Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Кликом на једну или више области деловања врши се одабир постојећих докумената према областима којим припадају.
Такође, можете одабрати тип документа у падајућем менију испод Области деловања.
Претрагу можете вршити према кључним речима, као и по години издања.

Документи и публикације

Е2Е: Анализе потреба, услова и изводљивости увођење додатног сервиса подршке корисницима субвенција Предузетничког програма Националне службе за запошљавање и предлог оквира додатног сервиса подршке – услуге

31.12.2021.

Истраживање о утицају епидемије вируса ковид 19 на положај осетљивих група у Републици Србији (Роми и Ромкиње)

30.12.2021.

Истраживање о утицају епидемије вируса ковид 19 на положај осетљивих група у Републици Србији (млади)

30.12.2021.

Истраживање о утицају епидемије вируса ковид 19 на положај осетљивих група у Републици Србији (самохрани родитељи, бескућници, жене жртве насиља, мигранти, интерно расељена лица)

30.12.2021.

Истраживање о утицају епидемије вируса ковид 19 на положај осетљивих група у Републици Србији (старији, особе са инвалидитетом, ЛГБТ)

30.12.2021.

Унапређивање политика и пракси инклузивног образовања у локалним заједницама

30.12.2021.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији у периоду 2018-2021.

30.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији

30.12.2021.

SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости

30.12.2021.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2020. години

30.12.2021.

Е2Е: Истраживање о потребама актера за спровођење интегрисаних услуга (one-stop-shop) за запошљивост NEET младих са фокусом на 4.0 индустријску револуцију

29.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV

24.12.2021.

Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији

24.12.2021.

Анализа одрживих модела за обезбеђивање приступа чистој пијаћој води, канализацији и електричној енергији становницима подстандардних ромских насеља у Републици Србији

23.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина

22.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила

17.12.2021.

Е2Е: Анализа програма стручне праксе

16.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце

15.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих

10.12.2021.

69. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

06.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације

02.12.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа

09.11.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај жена и родна равноправност

03.11.2021.

Анализа дуготрајног сиромаштва у Републици Србији

02.11.2021.

Стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године

28.10.2021.

Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021.

21.10.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом

11.10.2021.

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња

30.09.2021.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2019. години

15.09.2021.

Неактивност на тржишту рада у Републици Србији

31.08.2021.

68. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.08.2021.

Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године

09.08.2021.

Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године

09.08.2021.

Извештај о реализацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” за период октобар 2019. – октобар 2021. године

15.06.2021.

67. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

07.06.2021.

Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији

02.06.2021.

Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2020. години

24.05.2021.

Ефекти таргетиране једнократне новчане помоћи на кретање индикатора сиромаштва и неједнакости

11.05.2021.

Приручник о outreach раду: организовање, спровођење и развој outreach програма

10.05.2021.

Образовна ситуација деце корисника услуга социјалне заштите (свратиште, дневни боравак, предах смештај и сигурна кућа) с фокусом на образовну ситуацију током пандемије КОВИД-19

10.05.2021.

Приручник за јавне службе „Комуникација са корисницима – приступ универзалног дизајна”

22.03.2021.

66. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

17.03.2021.

E2E: Извештај о спроведеној анализи постојећег програма предузетништва НСЗ са препорукама за унапређење

05.03.2021.

Ex-ante анализа Стратегије запошљавања Републике Србије за период 2021-2026. године

02.03.2021.

Ex-post анализа Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године

24.02.2021.

Програм економских реформи (ERP) за период од 2021. до 2023. године

02.02.2021.

Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација за целоживотно учење и Оквиром квалификација Европског простора високог образовања

25.01.2021.

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19

30.12.2020.

65. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

29.12.2020.

Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура

23.12.2020.

Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке

18.12.2020.

Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију

04.12.2020.

Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19

03.12.2020.

Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група

03.11.2020.

64. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

29.10.2020.

Извештај о реализацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2019. – октобар 2021. године (други квартал 2020)

23.10.2020.

Оперативни закључци са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2019. – октобар 2021. године

23.10.2020.

Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије

19.10.2020.

