Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Чланови/це тима

 

Драгана Јовановић Аријас

Драгана Јовановић Аријасменаџерка Тима
dragana.jovanovic@gov.rs

Драгана Јовановић Аријас је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на катедри за Социјалну политику и социјални рад. Драгоцено искуство и знање о дечијим правима и интеркултуралности стекла је у оквиру “Em Power” програма за активисте/киње у оквиру Pestalozzi фондације за децу у Швајцарској.

Професионално искуство стицала је у организацијама цивилног друштва (Групи 484, Центру за интерактивну педагогију, Центру за интеграцију младих-ЦИМ, Центру Е8 итд.), као и у сарадњи са међународним организацијама и фондацијама (UNICEF канцеларија у Београду, Фонд за отворено друштво, Ромски едукативни фонд, Pestalozzi фондација за децу, ОЕБС итд.).

Од 2016. године чланица је Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва. У Тиму је била одговорна за социјално укључивање Рома и Ромкиња, са фокусом на развој стратешког оквира, а од 2018. године задужена је за обављање менаџерске позиције. Сматра да сви имамо право на једнаке шансе за остваривање својих потенцијала, као и на систем подршке у достизању тог циља.

 

Јелена Миловановић

Јелена Миловановићзаменица менаџерке, Иницијатива за запошљавање младих
jelena.milovanovic@gov.rs

Јелена Миловановић је дипломирала на Економском факултету у Београду, а завршила је мастер студије на Факултету политичких наука – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике.

Од 2001. до 2006. године радила у Европском покрету у Србији, а од 2006. године чланица Тима за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва као координаторка за економски развој и запошљавање.

У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва пратила је економске области, са фокусом на запошљавање, социјално предузетништво и рурални развој, а од недавно је контакт особа у Тиму за запошљавање младих.

 

Биљана Младеновић

Биљана Младеновићзаменица менаџерке и економска аналитичарка
biljana.mladenovic@gov.rs

Биљана Младеновић је дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду, на смеру Економска анализа и политика. На истом факултету је завршила и мастер студије на смеру Фискални и монетарни менаџмент и тренутно је на докторским студијама истог факултета.

Радно искуство је започела 2008. године у Републичком заводу за развој као млађа саветница за фискални систем и политику јавних финансија, а 2009. године се придружује Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва на позицији економске аналитичарке.

Аутор је различитих економских анализа у области социјалног укључивања, а 2009. године као члан пројектног тима била је ангажована на развоју српске верзије микросимулационог „tax-benefit“ модела – EUROMOD под називом SRMOD.

 

Драгана Малиџан Винкић

Драгана Малиџан Винкићкоординаторка за образовање
dragana.malidzan@gov.rs

Драгана Малиџан Винкић је дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду где је стекла звање професора српског језика и књижевности.

Од 2006. до 2015. године радила је у ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву као наставница српског језика, а од јула 2015. до октобра 2016. године радила је у Групи за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја као сарадник за инклузивно образовање. Чланица је Мреже подршке инклузивном образовању од 2010.

Од октобра 2016. године ради као координаторка за образовање у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

Током свог професионалног развоја активно је радила на укључивању деце и ученика из осетљивих група у редован систем образовања и доприносила повећању свести о важности образовања сваког детета без обзира на различитост коју носи са собом.

 

Александар Рончевић

Александар Рончевићменаџер за друштвене иновације и саветник за одрживост
a.roncevic@gov.rs

Александар Рончевић дипломирао је 2009. године на Факултету политичких наука на одсеку за Међународне односе, Универзитета у Београду. На истом факултету стекао је и звање мастер дипломирани политиколог за међународну политику.

Од тренутка завршетка студија почео је да се бави темом стратешког планирања и координације јавних политика на нивоу центра Владе у Републици Србији учествујући у све три фазе реформе све до краја 2015. године.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва прикључио се новембра 2015. године у оквиру Пројекта „Подршка спровођењу ESRP-а са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих“. Као координатор програма управља тематском грант шемом „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“.

 

Јована Ђинђић

Јована Ђинђићкоординаторка за родну равноправност и људска права
jovana.djindjic@gov.rs

Јована Ђинђић је дипломирала 2013. године на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, на смеру Комуникологија. Мастер студије из области социјалне когниције је завршила на Универзитетском колеџу у Лондону (University College London).

