Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Чланови/це тима

 

Драгана Јовановић Аријас

Dragana Jovanović Arijas, zamenica menadžera, koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinjaменаџерка Тима и координаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња
dragana.jovanovic@gov.rs

Драгана Јовановић Аријас је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на катедри за Социјалну политику и социјални рад. Драгоцено искуство и знање о дечијим правима и интеркултуралности стекла је у оквиру “Em Power” програма за активисте/киње у оквиру Pestalozzi фондације за децу у Швајцарској.

Професионално искуство стицала је у организацијама цивилног друштва (Групи 484, Центру за интерактивну педагогију, Центру за интеграцију младих-ЦИМ, Центру Е8 итд.), као и у сарадњи са међународним организацијама и фондацијама (UNICEF канцеларија у Београду, Фонд за отворено друштво, Ромски едукативни фонд, Pestalozzi фондација за децу, ОЕБС итд.).

Чланица је Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва од 2016. године, у оквиру чијег деловања доприноси социјалном укључивању Рома и Ромкиња са посебним фокусом на образовање. Сматра да сви имамо право на једнаке шансе за остваривање својих потенцијала, као и на систем подршке у достизању тог циља. Говори енглески и шпански језик, а нада се да ће једног лепог дана научити и ромски.

 

Јелена Миловановић

Jelena Milovanović, zamenica menadžera, Inicijativa za zapošljavanje mladihзаменица менаџерке, Иницијатива за запошљавање младих
jelena.milovanovic@gov.rs

Јелена Миловановић је дипломирала на Економском факултету у Београду, а завршила је мастер студије на Факултету политичких наука – јавна управа, локална самоуправа и јавне политике.

Од 2001. до 2006. године радила у Европском покрету у Србији, а од 2006. године чланица Тима за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва као координаторка за економски развој и запошљавање.

У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва пратила је економске области, са фокусом на запошљавање, социјално предузетништво и рурални развој, а од недавно је контакт особа у Тиму за запошљавање младих.

 

Биљана Младеновић

Biljana Mladenović, ekonomska analitičarkaзаменица менаџерке и економска аналитичарка
biljana.mladenovic@gov.rs

Биљана Младеновић је дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду, на смеру Економска анализа и политика. На истом факултету је завршила и мастер студије на смеру Фискални и монетарни менаџмент и тренутно је на докторским студијама истог факултета.

Радно искуство је започела 2008. године у Републичком заводу за развој као млађа саветница за фискални систем и политику јавних финансија, а 2009. године се придружује Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва на позицији економске аналитичарке.

Аутор је различитих економских анализа у области социјалног укључивања, а 2009. године као члан пројектног тима била је ангажована на развоју српске верзије микросимулационог „tax-benefit“ модела – EUROMOD под називом SRMOD.

 

Лидија Кузманов

Lidija Kuzmanov, аналитичарка друштвеног утицаја и саветница менаџерке за финансијеаналитичарка друштвеног утицаја и саветница менаџерке за финансије
lidija.kuzmanov@gov.rs

Лидија Кузманов је дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду, на смеру Међународна економија и спољна трговина. Успешно је завршила курсеве Међународног монетарног фонда “Фискално програмирање и политике” (2011) и “Макроекономско прогнозирање” (2012).

Каријеру је започела у Републичком заводу за развој, где је од 2008. до 2011. била ангажована као саветница за инвестиције и међународну конкурентност. Од 2011. до 2012. радила је у Министарству финансија као саветница за инвестиције. У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва ради од 2012. године.

У Тиму је била задужена за мониторинг и евалуацију, праћење тема из области економског развоја, са фокусом на запошљавање и рурални развој, а од недавно је преузела позицију Аналитичарке друштвеног утицаја.

 

Драгана Малиџан Винкић

Драгана Малиџан Винкић, координаторка за образовањекоординаторка за образовање
dragana.malidzan@gov.rs

Драгана Малиџан Винкић је дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду где је стекла звање професора српског језика и књижевности.

Од 2006. до 2015. године радила је у ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву као наставница српског језика, а од јула 2015. до октобра 2016. године радила је у Групи за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја као сарадник за инклузивно образовање. Чланица је Мреже подршке инклузивном образовању од 2010.

Од октобра 2016. године ради као координаторка за образовање у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

Током свог професионалног развоја активно је радила на укључивању деце и ученика из осетљивих група у редован систем образовања и доприносила повећању свести о важности образовања сваког детета без обзира на различитост коју носи са собом.

 

Бојана Ружић

Бојана Ружићкоординаторка за европске интеграције и међународну сарадњу
bojana.ruzic@gov.rs

Бојана Ружић је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на политиколошком смеру, а прва радна искуства стекла је у Општини Савски венац од 2008. до 2010.

Од 2010. до 2016. радила је као пројектна координаторка у Фондацији „Центар за демократију“, на пројектима из области европских интеграција, економских и социјалних права. У периоду 2014-2016. била је чланица Програмског савета Националног конвента о Европској унији и координаторка Радне групе која прати преговарачка поглавља 2 – Кретање радника и 19 – Социјална политика и запошљавање, а ауторка је више анализа из ових области. Била је укључена и у рад механизма сарадње цивилног друштва и јавног сектора у планирању и коришћењу међународне развојне помоћи – Секторске организације цивилног друштва (СЕКО) у области људски ресурси и друштвени развој који представља механизам, која прати процес имплементације реформи које се тичу образовања, запошљавања, социјалног укључивања, здравља и младих.

