Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Чланови/це тима

 

Драгана Јовановић Аријас

Драгана Јовановић АријасМенаџерка
dragana.jovanovic@gov.rs

Драгана Јовановић Аријас обавља дужности менаџерке Тима од 2018. године. Одговорна је за планирање активности и координацију иницијатива Тима у релевантним областима, као и за иницирање сарадње и унапређење заједничког деловања са заинтересованим партнерима на националном, локалном и међународном нивоу.

У Тиму је од 2016. године била координаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња, задужена за развој стратешког оквира и праћење мера за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији. Кроз ангажовање у организацијама цивилног друштва и међународним организацијама фокусираним на људска права, бавила се унапређењем положаја различитих рањивих група (Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом, деца и млади) кроз развој услуга у локалној заједници, као и имплементацијом превентивних и интервентних програма на националном нивоу.

Драгана Јовановић Аријас је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на одсеку за социјалну политику и социјални рад. Искуство и знање о дечијим правима и интеркултуралности стекла је учешћем у „EmPower” програму за активисте/киње у оквиру Pestalozzi фондације за децу у Швајцарској

 

Биљана Младеновић

Биљана Младеновићзаменица менаџерке и економска аналитичарка
biljana.mladenovic@gov.rs

Биљана Младеновић је у Тиму задужена за праћење статистике сиромаштва, пружање подршке Влади Републике Србије за успостављање оквира за праћење сиромаштва и социјалне искључености, као и иницирање истраживања у области сиромаштва и социјалне искључености. Водила је неколико циклуса анализа утицаја политика и секундарних анализа податка, током којих је пружана подршка широј истраживачкој и стручној заједници у овој области. Активно сарађује са партнерима у циљу подизања интересовања за теме које се тичу социјалног укључивања. Чланица је Тима од краја 2009. године.

Имајући у виду радно искуство, као и искуство у праћењу низа области рада Тима, пружа помоћ менаџерки Тима у програмском усмеравању активности Тима.

Биљана Младеновић дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду, где је завршила и мастер студије.

 

Драгана Малиџан Винкић

Драгана Малиџан Винкићкоординаторка за образовање
dragana.malidzan@gov.rs

Драгана Малиџан Винкић задужена је за подршку изградњи капацитета националних и локалних институција у области инклузивног образовања, како би се осигурао приступ образовању за сву децу/ученике на свим нивоима и обезбедило њихово право на образовање уз додатну подршку и индивидуализован приступ. Тиму се придружила 2016. године.

Пружа стручну подршку ресорним министарствима у припреми, спровођењу и праћењу релевантних стратешких и законодавних инструмената који се односе на инклузивно образовање и развој људског капитала, као и организацијама цивилног друштва и образовним институцијама у припреми предлога пројеката. Организује стручно усавршавање запослених у образовном систему кроз различите моделе учења.

Драгана Малиџан Винкић је учествовала у свим кључним процесима увођења инклузивног образовања у Републици Србији, а била је ангажована као национална тренеркиња у оквиру ДИЛС пројекта Министарства просвете.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је стекла звање професора српског језика и књижевности.

 

Александар Рончевић

Александар РончевићСаветник за јавне политике и менаџер пројекта Знањем до посла – Е2Е
a.roncevic@gov.rs

Александар Рончевић је задужен за раст и развој иновација у области запошљавања младих кроз управљање грант шемом намењеној локалним актерима, који могу да буду агенти промене положаја младих у локалним заједницама. Развојем иновативних модела за запошљавање младих настоји да доносиоцима одлука пружи конкретна и у пракси проверена решења за превазилажење изазова са којима са млади суочавају. Блиско сарађује са ресорним министарствима и локалним самоуправама кроз Програм „Знањем до посла”, како би иновације постале одрживе и део системског решења. Члан је Тима од 2015. године.

Пружа стручну и техничку помоћ менаџменту Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у процесу институционализације Тима, имајући у виду стечено искуство у реформи јавне управе и одрживости екстерно финансираних програма и пројеката у Републици Србији.

Александар Рончевић дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на одсеку за Међународне односе. На истом Факултету завршио је мастер академски програм и стекао звање мастер дипломирани политиколог за међународну политику.

 

Славица Денић

Славица Денићкоординаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња
slavica.denic@gov.rs

Славица Денић је задужена за подршку изградњи капацитета националних и локалних институција како би се осигурали развој и имплементација стратешког оквира који се тиче социјалног укључивања Рома и Ромкиња. Пружа стручну подршку ресорним министарствима и државним институцијама, као и организацијама цивилног друштва у развоју, припреми и праћењу стратешких и правних аката у области инклузије Рома и Ромкиња. Прикључила се Тиму 2018. године.

Радно искуство стицала је у Радио телевизији Војводине, Министарству за људска и мањинска права и Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Славица Денић је дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Катедри за филозофију. Магистрирала је на интердисциплинарним студијама Универзитета у Новом Саду на одсеку за Менаџмент у образовању, а звање доктора наука стекла је из области родних студија такође на Универзитету у Новом Саду. Ауторка је више научних радова на тему социјалног укључивања Рома и Ромкиња, са посебним фокусом на образовање ромске популације.

 

Ивана Максић

Ivana Maksić

координаторка за локални развој и менаџерка ЛИП 2 програма
ivana.maksic@gov.rs

Ивана Максић је задужена за праћење социјалног укључивања у локалним заједницама и спровођење грант шеме „Програм локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање – ЛИП 2”.