Јована је од марта до септембра 2016. године стажирала у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва, где се бавила питањима која се тичу ЛГБТ популације, социјалног укључивања Рома и Ромкиња и инклузивног образовања. Од октобра до децембра 2016. године је стажирала у Групи за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва је радила као програмска асистенткиња, а од јуна 2017. је координаторка за родну равноправност и људска права.

 

Славица Денић

Славица Денићкоординаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња
slavica.denic@gov.rs

Славица Денић је дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Катедри за филозофију. Магистрирала је на интердисциплинарним студијама Универзитета у Новом Саду на одсеку за Менаџмент у образовању, а звање доктора наука стекла је из области родних студија такође на Универзитету у Новом Саду.

Ауторка је више научних радова на тему социјалног укључивања Рома и Ромкиња, са посебним фокусом на образовање ромске популације. Радно искуство стицала је у Радио телевизији Војводине, Министарству за људска и мањинска права и Покрајинском секретаријату за привреду.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва се придружила од септембра 2018. године на позицији координаторке за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

 

Ивана Максић

Ivana Maksićкоординаторка за социјалну заштиту и локалне иницијативе
ivana.maksic@gov.rs

Ивана Максић је дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на катедри за Кинески језик и књижевност. Од 2001. до 2005. године радила је у Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику, на позицијама координаторке Одељења за међународну сарадњу и Шефа кабинета.

Од 2005. до 2018. године радила је у Сталној конференцији градова и општина – Асоцијацији локалних самоуправа, на програмима: Exchange (донатор ЕУ), Институционална подршка СКГО (донатор SDC) и Подршка ЕУ инклузији Рома (донатор ЕУ). Од 2015. године радила је на позицији саветнице Генералног секретара за област социјалне заштите и инклузије Рома и координирала је радом Мреже за социјалну заштиту и Мреже за ромска питања.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва се придружила у новембру 2018. године на позицији координаторке за социјалну заштиту и локалне иницијативе.

 

Александар Богдановић

Александар Богдановићкоординатор за европске интеграције и међународну сарадњу
aleksandar.bogdanovic@gov.rs

Александар Богдановић је дипломирао међународне односе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Професионално искуство је стекао ангажманом у Европском покрету у Србији. Бавио се побољшањем положаја младих у Србији у периоду од 2007. до 2013. године, након чега је био задужен за развој, координацију истраживачких пројеката и осигурање квалитета истраживачких радова Европског покрета у Србији. Поседује искуство у управљању пројектним циклусом и јавном заступању. Области његовог интересовања су европски односи, европске интеграције и развој цивилног друштва.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва придружио се 2019. године на позицији координатора за европске интеграције и међународну сарадњу.

 

Биљана Божовић

Биљана Божовићкоординаторка за финансије
biljana.bozovic@gov.rs

Биљана Божовић је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на политиколошком смеру. Усавршавала се у различитим областима, као што су вештине комуникације, писање пројеката, односи са јавношћу, политички маркетинг. Oд новембра 2015. до јуна 2017. године била је ангажована као анкетарка и истраживачица “Секонс-групе за развојну иницијативу” у неколико истраживања са фокусом на социјално угрожене групе и евалуацију одређених програма за локалне самоуправе. Током 2016. године је радила у “Лидер плус” организацији где је стекла искуство у области руралног развоја, туризма и социјалне инклузије.

Од јуна 2017. године је чланица Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва као програмска асистенткиња. У јануару 2019. године постала је координаторка за финансије.

 

Јована Илић

Јована Илићпрограмска асистенткиња
jovana.ilic@gov.rs

Јована Илић је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на политиколошком смеру, где тренутно похађа мастер студије Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике.

Од 2015. до 2019. године радила је у истраживачкој организацији Секонс група за развојну иницијативу, на позицији менаџерке канцеларије и истраживачице. Учествовала је у припреми пројеката и примењених истраживања, координирала је спровођење теренских истраживања и усавршавала се у примени квалитативних метода и техника истраживања у различитим областима: родна равноправност, социјална инклузија и смањење сиромаштва, одрживи развој, миграције, положај деце, младих и особа са инвалидитетом, итд. Поред тога, учествовала је у организацији међународних, научних и других конференција, округлих столова, панел дискусија.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва прудружила се у фебруару 2019. године на позицији програмске асистенткиње.

 

Актуелности

Блог

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
Чет, апр 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
Пет, мар 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
Чет, мар 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
Уто, мар 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
Пет, јан 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
децембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]