Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Одржана Радионица о политикама социјалног укључивања Рома и Ромкиња

Објављено 12.11.2014.

Radionica o politikama socijalnog uključivanja Roma i RomkinjaТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва  Владе Републике Србије и Канцеларија за људска и мањинска права уз подршку Инструмента за техничку помоћ и размену информација (TAIEX) Европске комисије организовали су Радионицу о политикама укључивања Рома и Ромкиња, 27. октобра 2014. у Клубу посланика у Београду.

Циљ радионице је био усмерен на процес израде, усвајања и спровођења стратегија укључивања Рома и Ромкиња у државама чланицама Европске уније, уз навођење примера добре праксе у спровођењу и изазова који постоје. Такође, на скупу су били представљењи примери укључивања Рома и Ромкиња у Србији из перспективе организација цивилног друштва, као и  процес израде полазних основа за нову стратегију унапређења Рома и Ромкиња, која треба да се односи на период од 2015. године.

Скуп су отворили Кори Удовички, потпредседница Владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу, Њ. Е. амбасадор Мајкл Девенпорт (Michael Davenport), шеф делегације Европске уније у Републици Србији, Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Републике Србије и Осман Балић, председник Сталне конференције ромских удружења грађана. Скупом је председавала Мирјана Максимовић, заменица менаџера Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе, Кори Удовички, рекла је да је укључивање Рома једно од веома важних питања на путу ка Европској унији, у којима Србија може да се истакне, као и могуће најсложенији развојни изазов. Она је истакла да се Србија активно укључила у Декаду Рома и да систематично ради на реализацији оквира ЕУ, кроз Стратегију за унапређивање положаја Рома, као и да је задатак Владе да  постојеће механизме и мере учини одрживим, прошири успешне механизме за побољшање положаја Рома у што већем броју општина и градова, унапреди координацију постојећих механизама и подигне њихову продуктивност. Истакла је да питање унапређења положаја Рома тражи и већу партиципацију Рома у друштвеним процесима.

Radionica o politikama socijalnog uključivanja Roma i RomkinjaШеф делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт рекао је да је укључивање Рома изазов који треба што пре решавати у целој Европској унији, као и да је Србија у потпуности укључена у тај процес. Истакао је да је Србија постигла успех у уписивању правно невидљивих лица у матичне књиге, али је потребно донети још неке прописе како би се отклониле препреке за утврђивање држављанства. Такође, потребно је ојачати мрежу здравствених медијатора, као и педагошких асистената и донети потребне прописе у области становања. Такође је потребно ојачати процес оснаживања Ромкиња како на локалном, тако и на националном  нивоу. Он је подсетио да је Европска комисија 2011. године донела Европски оквир за националне стратегије за интеграцију Рома, на основу ког су државе чланице доносиле своје акционе планове. Европска комисија има улогу да надзире процес укључивања Рома и Ромкиња у Србији, као и да укаже на постојеће изазове, али исто тако и да понуди подршку у спречавању социјалне искључености и подстицању укључивања. Улога ЕУ је и да омогући да напори који се улажу у  процес укључивања Рома и Ромкиња буду делотворни како би осигурао најшири могући и дуготрајни напредак.

Директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе Србије Сузана Пауновић рекла је да од 2009. године у матичне књиге уписано 20.000 Рома што им омогућава и остваривање других права. Према њеним речима, 369 ученика и ученица ромске припадности уписано је у средње школе, а здравствене медијаторке обавиле су 137.000 посета, што је омогућило припадницима ромске популације да по први пут добију здравствену заштиту.

Директорка Канцеларије је нагласила да постоји политичка посвећеност за укључивање Рома и Ромкиња у Србији и да Канцеларија тренутно ради на полазним основама  за нову Стратегију унапређења положаја Рома и Ромкиња која треба да буде усвојена и ступи на снагу  у 2015. години. На полазним основама заједнички су радиле невладине организације, локалне самоуправе, ресорна министарства и Влада како би се створиле добре основе које ће омогућити да имамо добру стратегију до 2020. године и мерљив акциони план.

