Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Објављено Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности ЈЛС у Републици Србији

Објављено 23.09.2020.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna stranaТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објављује треће Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији (у даљем тексту Мапирање). Реч је о истраживању које се у трогодишњем циклусу спроводи протеклих осам година на локалном нивоу у Републици Србији, а први пут садржи и податке о материјалној подршци која се обезбеђује из буџета јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Истраживање је на иницијативу Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а уз подршку Републичког завода са социјалну заштиту и Сталне конференције градова и општина, спровео Центар за социјалну политику. Спровођење истраживања реализовано је уз подршку Владе Швајцарске.

Истраживање је потврда стратешког опредељења Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије да улаже у изградњу система за праћење и извештавање са крајњим циљем да пружи креаторима политика, као и осталим заинтересованим актерима, релевантне и поуздане алатке за доношење одлука.

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалних давања обухвата приватне и јавне пружаоце услуга и омогућава детаљан увид у све услуге и материјална давања у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији. Поред тога, омогућава праћење вишегодишњих трендова и компарацију добијених података и индикатора, на основу чега јединице локалне самоуправе могу утврдити своју позицију наспрам осталих ЈЛС, те кроз „притисак сличних ЈЛС“ и њихове примере добре праксе постати мотивисане да евентуално уведу нове или модификују начин пружања постојећих услуга или да евентуално размотре могућности увођења нових или проширења постојећих права на материјалну подршку.

У делу истраживања који се односи на материјалну подршку на локалном нивоу, обухваћене су две врсте давања – новчана и давања у натури, односно три групе давања: давања сиромашним појединцима и породицама уз проверу материјалног стања, затим категоријска давања без провере материјалног стања, као и давања поводом рођења детета, односно мере усмерене на усклађивање рада и родитељства и друге мере популационе/пронаталитетне политике.

Мапирање је спроведено у периоду од маја 2019. године до марта 2020. године у 145 јединица локалне самоуправе, и то трећи пут у делу који се односи на услуге социјалне заштите и први пут у делу који се односи на материјалну подршку која се обезбеђује из локалних буџета. Мапирање услуга социјалне заштите претходно је спроведено 2012. и 2015. године, док се подаци коришћени у овом истраживању односе на 2018. годину.

Поред података који су сакупљани на нивоу градова и општина, коришћени су и релевантни подаци Републичког завода за статистику (РЗС), укључујући и податке ДевИнфо базе, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког завода за социјалну заштиту, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, као и друге изворе и наводе из литературе и истраживања у овој области.

Кликните да преузмете:

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
Пет, јан 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]