Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Чланови/це тима

 

Драгана Јовановић Аријас

Драгана Јовановић Аријасменаџерка
dragana.jovanovic@gov.rs

Драгана Јовановић Аријас обавља дужности менаџерке Тима од 2018. године. Одговорна је за планирање активности и координацију иницијатива Тима у релевантним областима, као и за иницирање сарадње и унапређење заједничког деловања са заинтересованим партнерима на националном, локалном и међународном нивоу.

У Тиму је од 2016. године била координаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња, задужена за развој стратешког оквира и праћење мера за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији. Кроз ангажовање у организацијама цивилног друштва и међународним организацијама фокусираним на људска права, бавила се унапређењем положаја различитих рањивих група (Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом, деца и млади) кроз развој услуга у локалној заједници, као и имплементацијом превентивних и интервентних програма на националном нивоу.

Драгана Јовановић Аријас је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на одсеку за социјалну политику и социјални рад. Искуство и знање о дечијим правима и интеркултуралности стекла је учешћем у „EmPower” програму за активисте/киње у оквиру Pestalozzi фондације за децу у Швајцарској

 

Александар Рончевић

Александар Рончевићзаменик менаџерке и саветник за јавне политике / менаџер пројекта „Знањем до посла – Е2Е”
a.roncevic@gov.rs

Александар Рончевић је задужен за раст и развој иновација у области запошљавања младих кроз управљање грант шемом намењеној локалним актерима, који могу да буду агенти промене положаја младих у локалним заједницама. Развојем иновативних модела за запошљавање младих настоји да доносиоцима одлука пружи конкретна и у пракси проверена решења за превазилажење изазова са којима са млади суочавају. Блиско сарађује са ресорним министарствима и локалним самоуправама кроз Програм „Знањем до посла”, како би иновације постале одрживе и део системског решења. Члан је Тима од 2015. године.

Пружа стручну и техничку помоћ менаџменту Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у процесу институционализације Тима, имајући у виду стечено искуство у реформи јавне управе и одрживости екстерно финансираних програма и пројеката у Републици Србији.

Александар Рончевић дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на одсеку за Међународне односе. На истом Факултету завршио је мастер академски програм и стекао звање мастер дипломирани политиколог за међународну политику.

 

Биљана Божовић

Биљана Божовићсаветница менаџерке и финансијска координаторка
biljana.bozovic@gov.rs

Биљана Божовић је задужена за област финансијског праћења програма и пружање подршке члановима и чланицама Тима у поступцима уговарања и финансијског спровођења пројектних активности. У складу са планираним буџетом, обавља и праћење очекиваних резултата програма. Биљана Божовић је чланица Тима од 2017. године, прво као програмска асистенткиња, а затим као координаторка за финансије.

Током рада у организацији Лидер плус стекла је искуство у погледу администрације пројеката у области руралног развоја, туризма и социјалног укључивања, а била је ангажована као анкетарка и истраживачица Секонс групе за развојну иницијативу у истраживањима која су у фокусу имала социјално угрожене групе и евалуацију програма за локалне самоуправе.

Дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на политиколошком смеру.

 

Драгана Малиџан Винкић

Драгана Малиџан Винкићкоординаторка за образовање
dragana.malidzan@gov.rs

Драгана Малиџан Винкић задужена је за подршку изградњи капацитета националних и локалних институција у области инклузивног образовања, како би се осигурао приступ образовању за сву децу/ученике на свим нивоима и обезбедило њихово право на образовање уз додатну подршку и индивидуализован приступ. Тиму се придружила 2016. године.

Пружа стручну подршку ресорним министарствима у припреми, спровођењу и праћењу релевантних стратешких и законодавних инструмената који се односе на инклузивно образовање и развој људског капитала, као и организацијама цивилног друштва и образовним институцијама у припреми предлога пројеката. Организује стручно усавршавање запослених у образовном систему кроз различите моделе учења.

Драгана Малиџан Винкић је учествовала у свим кључним процесима увођења инклузивног образовања у Републици Србији, а била је ангажована као национална тренеркиња у оквиру ДИЛС пројекта Министарства просвете.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је стекла звање професора српског језика и књижевности.

 

Јована Илић

Јована Илићкоординаторка за родну равноправност и људска права
jovana.ilic@gov.rs

Јована Илић задужена је за јачање капацитета националних и локалних институција у области родне равноправности и људских права, са посебним фокусом на права особа са инвалидитетом и ЛГБТИ заједнице у Републици Србији. То подразумева пружање стручне и техничке помоћи министарствима и другим институцијама на националном и локалном нивоу приликом припреме, координације, спровођења и праћења стратешких и законодавних инструмената који се тичу родне равноправности, права особа са инвалидитетом и ЛГБТИ заједнице. Такође, усмерена је на оснаживање организација цивилног друштва у овим областима, као и на њихово укључивање у процесе доношења одлука на националном и локалном нивоу. Јована обавља послове који се тичу комуникација у циљу информисања јавности о темама којима се Тим бави и постигнутим резултатима на пољу социјалног укључивања у Србији. У Тиму је од фебруара 2019. године, где је најпре била програмска асистенткиња.