Осман Балић,  председник Сталне конференције ромских удружења грађана, истакао је важност успостављања друштвеног консензуса око питања укључивања Рома и Ромкиња, као и око проблема структурне дискриминације која и даље постоји. Истакао је да постоји пораст насиља према Ромима  и да се морају уложити напори за унапређење безбедности Рома и Ромкиња, као и да је потребно решити питање легализације ромских насеља, будући да је сачињен предлог модела закона од стране невладиног сектора који би ово питање ставио у законодавни оквир.

Radionica o politikama socijalnog uključivanja Roma i RomkinjaУ радном делу радионице представљена су искуства у изради, имплементацији и мониторингу националних стратегија за унапређење положаја Рома у ЕУ, као и активности међународних организација од значаја за ову тему. Представљени су примери добре праксе у спровођењу пројеката у Шпанији и Бугарској, као и активности Савета Европе и Фонда за образовање Рома. Нарочито је истакнут значај интегрисаног приступа унапређењу положаја Рома и улагања у образовање и структурну интеграцију Рома на тржиште рада. Такође, представљене су активности на имплементацији Стратегије за унапређивање положаја Рома у РС 2009 – 2015, као и Полазне основе за израду Стратегије за унапређење положаја Рома у РС после 2015. године, које је припремио тим експерата.

Закључци радионице:

  • Питање социјалног укључивања Рома и Ромкиња је питање од изузетног значаја за развој државе
  • Републици Србији је потребна нова стратегија за унапређење положаја Рома, која би требало да има и степен обавезности за јединице локалне самоуправе. Потребна је изводљива Стратегија
  • Стратегију је потребно израдити у интегрисаном приступу, уз координацију и сарадњу са јединицама локалне самоуправе, са циљем успостављања одрживог система
  • Важна је политичка воља и посвећеност уз успостављање управне одговорности за њему имплементацију. Неопходна је прецизна подела надлежности
  • Током израде посебну пажњу је потребно посветити прецизном буџетирању, праћењу спровођења и евалуацији имплементације мера и активности
  • Неопходно је јасно предвидети мере афирмативне акције у образовању и запошљавању
  • С обзиром да је потребно другачије поставити Стратегију јер су околности умногоме промењене у односу на период када је постојећа стратегија писана, предлог из полазне студије је смањење броја политика на четири приоритетне области (образовање, становање, запошљавање и здравствена заштита), у складу са Европским оквиром за националне стратегије за интеграцију Рома, у односу на 13 колико их има постојећа стратегија), док би хоризонталне области биле мере усмерене на младе, жене, ИРЛ, културни идентитет итд.
  • Фокус нове Стратегије је потребно такође изменити и фокусирати се много више на локалне заједнице
  • Према АП за отварање преговора у поглављу 23, нову стратегију је потребно усвојити до краја другог квартала 2015, а следећи Семинар о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у РС планиран је за период мај/јун 2015.

Кликните да преузмете Дневни ред Радионице о политикама социјалног укључивања Рома и Ромкиња.

Преузмите презентације са Радионице о политикама социјалног укључивања Рома и Ромкиња:

Уводне напомене о изради, усвајању и спровођењу стратегија укључивања Рома и Ромкиња у државама чланицама Европске уније

Сесија: Спровођење стратегија укључивања Рома и Ромкиња у државама чланицама Европске уније:  примери добре праксе у спровођењу и главни изазови

Сесија: Спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији за период 2009–2015 – извучене поуке и примери добре праксе

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

04.12.2020.

Позив за учешће у онлајн радионици „Утврђивање потреба угрожених група за услугама социјалне заштите у надлежности ЈЛС” (рок: 7.12.2020)

Resurs centar - trening za strateško planiranje OCD

Ресурс центар за организације цивилног друштва у Србији позива организације цивилног друштва и представнике/це општина…
Више детаља

 
0 Коментари

Објављено „Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију“

Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Тим Уједињених нација за људска права…

 
0 Коментари

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna
Siromaštvo u Republici Srbiji - актуелности
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji - naslovna strana
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna strana

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Ovaj tekst trebalo je da bude riznica smešnih, zabavnih, simpatičnih, neobičnih i čudnih situacija koje su neizbežne ili verovatne ukoliko [...]
Нед, нов 29, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
Чет, нов 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
Уто, нов 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
Суб, нов 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
Сре, нов 04, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]