Водич кроз транзицију за транс особе у Србији

05.10.2020.

63. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.09.2020.

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији

23.09.2020.

Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка

05.08.2020.

Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години

31.07.2020.

62. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.07.2020.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура

07.07.2020.

Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду

06.07.2020.

61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

02.06.2020.

Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом

28.04.2020.

Извештај о спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ESRP) у процесу приступања Републике Србије Европској унији за 2018. годину

16.04.2020.

Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)

13.04.2020.

Е2Е: Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (лифлет)

13.04.2020.

Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу

08.04.2020.

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година

09.03.2020.

Програм економских реформи (ERP) 2020-2022

25.02.2020.

Дизајн за све на туристичким дестинацијама

29.01.2020.

Национални акциони план запошљавања за 2020. годину

22.01.2020.

Ex-post анализа ефеката националних акционих планова запошљавања за период 2017–2018. године

22.01.2020.

Ex-ante анализа ефеката политике запошљавања

22.01.2020.

60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2019.

E2E Opportunity Fund – брошура

18.12.2019.

Е2Е – Информације о програму

18.12.2019.

Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU

09.12.2019.

E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика

18.11.2019.

59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2019.

Сиже извештаја о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019. године

21.10.2019.

Извештај о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019.године

21.10.2019.

Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања

26.09.2019.

58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.09.2019.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

15.07.2019.

57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.06.2019.

Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године

18.06.2019.

Извештај о примени Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ESRP) у процесу приступања Европској унији за период 2016-2017. године

29.05.2019.

Извештај о реализацији Националног акционог плана запошљавања за 2018. годину

28.05.2019.

Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања – Зборник истраживачких радова

20.05.2019.

56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.05.2019.

Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе

18.03.2019.

Приручник за новинаре и новинарке: Извештавање о осетљивим групама – особе са хендикепом

13.03.2019.

55. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2019.

Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године

12.02.2019.

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

04.02.2019.

Најважнији резултати рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у 2018. години

28.12.2018.

54. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2018.

Индекс родне равноправности у Републици Србији

12.12.2018.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура

28.11.2018.

53. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.11.2018.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години

16.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих

11.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих – Резиме

11.10.2018.

52. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.09.2018.

51. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.08.2018.

Водич кроз радна и социјална права за младе у Републици Србији

31.07.2018.

50. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.07.2018.

Закључци и препоруке са конференције “За добробит наше деце – укључивање родитеља у образовно-васпитни систем”

29.12.2017.

Анализа незадовољених потреба за здравственом заштитом становника Републике Србије

28.12.2017.

49. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.12.2017.

Crowdfunding – групно финансирање

15.12.2017.

Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017.

20.11.2017.

48. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Треће допуњено издање (збирна публикација)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори социјалне заштите и социјалне сигурности

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори сиромаштва и неједнакости

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори материјалне депривације

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори запослености и тржишта рада

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори образовања

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори здравља

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори дуготрајне неге

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Пензијски индикатори (на енглеском језику)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори из области социјалне и дечије заштите

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори квалитета живота

11.10.2017.

47. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.09.2017.

Сиромаштво у Републици Србији 2006-2016. године – ревидирани и нови подаци

13.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Национални извештај

12.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Преглед налаза

12.09.2017.

46. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.08.2017.

Профил радника запослених преко агенција за привремено запошљавање

03.08.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима

20.07.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима – Резиме

20.07.2017.

45. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Извештај

10.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Методологија

10.07.2017.

Е2Е: О друштвеним иновацијама

19.06.2017.

Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017-2018

14.06.2017.

44. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

23.05.2017.

Економске користи родне равноправности у ЕУ

10.04.2017.

