе – јачање партнерстава за подстицање запошљивости и социјалног укључивања младих

31.01.2017.

Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе

16.12.2016.

Е2Е: Истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији

09.12.2016.

40. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.12.2016.

Финална евалуација програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“

06.12.2016.

39. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.11.2016.

Могућност приступа економским шансама у Србији за жене

14.11.2016.

Е2Е: Евалуација Јавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“

19.10.2016.

38. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

04.10.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Формирање предиктивног модела за ризик од сиромаштва и социјалне искључености у Србији: допринос појединачних индикатора мерених SILC методологијом

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Животна средина и приходи и услови живота у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Структура прихода и ризик од сиромаштва у руралним подручјима

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – SILC и типологија насеља: статистичка анализа оправданости трихотомне поделе насеља

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Анализа могућности и оправданости увођења субјективне димензије (категорије потреба) у концепт истраживања, мерења и смањења сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Профили сиромаштва и материјалне депривације у Републици Србији у 2013. години

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Млади – транзиција ка тржишту рада: неједнакост и изазови

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Употреба потадака из SILC анкете за израчунавање здравих година живота

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Израчунавање индикатора „Замке незапослености“

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Утицај прихода од производње добара за сопствене потребе на стопу ризика од сиромаштва и неједнакост у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Положај становништва између 50 и 64 године на тржишту рада у Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Осврт Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC)

26.09.2016.

Е2Е: Предлог платформе за унапређење националног дијалога за повећање запошљивости и запошљавања младих

19.09.2016.

Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

18.08.2016.

EaSI – Нови кровни програм ЕУ за запошљавање и социјалну политику 2014-2020

18.08.2016.

37. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.08.2016.

Водич за координаторе за ромска питања и службенике у локалним самоуправама који прате инклузију Рома на локалном нивоу

01.08.2016.

Анализа примене афирмативних мера у области образовања Рома и Ромкиња и препоруке за унапређење мера

01.07.2016.

Стоп напуштању школе

29.06.2016.

36. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.06.2016.

Е2Е: Транзиција младих жена и мушкараца на тржишту рада Републике Србије

19.06.2016.

Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике (Employment and Social Reform Programme – ESRP)

17.06.2016.

Подршка унапређењу еУслуга на локалном нивоу у Републици Србији: Предлог основног скупа електронских услуга локалне самоуправе и Предлог Индекса развоја еУправе јединица локалне самоуправе

24.05.2016.

35. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

05.05.2016.

Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године

30.03.2016.

Предузетничко образовање – Компаративни преглед образовних политика, модела и праксе

29.03.2016.

34. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.03.2016.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

11.03.2016.

33. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

12.02.2016.

Индекс родне равноправности 2016.

01.02.2016.

32. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2015.

Извештај ЕК о напретку Србије за 2015. годину

20.11.2015.

31. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.11.2015.

Сиромаштво у Републици Србији – инфографик

17.10.2015.

30. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.10.2015.

Национални акциони план запошљавања за 2016. годину

28.09.2015.

Оперативни закључци Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији

15.09.2015.

29. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.09.2015.

Програми прекограничне и транснационалне сарадње 2014-2020

03.08.2015.

28. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.07.2015.

Преглед Другог националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији – улога локалних самоуправа

22.07.2015.

27. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.06.2015.

Закључци са радионице „Мерење сиромаштва – појмови, изазови и препоруке“

17.06.2015.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

21.05.2015.

26. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

19.05.2015.

25. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.04.2015.

Други извештај о имплементацији Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња

15.04.2015.

Финансијска инклузија у Србији – анализа стања, препрека, користи и шанси (Резиме)

02.04.2015.

Финансијска инклузија у Србији – анализа стања, препрека, користи и шанси

02.04.2015.

Акциони план за спровођење Стратегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину

26.03.2015.

Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године

26.03.2015.

24. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.03.2015.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период 2011-2014. године

03.03.2015.

23. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.02.2015.

22. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

29.12.2014.

21. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

18.11.2014.

Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2011–2014. године

04.11.2014.

Како до резултата у јавним политикама – Праћење и евалуација уз подршку цивилног друштва

25.09.2014.

Упознајте СЕКО – Сарадња цивилног друштва и јавног сектора ради успешног коришћења међународне развојне помоћи

25.09.2014.

20. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.09.2014.

Сиромаштво у Србији 2011, 2012. и 2013. године

21.08.2014.

Деветнаести Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.06.2014.

Економски утицај социјалних предузећа у Републици Србији (РЗС)

09.06.2014.

Мерење сиромаштва – теоријски концепти, стање и препоруке за Републику Србију

05.05.2014.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања (2014)

25.04.2014.

Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 1: Институционални и законодавни оквир

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 2: Преглед политика и мера у сектору социјалне заштите за подршку образовним потребама деце

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 3: Преглед мера усмерених на сиромашне ученике и ученике ромске националности које спроводе ОЦД

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 4: Завршени и текући програми донаторске помоћи у сектору образовања и социјалне заштите

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 5: Компаративна анализа

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 6: Финансијска анализа мера предложених у Анализи

31.03.2014.

Осамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.03.2014.

Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији (EUIC)

21.01.2014.

Контекст јавног управљања и реформе у Србији – резултати анкете виших руководилаца у државној управи

13.12.2013.

Седамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.10.2013.

Квалитет живота у земљама проширења – Треће испитивање квалитета живота у Европи: Србија (Eurofound)

01.10.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Процена утицаја политика у области запошљавања

01.08.2013.

Семинар о социјалном укључивању Рома – Оперативни закључци

18.06.2013.

Шеснаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.06.2013.

Студија опција за успостављање Фонда за социјално укључивање

29.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Лишавање пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – студија у целини

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – Резиме

01.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Од неактивности до запослености

02.03.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Подстицање социјалног предузетништва и оснивања социјалних предузећа у Републици Србији – Резиме

01.03.2013.

Петнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2013.

Четрнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Будућност села у Србији

01.12.2012.

Тринаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2012.

Преглед и стање социјалне укључености на основу евр. и нац. показатеља: Праћење стања социјалне искључености, 2006–2012, 2. допуњено издање

01.10.2012.

Дванаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2012.

Водич кроз европске think tank организације

01.05.2012.

Једанаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.04.2012.

Десети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2012.

Улога локалних самоуправа – Кратак преглед 1. Националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2011.

Девети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2011.

Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године

28.09.2011.

Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011 – 2013. године

21.07.2011.

Осми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2011.

Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године

19.05.2011.

Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. године до 2020. године

08.05.2011.

Седми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.05.2011.

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године

03.03.2011.

Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2008-2010. године

01.03.2011.

Шести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2011.

Водич кроз европске мреже за организације цивилног друштва

01.01.2011.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва

16.12.2010.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва – Списак кључних иницијатива

15.12.2010.

Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године

01.12.2010.

Кључна иницијатива: Агенда за нове вештине и нова радна места – европски допринос пуној запослености

01.12.2010.

Пети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2010.

Стратегија ЕУ за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2010-2020

01.12.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Ученичке задруге и проширена делатност школа – Резиме документа

01.12.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Ученичке задруге и проширена делатност школа у циљу повећања квалитета образовања и…

01.12.2010.

Кључна иницијатива: Унија иновација

06.10.2010.

Кључна иницијатива: Млади у покрету

01.10.2010.

Четврти билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.10.2010.

Преглед и тренутно стање социјалне укључености у Србији на основу праћења европских и националних показатеља

29.07.2010.

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године

08.07.2010.

Трећи билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.07.2010.

Други билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.04.2010.

Европа 2020 – Европска стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста

01.04.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Процесна евалуација јавних радова

01.04.2010.

Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији

09.03.2010.

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије у периоду од 2010. до 2015. године

25.02.2010.

Утицај кризе на тржиште радне снаге и животни стандард

01.01.2010.

Извештај о напретку у реализацији Миленијумских циљева развоја

01.12.2009.

Први билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.12.2009.

Анализа карактеристика сиромаштва у Србији

04.11.2009.

Стратегија развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. године

01.10.2009.

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

01.10.2009.

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији

08.07.2009.

Праћење социјалне укључености у Србији

20.06.2009.

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године

23.04.2009.

Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији

09.04.2009.

Стратегија развоја трговине Републике Србије

18.02.2009.

Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији

13.02.2009.

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности

13.02.2009.

Стратегија развоја званичне статистике у Републици Србији у периоду од 2009. до 2012. године

22.01.2009.

Стратегија о изменама Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године (са Акционим планом)

15.01.2009.

Студија о животном стандарду, Србија 2002 – 2007 (РЗС, Светска банка и Одељење за међународни развој Велике Британије)

01.12.2008.

Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године

31.10.2008.

Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године

14.10.2008.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа директне буџетске подршке пољопривреди и руралном развоју Србије

01.09.2008.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа утицаја политике запошљавања и активних мера тржишта рада 2003–2007

01.09.2008.

Обновљена социјална агенда: могућности, приступ и солидарност у Европској унији (енг.)

01.08.2008.

Национална стратегија одрживог развоја

27.05.2008.

Национална стратегија за младе

09.05.2008.

Стратегија подстицања рађања

31.01.2008.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке (енг.)

01.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке – Анекс (енг.)

01.12.2007.

Други извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

01.08.2007.

Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године

11.01.2007.

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

28.12.2006.

Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године

28.12.2006.

Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији

28.12.2006.

Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији

28.12.2006.

Стратегија развоја пољопривреде Србије

27.12.2006.

Стратегија подстицања и развоја страних улагања

26.12.2006.

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године

26.12.2006.

Национална стратегија о старењу

26.12.2006.

Стратегија реформе државне управе у Републици Србији

26.12.2006.

Преглед сиромаштва и социјалне искључености у земљама Западног Балкана (енг.) – Становништво 1/2006

30.06.2006.

План за достизање једнакости између жена и мушкараца 2006-2010 (енг.)

01.03.2006.

Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

20.06.2005.

Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010

01.04.2005.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Резиме и матрице

03.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Главни текст

02.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Прилози и анекси

01.06.2003.

Србија – Анкета о животном стандарду, 2002: Основни резултати заједничке анализе Министарства надлежног за социјална питања и Светске банке (енг.)

01.12.2002.

Повеља Заједнице о основним социјалним правима радника (енг.)

09.12.1989.

Актуелности

Блог

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
Чет, апр 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
Пет, мар 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
Чет, мар 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
Уто, мар 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
Пет, јан 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
децембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]