У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва је од децембра 2016. године на месту координаторке за европске интеграције и међународну сарадњу.

 

Александар Рончевић

Aleksandar Rončević, koordinator Programa, Inicijativa za zapošljavanje mladihменаџер за управљање бесповратним средствима
a.roncevic@gov.rs

Александар Рончевић дипломирао је 2009. године на Факултету политичких наука на одсеку за Међународне односе, Универзитета у Београду. На истом факултету стекао је и звање мастер дипломирани политиколог за међународну политику.

Од тренутка завршетка студија почео је да се бави темом стратешког планирања и координације јавних политика на нивоу центра Владе у Републици Србији учествујући у све три фазе реформе све до краја 2015. године.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва прикључио се новембра 2015. године у оквиру Пројекта „Подршка спровођењу ESRP-а са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих“. Као координатор програма управља тематском грант шемом „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“.

 

Јована Ђинђић

Јована Ђинђићкоординаторка за родну равноправност и људска права
jovana.djindjic@gov.rs

Јована Ђинђић је дипломирала 2013. године на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, на смеру Комуникологија. Мастер студије из области социјалне когниције је завршила на Универзитетском колеџу у Лондону (University College London).

Јована је од марта до септембра 2016. године стажирала у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва, где се бавила питањима која се тичу ЛГБТ популације, социјалног укључивања Рома и Ромкиња и инклузивног образовања. Од октобра до децембра 2016. године је стажирала у Групи за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва је радила као програмска асистенткиња, а од јуна 2017. је координаторка за родну равноправност и људска права.

 

Биљана Божовић

Биљана Божовић, програмска асистенткињапрограмска асистенткиња
biljana.bozovic@gov.rs

Биљана Божовић је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на политиколошком смеру. Усавршавала се у различитим областима, као што су вештине комуникације, писање пројеката, односи са јавношћу, политички маркетинг. Oд новембра 2015. до јуна 2017. године била је ангажована као анкетарка и истраживачица “Секонс-групе за развојну иницијативу” у неколико истраживања са фокусом на социјално угрожене групе и евалуацију одређених програма за локалне самоуправе. Током 2016. године је радила у “Лидер плус” организацији где је стекла искуство у области руралног развоја, туризма и социјалне инклузије.

У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва од јуна 2017. године ради као програмска асистенткиња.

 

Јован Војиновић

Јован Војиновић, програмски асистентпрограмски асистент
jovan.vojinovic@gov.rs

Јован Војиновић је дипломирао на Факултету за медије и комуникације Универзитета Сингидунум, на смеру Комуникологија. Усавршавао се претежно у областима организације и вођењa догађаја, маркетингу и заштити животне средине. Од 2012. до 2015. године је био запослен као асистент на пројекту у Фондацији „recan“ (Ball Packaging Europe), која се бави промоцијом и ширењем свести о значају рециклаже у Србији и Црној Гори. У истој фондацији је од 2015. године радио као координатор организације и вођења догађаја.

У Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва од јуна 2017. године ради као програмски асистент.

Актуелности

Блог

Earlier
Klavijature
Nakon svih tekstova u kojima sam pisao o situacijama u kojima ne mogu da se snađem, kada mi je potrebna [...]
Пон, јул 09, 2018
Source: Inkluzija blog
id_blog
Znate ovu situaciju: ušli ste u supermarket sa detetom od 5 godina, koje ima slušne aparate, a prodavačica, usiljenog osmeha [...]
Сре, јун 20, 2018
Source: Inkluzija blog
Mama, tata, pas i kravata - blog Anđele Čeh
Koliko god da mi, milenijalci ovih prostora, neka deca rođena i odrasla u Srbiji (i susednim zemljama), na prekretnici, na [...]
Сре, јун 13, 2018
Source: Inkluzija blog
Blue
U momentu mladosti, kada uvidiš da nečija mladost nikada neće prestati, netrudom, greškom; u momentu kada ta mladost ne stvara [...]
Сре, јун 06, 2018
Source: Inkluzija blog
CRI
„Jednoga dana…” Još od osnovne škole smatrao sam svaki sastav, priču i uopšte tekst sa takvim početkom nekako glupim i [...]
Пет, дец 29, 2017
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Анализа незадовољених потреба за здравственом заштитом становника Републике Србије
децембар, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Треће доступно издање (збирна публикација)
октобар, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Сиромаштво у Републици Србији 2006-2016. године – ревидирани и нови подаци
септембар, 2017 arrow right pdf [919 KB]
Економске користи родне равноправности у ЕУ
април, 2017 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години – Извештај
децембар, 2016 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [2 MB]
Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе
децембар, 2016 arrow right pdf [3 MB] arrow right docx [1 MB]
Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Осврт Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва
септембар, 2016 arrow right pdf [8 MB]
Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC)
септембар, 2016 arrow right pdf [16 MB]
Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије
август, 2016 arrow right pdf [2 MB]