Инклузивно образовање: Планирање, праћење и евалуација (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Учешће родитеља, породице и заједнице у инклузивном образовању (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Наставници, инклузивна настава и педагогија усмерене на дете (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Приступ школи и образовно окружење II – универзални дизајн за учење (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Приступ школи и образовно окружење I – физички аспект, информисање и комуникација (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Финансирање инклузивног образовања (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Партнерство, јавно заговарање и комуникација у циљу друштвене промene (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Информациони систем за управљање у образовању (EMIS) и деца са сметњама у развоју (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Мапирање деце са сметњама у развоју која нису у систему образовања (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Прикупљање података о сметњама у развоју код деце (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Законодавство и политике у области инклузивног образовања (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Дефиниција и класификација сметњи у развоју (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Концептуализовање инклузивног образовања и његово контекстуализовање у оквиру Мисије UNICEF-a

04.04.2017.

E2E: Унапређење правног оквира за уређење радних пракси у Републици Србији

04.04.2017.

43. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

03.04.2017.

42. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.03.2017.

Каталог асистивне технологије

24.02.2017.

41. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.02.2017.

Водич за интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

08.02.2017.

Национални акциони план запошљавања за 2017. годину

31.01.2017.

E2E: Подршка спровођењу ESRP у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих – брошура

31.01.2017.

E2E: Пакт за младе – јачање партнерстава за подстицање запошљивости и социјалног укључивања младих

31.01.2017.

Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години – Извештај

30.12.2016.

Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години – Анекси

30.12.2016.

Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе

16.12.2016.

Е2Е: Истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији

09.12.2016.

40. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.12.2016.

Финална евалуација програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“

06.12.2016.

Студија о доступности стручне подршке и знања у области асистивних технологија у образовном систему у Србији

01.12.2016.

39. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.11.2016.

Могућност приступа економским шансама у Србији за жене

14.11.2016.

Е2Е: Евалуација Јавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“

19.10.2016.

38. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

04.10.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Формирање предиктивног модела за ризик од сиромаштва и социјалне искључености у Србији: допринос појединачних индикатора мерених SILC методологијом

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Животна средина и приходи и услови живота у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Структура прихода и ризик од сиромаштва у руралним подручјима

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – SILC и типологија насеља: статистичка анализа оправданости трихотомне поделе насеља

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Анализа могућности и оправданости увођења субјективне димензије (категорије потреба) у концепт истраживања, мерења и смањења сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Профили сиромаштва и материјалне депривације у Републици Србији у 2013. години

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Млади – транзиција ка тржишту рада: неједнакост и изазови

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Употреба потадака из SILC анкете за израчунавање здравих година живота

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Израчунавање индикатора „Замке незапослености“

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Утицај прихода од производње добара за сопствене потребе на стопу ризика од сиромаштва и неједнакост у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Положај становништва између 50 и 64 године на тржишту рада у Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Осврт Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC)

26.09.2016.

Е2Е: Предлог платформе за унапређење националног дијалога за повећање запошљивости и запошљавања младих

19.09.2016.

Препознај, промовиши и прошири – Приче о успешним школама

12.09.2016.

Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

18.08.2016.

Трећи програм ЕУ у области здравства 2014-2020. године – лифлет

18.08.2016.

Трећи програм ЕУ у области здравства 2014-2020. године

18.08.2016.

EaSI – Нови кровни програм ЕУ за запошљавање и социјалну политику 2014-2020

18.08.2016.

Међународна конвенција о правима особа за инвалидитетом (скраћена и поједностављена верзија)

18.08.2016.

37. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.08.2016.

Водич за координаторе за ромска питања и службенике у локалним самоуправама који прате инклузију Рома на локалном нивоу

01.08.2016.

Анализа примене афирмативних мера у области образовања Рома и Ромкиња и препоруке за унапређење мера

01.07.2016.

Стоп напуштању школе

29.06.2016.

36. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.06.2016.

Е2Е: Транзиција младих жена и мушкараца на тржишту рада Републике Србије

19.06.2016.

Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике (Employment and Social Reform Programme – ESRP)

17.06.2016.

Подршка унапређењу еУслуга на локалном нивоу у Републици Србији: Предлог основног скупа електронских услуга локалне самоуправе и Предлог Индекса развоја еУправе јединица локалне самоуправе

24.05.2016.

Водич за организације цивилног друштва: Стандарди услуга социјалне заштите у заједници и процедуре лиценцирања

20.05.2016.

Препоруке за рад са глувим и наглувим особама

17.05.2016.