Претходно је радила у истраживачкој организацији Секонс група за развојну иницијативу на позицији менаџерке канцеларије и истраживачице. Учествовала је у припреми пројеката и примењених истраживања, координирала спровођење теренских истраживања и усавршавала се у примени квалитативних метода и техника истраживања у различитим областима. Волонтерски је била ангажована у неколико организација цивилног друштва.

Јована Илић је дипломирала на политиколошком смеру Факултета политичких наука Универзитета у Београду, где тренутно похађа мастер студије Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике.

 

Славица Денић

Славица Денићкоординаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња
slavica.denic@gov.rs

Славица Денић је задужена за подршку изградњи капацитета националних и локалних институција како би се осигурали развој и имплементација стратешког оквира који се тиче социјалног укључивања Рома и Ромкиња. Пружа стручну подршку ресорним министарствима и државним институцијама, као и организацијама цивилног друштва у развоју, припреми и праћењу стратешких и правних аката у области инклузије Рома и Ромкиња. Прикључила се Тиму 2018. године.

Радно искуство стицала је у Радио телевизији Војводине, Министарству за људска и мањинска права и Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Славица Денић је дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Катедри за филозофију. Магистрирала је на интердисциплинарним студијама Универзитета у Новом Саду на одсеку за Менаџмент у образовању, а звање доктора наука стекла је из области родних студија такође на Универзитету у Новом Саду. Ауторка је више научних радова на тему социјалног укључивања Рома и Ромкиња, са посебним фокусом на образовање ромске популације.

 

Ивана Максић

Ivana Maksić

координаторка за локални развој и менаџерка ЛИП 2 програма
ivana.maksic@gov.rs

Ивана Максић је задужена за праћење социјалног укључивања у локалним заједницама и спровођење грант шеме „Програм локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање – ЛИП 2”.

Подршка је релевантним актерима на националном и локалном нивоу, а посебно у погледу изградње капацитета у домену припреме и спровођења политика и пројеката који се тичу социјалног укључивања на локалном нивоу, праћења примена политика, као и унапређивања прикупљања, анализе и коришћења података за креирање локалних политика усмерених на побољшање приступа представника/ца осетљивих група различитим услугама. Тиму се придружила крајем 2018. године.

Радно искуство стицала је у националној асоцијацији локалних самоуправа – Сталној конференцији градова и општина и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Била је полазница међународног програма шведског Међународног центра за локалну демократију (ICLD), који је био посвећен управљању променама намењеним постизању равномерног локалног социоекономског развоја.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на одсеку Кинески језик и књижевност.

 

Бобан Гледовић

Boban Gledovićсаветник за социјално укључивање
boban.gledovic@gov.rs

Бобан Гледовић је задужен за координацију и стручну подршку у процесима оснаживања капацитета националних и локалних институција за припрему, праћење и спровођење политика запошљивости и запошљавања младих. Кроз подршку институционализацији и одрживости иновативних модела за запошљавање младих у оквиру програма „Знањем до посла”, настоји да допринесе повећању запошљивости и запошљавања младих. Блиско сарађује са ресорним министарствима у домену планирања и имплементације најважнијих иницијатива у области политике запошљавања/запошљивости младих. Члан је тима од 2020. године.

Радно искуство је стекао кроз развој и имплементацију стратешког оквира за запошљавање у Црној Гори, те кроз координацију и спровођење донаторских пројеката у поменутој области.

Дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета Црне Горе. На Економском факултету Универзитета у Београду завршио је мастер академски програм и стекао звање мастер економиста за економску анализу и политику.

 

Лазар Муждало

Лазар Муждалокоординатор за запошљавање и економски развој
lazar.muzdalo@gov.rs

Лазар Муждало задужен је за сарадњу и подршку изградњи капацитета институција на националном и локалном нивоу у области економског развоја, са посебним фокусом на политике и праксе у домену запошљавања. Овај вид сарадње подразумева пружање подршке у планирању, изради и праћењу спровођења јавних политика и различитих активности и иницијатива на националном и локалном нивоу у овим и повезаним областима. Такође, задужен је за координацију и пружање подршке у припреми и спровођењу различитих истраживања и анализа утицаја јавних политика, стратегија, планова и иницијатива у областима социјалног укључивања, смањења сиромаштва, запошљавања и социјалне заштите. Поред тога, Лазар обавља и послове који се тичу редовних активности Тима у областима економског развоја и запошљавања, попут иницирања и подршке у спровођењу анализа и истраживања које реализује Тим, координације прикупљања и анализе статистичких података о сиромаштву, неједнакости и других података релевантних за социјално укључивање и прати и пружа подршку у раду институцијама, организацијама цивилног друштва и другим актерима на националном и локалном нивоу. Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва прикључио се у јануару 2021. године.

