Logo SIPRU

Opština 1

Opština 2

Oblasti

Indikatori

Godina

Sortiraj

Oblasti

Godina

Indeks društvenog razvoja gradova i opština

Pred Vama je novo, dopunjeno izdanje Indeksa društvenog razvoja gradova i opština. Izvršene su dopune za 2018. godinu, te je sada Indeks dostupan za osam godina (2011-2018). Nakon svih metodoloških dopuna i korekcija tokom prethodnih godina, Indeks je sada stabilan i uporediv kroz vreme. Ovogodišnje izdranje Indeksa društvenog razvoja omogućava predstavljanje rezultata na interaktivnoj mapi, kao i praćenje trenda društvenog razvoja na nivou lokalnih samouprava.

Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama

Indeks društvenog razvoja pruža mogućnost poređenja kvaliteta života po gradovima i opštinama, koji se može sortirati, u zavisnosti od ličnih prioriteta, prema šest oblasti: demografija, ekonomska aktivnost, obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, ostali pokazatelji kvaliteta života i društvene participacije.

Indeks društvenog razvoja je kompozitni indeks koji omogućava poređenje postignutog nivoa društvenog razvoja među gradovima i opštinama Republike Srbije. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva inicirao je izradu metodologije i aplikacije sa ciljem da jedan ovakav alat stavi na raspolaganje svim zainteresovanim korisnicima, od donosioca odluka i kreatora politika, do samostalnih istraživača i analitičara.

Indeks pokriva period od 2011. do 2018. godine i sve gradove i opštine u Republici Srbiji

Indeks pokriva period od 2011. do 2018. godine i sve gradove i opštine u Republici Srbiji*. Aplikacija Indeksa društvenog razvoja optimizovana je za upotrebu na svim modernim pretraživačima, kao i prenosivim uređajima (pametnim telefonima i tabletima) nezavisno od operativnog sistema na kome rade. Web aplikacija je optimizovana da radi i na najsporijim internet konekcijama, što je čini dostupnom širokom auditorijumu.

* Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija,
tako da opštine sa teritorije AP Kosovo i Metohija nisu uključene u Indeks društvenog razvoja gradova i opština.

 1. Indeks društvenog razvoja

  Selektovanjem određenog segmenta grafikona možete zumirati grafikon. Klikom na dugme "Prikaži sve" prikazaće se ceo grafikon.

 2. Opština 1

  Odaberite opštinu koju želite da istaknete ili je uporedite sa drugom opštinom.

 3. Opština 2

  Odaberite opštinu koju želite da poredite sa prvom opštinom.

 4. Oblast

  Odaberite oblast o kojoj želite više da saznate.

 5. Indikator

  Odaberite indikator o kome želite više da saznate.

 6. Godina

  Odaberite godinu koju želite da prikažete na grafikonu.

 7. Sortiranje

  Odaberite način sortiranja podataka. Po nazivu opštine ili po vrednostima.