Извештај о положају заједнице глувих у Србији у области медија, доступности преводилачких услуга и образовања

17.05.2016.

35. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

05.05.2016.

Дигитално насиље – превенција и реаговање

30.03.2016.

Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године

30.03.2016.

Предузетничко образовање – Компаративни преглед образовних политика, модела и праксе

29.03.2016.

34. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.03.2016.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

11.03.2016.

Приручник за успостављање и развој центара за заштиту менталног здравља у заједници

10.03.2016.

Водич за процену најбољег интереса детета

08.03.2016.

Упутство за израду наставног материјала у складу са принципом универзалног дизајна

26.02.2016.

Правим путем – Оквир за програм рада са децом раног узраста

23.02.2016.

Позитивна дисциплина у подстицајном инклузивном окружењу – Водич за наставнике и едукаторе наставника

23.02.2016.

33. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

12.02.2016.

Дечји бракови у Србији – Анализа стања и препоруке

10.02.2016.

Индекс родне равноправности 2016.

01.02.2016.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици

27.01.2016.

Заштита мањинских права Рома

27.01.2016.

Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године

26.01.2016.

32. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2015.

Смернице за планирање и пружање адекватне интерсекторске подршке за инклузивно образовање у локалној заједници (Предлог практичне политике)

30.11.2015.

Анализа правног оквира и актуелног статуса и праксе педагошких асистената

26.11.2015.

Извештај ЕК о напретку Србије за 2015. годину

20.11.2015.

31. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.11.2015.

Водич: Како до информација о изворима финансирања и ресурсима за школе, наставнике и стручне сараднике

20.10.2015.

Сиромаштво у Републици Србији – инфографик

17.10.2015.

30. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.10.2015.

Национални акциони план запошљавања за 2016. годину

28.09.2015.

Оперативни закључци Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији

15.09.2015.

29. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.09.2015.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици – Резиме

25.08.2015.

Програми прекограничне и транснационалне сарадње 2014-2020

03.08.2015.

28. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.07.2015.

Преглед Другог националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији – улога локалних самоуправа

22.07.2015.

27. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.06.2015.

Закључци са радионице „Мерење сиромаштва – појмови, изазови и препоруке“

17.06.2015.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

21.05.2015.

26. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

19.05.2015.

25. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.04.2015.

Други извештај о имплементацији Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња

15.04.2015.

Женска платформа за развој Србије 2014–2020

08.04.2015.

Финансијска инклузија у Србији – анализа стања, препрека, користи и шанси (Резиме)

02.04.2015.

Финансијска инклузија у Србији – анализа стања, препрека, користи и шанси

02.04.2015.

Годишњи извештај о стању људских права ЛГБТ особа у Србији за 2014. годину (ГСА)

27.03.2015.

Акциони план за спровођење Стратегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину

26.03.2015.

Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године

26.03.2015.

24. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.03.2015.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период 2011-2014. године

03.03.2015.

23. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.02.2015.

22. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

29.12.2014.

21. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

18.11.2014.

Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2011–2014. године

04.11.2014.

Оквир за праћење инклузивног образовања у Србији – резиме

14.10.2014.

Оквир за праћење инклузивног образовања у Србији

14.10.2014.

Како до резултата у јавним политикама – Праћење и евалуација уз подршку цивилног друштва

25.09.2014.

Упознајте СЕКО – Сарадња цивилног друштва и јавног сектора ради успешног коришћења међународне развојне помоћи

25.09.2014.

20. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.09.2014.

Сиромаштво у Србији 2011, 2012. и 2013. године

21.08.2014.

Деветнаести Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.06.2014.

Економски утицај социјалних предузећа у Републици Србији (РЗС)

09.06.2014.

Постојећи модели за побољшање становања Рома: Социјална и приступачна стамбена решења за Роме и осетљиво становништво у Србији (ОЕБС)

05.06.2014.

Приступачни избори – учешће особа са инвалидитетом у политичком и јавном животу (ЦОД-НДИ)

15.05.2014.