Радно искуство је стицао у think-tank организацији Центар за социјалну политику (ЦСП), где је радио као истраживач од 2016. године, у областима социјалне заштите, здравља и образовања на локалном и националном нивоу.

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду, где је завршио и мастер академске студије.

 

Миљана Ђурчевић Цуцић

Миљана Ђурчевић Цуцићкоординаторка за европске интеграције и међународну сарадњу
miljana.cucic@gov.rs

Миљана Ђурчевић Цуцић задужена је за пружање експертске и техничке подршке процесима европских интеграција и међународне сарадње који су релевантни са социјално укључивање и смањење сиромаштва, посебно у преговарачком поглављу 19 и преговарачком поглављу 23. То подразумева пружање стручне и техничке помоћи министарствима и другим институцијама на националном и локалном нивоу приликом припреме, праћења и имплементације стратешких и законодавних инструмената који се тичу европских интеграција и међународних стандарда. Такође, пружа подршку националним и локалним институцијама да приступе ЕУ финансијским инструментима и припреме се за структурне фондове као и у погледу ефективније употребе међународних развојних фондова за инклузију. У Тиму је од јуна 2021. године.

Претходно је радила као саветник за људска и мањинска права у Министарству за европске интеграције и као самостални саветник за европске интеграције и међународну сарадњу у Министарству за државну управу и локалну самоуправу. Кроз рад са невладиним сектором и својим волонтерским ангажовањем бави се пружањем помоћи и подршке рањивим групама. На Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2018. године изабрана је у звање истраживачице где стиче додатно истраживачко искуство у областима одрживог развоја и искорењивања сиромаштва.

Дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на катедри за Међународне односе, а затим завршила мастер академски програм и стекла звање мастер дипломирани политиколог за европске интеграције. На истом факултету тренутно похађа и докторске студије са истраживачким радом фокусираним на дипломатске активности Европске уније у међународној пракси одрживог развоја.

 

Ивана Пољак

Ивана Пољакекономска аналитичарка
ivana.poljak@gov.rs

Ивана Пољак је задужена за пружање стручне и координаторске подршке у циљу изградње капацитета за креирање квалитетних и инклузивних националних и локалних политика. То подразумева развој, припрему и праћење релевантних стратешких и легислативних инструмената на националном и локалном нивоу, као и припрему статистичких анализа и социо-економских трендова. Поред тога, пружа подршку ресорним министарствима у планирају и креирају политика социјалног укључивања, иницирању анализа за унапређење политика, као и прикупљању и промовисању релевантних података.

Радно искуство је стекла у Центру за социјалну политику, где је радила као истраживачица од 2016. године у областима социјалне заштите, тржишта рада, образовања, сиромаштва и неједнакости.

Дипломирала је на Економском факултету у Београду где тренутно похађа мастер на смеру – квантитативна анализа. Тиму се прикључила у марту 2021. године.

 

Виолета Ружичић

Виолета Ружичићпрограмска асистенткиња
violeta.ruzicic@gov.rs

Виолета Ружичић је као програмска асистенткиња укључена у низ активности које се реализују у оквиру пројеката које Тим спроводи. Пружа подршку у интерном организационом и административном функционисању Тима, затим у организацији различитих догађаја и процесу набавки. Тиму се прикључила 2020. године.

Претходно искуство у обављању сличних послова стекла је ангажманом у компанијама које раде у области продаје и промоције производа и услуга.

Виолета Ружичић је апсолвенткиња на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета, на смеру Међународни маркетинг.

 

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021
Сиромаштво у Републици Србији
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
sipru - logo - aktuelno
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji zaa period 2021. do 2026. godine
Dodeljene nagrade jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2020. godini
Predstavljen projekat „Smanjenje dodatne ranjivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava“
Pristupačnost - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
Пон, окт 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
Пон, окт 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
Уто, сеп 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
Пон, сеп 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
Пон, сеп 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Индекс родне равноправности у Републици Србији 2021.
октобар, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом
октобар, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња
септембар, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Неактивност на тржишту рада у Републици Србији
август, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
август, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Студија о процени политика дигиталне приступачности у Републици Србији
јун, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2020. години
мај, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Ефекти таргетиране једнократне новчане помоћи на кретање индикатора сиромаштва и неједнакости
мај, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Приручник о outreach раду: организовање, спровођење и развој outreach програма
мај, 2021 arrow right pdf [2 MB]