Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Документ: „Анализа утицаја кризе на тржиште радне снаге и животни стандард у Србији“

Објављено 16.03.2010.

novacСветска банка и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва иницирали су и подржали израду студије: Анализа утицаја кризе на тржиште радне снаге и животни стандард у Србији. Центар за либерално демократске студије (ЦЛДС) додатно је анализирао податке из Анкете о радној снази и податке из модула о утицају светске економске кризе, коју је Републички завод за статистику спровео у априлу 2008. године.

У оквиру овог истраживања, Стратешки маркетинг је реализовао квалитативну анализу која је дала бољи увид у то на који је начин финансијска криза утицала на најугроженије групе становништва, али и на које начине се боре са неповољним утицајима финансијске кризе.

Анализа утицаја кризе на тржиште радне снаге и животни стандард у Србији даје детаљан преглед карактеристика тржишта радне снаге у периоду пре настанка кризе, и наводи да су карактеристике тржишта радне снаге биле неповољне – ниска стопа економске активности и запослености, и висока али опадајућа стопа незапослености. Тржиште радне снаге сагледава се са различитих аспеката, у односу на пол, старосну структуру, ниво образовања, затим кроз стање по одређеним секторима привреде као и по регионалној структури тржишта радне снаге.

Такође, наводи се преглед животног стандарда у периоду пре настанка кризе, који је обележен пре свега значајним смањењем аполутног сиромаштва. У наставку анализе сагледава се утицај кризе кроз тржиште рада, односно промене запослености по регионима (урбано и остало), секторима привреде, полној структури, профилу незапослених, нивоу образовања, са нагласком на угрожене групе и њихово стање у току кризе. Сагледан је и ниво осетљивости радног статуса на кризу (активни/неактивни), осетљивост зарада на кризу и дистрибуција потрошње у току кризе.

Долази се до закључка да је током кризе дошло до погоршања животног стандарда и пораста сиромаштва у Србији, али да је ниво сиромаштва у првој половини 2009. године још увек нижи од оног који је забележен 2006. и 2007. године. Исто тако иако се српска привреда у периоду пре кризе одликовала ниском продуктивношћу, ниским нивоом штедње и извоза, у току кризе српска привреда се ипак одржала на ногама. То је последица како благости рецесије у развијеним земљама и мале извозне зависности Србије, тако и подршке међународних институција Србији и неких добрих потеза Народне банке.

У наставку Анализе дају се неке препоруке за ублажавање ефеката кризе. У условима превелике јавне потрошње и високог буџетског дефицита, Србија не располаже довољним финансијским средствима и нема на располагању широк избор мера интервенционистичке политике.

Поред напора које Влада већ предузима да би ублажила ефекте кризе, у наредном периоду би се могло размотрити и додатно преусмеравање активних мера на тржишту рада, а посебно јавних радова, ка регионима и групама које су највише погођени током кризе.

У сфери државне политике финансијске подршке за сиромашне посебно је важно да нови Закон о социјалној заштити буде усвојен што пре и да делови закона који се односе на новчане накнаде за сиромашне ступе на снагу већ 2010. године.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

27.01.2021.

Coworking у српском руралу

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Пише: Вукашин Коларевић (Блог о социјалном укључивању) Корона вирус проузроковао је бројна прилагођавања у пословном…
Више детаља

 
0 Коментари

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
Пет, јан 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]