Мерење сиромаштва – теоријски концепти, стање и препоруке за Републику Србију

05.05.2014.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања (2014)

25.04.2014.

Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 1: Институционални и законодавни оквир

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 2: Преглед политика и мера у сектору социјалне заштите за подршку образовним потребама деце

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 3: Преглед мера усмерених на сиромашне ученике и ученике ромске националности које спроводе ОЦД

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 4: Завршени и текући програми донаторске помоћи у сектору образовања и социјалне заштите

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 5: Компаративна анализа

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 6: Финансијска анализа мера предложених у Анализи

31.03.2014.

Осамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.03.2014.

Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији (EUIC)

21.01.2014.

Упоредна анализа профила, потреба и инклузије тражилаца азила у Србији и српских грађана који траже азил у развијеним европским земљама (APC/CZA)

13.01.2014.

Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије

01.01.2014.

Контекст јавног управљања и реформе у Србији – резултати анкете виших руководилаца у државној управи

13.12.2013.

Мапирање услуга социјалне заштите у 2012. години – Извештај

12.11.2013.

Мапирање услуга социјалне заштите у 2012. години – Анекси

12.11.2013.

Седамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.10.2013.

Квалитет живота у земљама проширења – Треће испитивање квалитета живота у Европи: Србија (Eurofound)

01.10.2013.

Предлог потенцијалних модела шеме помоћи у процесу дигитализације земаљске телевизије у Републици Србији и примери праксе из других земаља

01.09.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Процена утицаја политика у области запошљавања

01.08.2013.

Истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у школама у Србији

20.06.2013.

Семинар о социјалном укључивању Рома – Оперативни закључци

18.06.2013.

Шеснаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.06.2013.

Правилник о техничким стандардима приступачности

31.05.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Квалитативно истраживање о дуготрајној нези старијих у Србији

01.05.2013.

Студија опција за успостављање Фонда за социјално укључивање

29.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Лишавање пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – студија у целини

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – Резиме

01.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Од неактивности до запослености

02.03.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Подстицање социјалног предузетништва и оснивања социјалних предузећа у Републици Србији – Резиме

01.03.2013.

Петнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2013.

Четрнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Будућност села у Србији

01.12.2012.

Тринаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2012.

Преглед и стање социјалне укључености на основу евр. и нац. показатеља: Праћење стања социјалне искључености, 2006–2012, 2. допуњено издање

01.10.2012.

Дванаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2012.

Кључне компетенције младих у Србији – PISA у огледалу

20.06.2012.

Водич кроз европске think tank организације

01.05.2012.

Једанаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.04.2012.

Национална стратегија социјалног становања

09.02.2012.

Десети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2012.

Улога локалних самоуправа – Кратак преглед 1. Националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2011.

Стратегија комуникације о приступању Републике Србије Европској унији

01.12.2011.

Стратегија о HIV инфекцији и AIDS-у

01.11.2011.

Девети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2011.

Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године

28.09.2011.

Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011 – 2013. године

21.07.2011.

Осми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2011.

Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године

19.05.2011.

Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. године до 2020. године

08.05.2011.

Седми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.05.2011.

Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима

01.04.2011.

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године

03.03.2011.

Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2008-2010. године

01.03.2011.

Шести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2011.

Водич кроз европске мреже за организације цивилног друштва

01.01.2011.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва

16.12.2010.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва – Списак кључних иницијатива

15.12.2010.

Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године

01.12.2010.

Кључна иницијатива: Агенда за нове вештине и нова радна места – европски допринос пуној запослености

01.12.2010.

Пети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2010.

Стратегија ЕУ за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2010-2020

01.12.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Ученичке задруге и проширена делатност школа – Резиме документа

01.12.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Ученичке задруге и проширена делатност школа у циљу повећања квалитета образовања и…

01.12.2010.

Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији

07.10.2010.

Кључна иницијатива: Унија иновација

06.10.2010.

Кључна иницијатива: Млади у покрету

01.10.2010.

Четврти билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.10.2010.

Стратегија заштите података о личности

16.08.2010.

Преглед и тренутно стање социјалне укључености у Србији на основу праћења европских и националних показатеља

29.07.2010.

Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015.

22.07.2010.

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године

08.07.2010.

Трећи билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.07.2010.

Други билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.04.2010.

Европа 2020 – Европска стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста

01.04.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Процесна евалуација јавних радова

01.04.2010.

Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији

09.03.2010.

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије у периоду од 2010. до 2015. године

25.02.2010.

Утицај кризе на тржиште радне снаге и животни стандард

01.01.2010.

Извештај о напретку у реализацији Миленијумских циљева развоја

01.12.2009.

Први билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.12.2009.

Анализа карактеристика сиромаштва у Србији

04.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Образовањем против сиромаштва – Анализа утицаја увођења припремног предшколског програма

01.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа утицаја мера здравствене политике на доступност здравствене заштите ромској популацији

01.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа утицаја државне финансијске подршке сиромашнима

01.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Мере у образовању усмерене ка угроженом становништву

01.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Квалитет и праведност образовања у Србији – Образовне шансе сиромашних

01.11.2009.

Стратегија развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. године

01.10.2009.

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

01.10.2009.

Стратегија за управљање миграцијама

23.07.2009.

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији

08.07.2009.

Праћење социјалне укључености у Србији

20.06.2009.

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године

23.04.2009.

Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији

09.04.2009.

Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести

26.03.2009.

Стратегија јавног здравља Републике Србије

26.03.2009.

Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009–2014. године

26.03.2009.

Стратегија за палијативно збрињавање

05.03.2009.

Стратегија развоја трговине Републике Србије

18.02.2009.

Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената

13.02.2009.

Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији

13.02.2009.

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности

13.02.2009.

Стратегија развоја званичне статистике у Републици Србији у периоду од 2009. до 2012. године

22.01.2009.

Стратегија о изменама Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године (са Акционим планом)

15.01.2009.

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

25.12.2008.

Студија о животном стандарду, Србија 2002 – 2007 (РЗС, Светска банка и Одељење за међународни развој Велике Британије)

01.12.2008.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

27.11.2008.

Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године

31.10.2008.

Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године

14.10.2008.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа директне буџетске подршке пољопривреди и руралном развоју Србије

01.09.2008.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа утицаја политике запошљавања и активних мера тржишта рада 2003–2007

01.09.2008.

Обновљена социјална агенда: могућности, приступ и солидарност у Европској унији (енг.)

01.08.2008.

Национална стратегија одрживог развоја

27.05.2008.

Национална стратегија за младе

09.05.2008.

Европско партнерство са Републиком Србијом

01.03.2008.

Стратегија подстицања рађања

31.01.2008.

Повеља о основним правима Европске уније (енг.)

15.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке (енг.)

01.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке – Анекс (енг.)

01.12.2007.

Други извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

01.08.2007.

Стратегија развоја заштите менталног здравља

18.01.2007.

Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године

11.01.2007.

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

28.12.2006.

Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године

28.12.2006.

Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији

28.12.2006.

Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији

28.12.2006.

Стратегија развоја пољопривреде Србије

27.12.2006.

Стратегија развоја здравља младих

27.12.2006.

Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији

27.12.2006.

Стратегија развоја социјалне заштите

26.12.2006.

Стратегија подстицања и развоја страних улагања

26.12.2006.

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године

26.12.2006.

Национална стратегија о старењу

26.12.2006.

Национална стратегија реформе правосуђа

26.12.2006.

Стратегија реформе државне управе у Републици Србији

26.12.2006.

Преглед сиромаштва и социјалне искључености у земљама Западног Балкана (енг.) – Становништво 1/2006

30.06.2006.

План за достизање једнакости између жена и мушкараца 2006-2010 (енг.)

01.03.2006.

Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

20.06.2005.

Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010

01.04.2005.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Резиме и матрице

03.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Главни текст

02.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Прилози и анекси

01.06.2003.

Србија – Анкета о животном стандарду, 2002: Основни резултати заједничке анализе Министарства надлежног за социјална питања и Светске банке (енг.)

01.12.2002.

Повеља Заједнице о основним социјалним правима радника (енг.)

09.12.1989.

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]