Подршка је релевантним актерима на националном и локалном нивоу, а посебно у погледу изградње капацитета у домену припреме и спровођења политика и пројеката који се тичу социјалног укључивања на локалном нивоу, праћења примена политика, као и унапређивања прикупљања, анализе и коришћења података за креирање локалних политика усмерених на побољшање приступа представника/ца осетљивих група различитим услугама. Тиму се придружила крајем 2018. године.

Радно искуство стицала је у националној асоцијацији локалних самоуправа – Сталној конференцији градова и општина и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Била је полазница међународног програма шведског Међународног центра за локалну демократију (ICLD), који је био посвећен управљању променама намењеним постизању равномерног локалног социоекономског развоја.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на одсеку Кинески језик и књижевност.

 

Александар Богдановић

Александар Богдановићкоординатор за европске интеграције и међународну сарадњу
aleksandar.bogdanovic@gov.rs

Александар Богдановић је дипломирао међународне односе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Професионално искуство је стекао ангажманом у Европском покрету у Србији. Бавио се побољшањем положаја младих у Србији у периоду од 2007. до 2013. године, након чега је био задужен за развој, координацију истраживачких пројеката и осигурање квалитета истраживачких радова Европског покрета у Србији. Поседује искуство у управљању пројектним циклусом и јавном заступању. Области његовог интересовања су европски односи, европске интеграције и развој цивилног друштва.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва придружио се 2019. године на позицији координатора за европске интеграције и међународну сарадњу.

 

Биљана Божовић

Биљана Божовићкоординаторка за финансије
biljana.bozovic@gov.rs

Биљана Божовић је задужена за област финансијског праћења програма и пружање подршке члановима и чланицама Тима у поступцима уговарања и финансијског спровођења пројектних активности. У складу са планираним буџетом, обавља и праћење очекиваних резултата програма. Биљана Божовић је чланица Тима од 2017. године, прво као програмска асистенткиња, а затим као координаторка за финансије.

Током рада у организацији Лидер плус стекла је искуство у погледу администрације пројеката у области руралног развоја, туризма и социјалног укључивања, а била је ангажована као анкетарка и истраживачица Секонс групе за развојну иницијативу у истраживањима која су у фокусу имала социјално угрожене групе и евалуацију програма за локалне самоуправе.

Дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на политиколошком смеру.

 

Јована Илић

Јована Илићкоординаторка за родну равноправност и људска права
jovana.ilic@gov.rs

Јована Илић задужена је за јачање капацитета националних и локалних институција у области родне равноправности и људских права, са посебним фокусом на права особа са инвалидитетом и ЛГБТИ заједнице у Републици Србији. То подразумева пружање стручне и техничке помоћи министарствима и другим институцијама на националном и локалном нивоу приликом припреме, координације, спровођења и праћења стратешких и законодавних инструмената који се тичу родне равноправности, права особа са инвалидитетом и ЛГБТИ заједнице. Такође, усмерена је на оснаживање организација цивилног друштва у овим областима, као и на њихово укључивање у процесе доношења одлука на националном и локалном нивоу. Јована обавља послове који се тичу комуникација у циљу информисања јавности о темама којима се Тим бави и постигнутим резултатима на пољу социјалног укључивања у Србији. У Тиму је од фебруара 2019. године, где је најпре била програмска асистенткиња.

Претходно је радила у истраживачкој организацији Секонс група за развојну иницијативу на позицији менаџерке канцеларије и истраживачице. Учествовала је у припреми пројеката и примењених истраживања, координирала спровођење теренских истраживања и усавршавала се у примени квалитативних метода и техника истраживања у различитим областима. Волонтерски је била ангажована у неколико организација цивилног друштва.

Јована Илић је дипломирала на политиколошком смеру Факултета политичких наука Универзитета у Београду, где тренутно похађа мастер студије Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике.

 

Бобан Гледовић

саветник за социјално укључивање
boban.gledovic@gov.rs

Бобан Гледовић је задужен за координацију и стручну подршку у процесима оснаживања капацитета националних и локалних институција за припрему, праћење и спровођење политика запошљивости и запошљавања младих. Кроз подршку институционализацији и одрживости иновативних модела за запошљавање младих у оквиру програма „Знањем до посла”, настоји да допринесе повећању запошљивости и запошљавања младих. Блиско сарађује са ресорним министарствима у домену планирања и имплементације најважнијих иницијатива у области политике запошљавања/запошљивости младих. Члан је тима од 2020. године.

Радно искуство је стекао кроз развој и имплементацију стратешког оквира за запошљавање у Црној Гори, те кроз координацију и спровођење донаторских пројеката у поменутој области.

Дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета Црне Горе. На Економском факултету Универзитета у Београду завршио је мастер академски програм и стекао звање мастер економиста за економску анализу и политику.

 

Виолета Ружичић

програмска асистенткиња
violeta.ruzicic@gov.rs

Виолета Ружичић је као програмска асистенткиња укључена у низ активности које се реализују у оквиру пројеката које Тим спроводи. Пружа подршку у интерном организационом и административном функционисању Тима, затим у организацији различитих догађаја и процесу набавки. Тиму се прикључила 2020. године.

Претходно искуство у обављању сличних послова стекла је ангажманом у компанијама које раде у области продаје и промоције производа и услуга.

Виолета Ружичић је апсолвенткиња на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета, на смеру Међународни маркетинг.

 

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
Пет, јан 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]