Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Чланови/це тима

 

Драгана Јовановић Аријас

Драгана Јовановић АријасМенаџерка
dragana.jovanovic@gov.rs

Драгана Јовановић Аријас обавља дужности менаџерке Тима од 2018. године. Одговорна је за планирање активности и координацију иницијатива Тима у релевантним областима, као и за иницирање сарадње и унапређење заједничког деловања са заинтересованим партнерима на националном, локалном и међународном нивоу.

У Тиму је од 2016. године била координаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња, задужена за развој стратешког оквира и праћење мера за унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији. Кроз ангажовање у организацијама цивилног друштва и међународним организацијама фокусираним на људска права, бавила се унапређењем положаја различитих рањивих група (Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом, деца и млади) кроз развој услуга у локалној заједници, као и имплементацијом превентивних и интервентних програма на националном нивоу.

Драгана Јовановић Аријас је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на одсеку за социјалну политику и социјални рад. Искуство и знање о дечијим правима и интеркултуралности стекла је учешћем у „EmPower” програму за активисте/киње у оквиру Pestalozzi фондације за децу у Швајцарској

 

Биљана Младеновић

Биљана Младеновићзаменица менаџерке и економска аналитичарка
biljana.mladenovic@gov.rs

Биљана Младеновић је у Тиму задужена за праћење статистике сиромаштва, пружање подршке Влади Републике Србије за успостављање оквира за праћење сиромаштва и социјалне искључености, као и иницирање истраживања у области сиромаштва и социјалне искључености. Водила је неколико циклуса анализа утицаја политика и секундарних анализа податка, током којих је пружана подршка широј истраживачкој и стручној заједници у овој области. Активно сарађује са партнерима у циљу подизања интересовања за теме које се тичу социјалног укључивања. Чланица је Тима од краја 2009. године.

Имајући у виду радно искуство, као и искуство у праћењу низа области рада Тима, пружа помоћ менаџерки Тима у програмском усмеравању активности Тима.

Биљана Младеновић дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду, где је завршила и мастер студије.

 

Драгана Малиџан Винкић

Драгана Малиџан Винкићкоординаторка за образовање
dragana.malidzan@gov.rs

Драгана Малиџан Винкић задужена је за подршку изградњи капацитета националних и локалних институција у области инклузивног образовања, како би се осигурао приступ образовању за сву децу/ученике на свим нивоима и обезбедило њихово право на образовање уз додатну подршку и индивидуализован приступ. Тиму се придружила 2016. године.

Пружа стручну подршку ресорним министарствима у припреми, спровођењу и праћењу релевантних стратешких и законодавних инструмената који се односе на инклузивно образовање и развој људског капитала, као и организацијама цивилног друштва и образовним институцијама у припреми предлога пројеката. Организује стручно усавршавање запослених у образовном систему кроз различите моделе учења.

Драгана Малиџан Винкић је учествовала у свим кључним процесима увођења инклузивног образовања у Републици Србији, а била је ангажована као национална тренеркиња у оквиру ДИЛС пројекта Министарства просвете.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је стекла звање професора српског језика и књижевности.

 

Александар Рончевић

Александар РончевићСаветник за јавне политике и менаџер пројекта Знањем до посла – Е2Е
a.roncevic@gov.rs

Александар Рончевић је задужен за раст и развој иновација у области запошљавања младих кроз управљање грант шемом намењеној локалним актерима, који могу да буду агенти промене положаја младих у локалним заједницама. Развојем иновативних модела за запошљавање младих настоји да доносиоцима одлука пружи конкретна и у пракси проверена решења за превазилажење изазова са којима са млади суочавају. Блиско сарађује са ресорним министарствима и локалним самоуправама кроз Програм „Знањем до посла”, како би иновације постале одрживе и део системског решења. Члан је Тима од 2015. године.

Пружа стручну и техничку помоћ менаџменту Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у процесу институционализације Тима, имајући у виду стечено искуство у реформи јавне управе и одрживости екстерно финансираних програма и пројеката у Републици Србији.

Александар Рончевић дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на одсеку за Међународне односе. На истом Факултету завршио је мастер академски програм и стекао звање мастер дипломирани политиколог за међународну политику.

 

Славица Денић

Славица Денићкоординаторка за социјално укључивање Рома и Ромкиња
slavica.denic@gov.rs

Славица Денић је задужена за подршку изградњи капацитета националних и локалних институција како би се осигурали развој и имплементација стратешког оквира који се тиче социјалног укључивања Рома и Ромкиња. Пружа стручну подршку ресорним министарствима и државним институцијама, као и организацијама цивилног друштва у развоју, припреми и праћењу стратешких и правних аката у области инклузије Рома и Ромкиња. Прикључила се Тиму 2018. године.

Радно искуство стицала је у Радио телевизији Војводине, Министарству за људска и мањинска права и Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Славица Денић је дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Катедри за филозофију. Магистрирала је на интердисциплинарним студијама Универзитета у Новом Саду на одсеку за Менаџмент у образовању, а звање доктора наука стекла је из области родних студија такође на Универзитету у Новом Саду. Ауторка је више научних радова на тему социјалног укључивања Рома и Ромкиња, са посебним фокусом на образовање ромске популације.

 

Ивана Максић

Ivana Maksić

координаторка за локални развој и менаџерка ЛИП 2 програма
ivana.maksic@gov.rs

Ивана Максић је задужена за праћење социјалног укључивања у локалним заједницама и спровођење грант шеме „Програм локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање – ЛИП 2”.

Подршка је релевантним актерима на националном и локалном нивоу, а посебно у погледу изградње капацитета у домену припреме и спровођења политика и пројеката који се тичу социјалног укључивања на локалном нивоу, праћења примена политика, као и унапређивања прикупљања, анализе и коришћења података за креирање локалних политика усмерених на побољшање приступа представника/ца осетљивих група различитим услугама. Тиму се придружила крајем 2018. године.

Радно искуство стицала је у националној асоцијацији локалних самоуправа – Сталној конференцији градова и општина и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Била је полазница међународног програма шведског Међународног центра за локалну демократију (ICLD), који је био посвећен управљању променама намењеним постизању равномерног локалног социоекономског развоја.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на одсеку Кинески језик и књижевност.

 

Александар Богдановић

Александар Богдановићкоординатор за европске интеграције и међународну сарадњу
aleksandar.bogdanovic@gov.rs

Александар Богдановић је дипломирао међународне односе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Професионално искуство је стекао ангажманом у Европском покрету у Србији. Бавио се побољшањем положаја младих у Србији у периоду од 2007. до 2013. године, након чега је био задужен за развој, координацију истраживачких пројеката и осигурање квалитета истраживачких радова Европског покрета у Србији. Поседује искуство у управљању пројектним циклусом и јавном заступању. Области његовог интересовања су европски односи, европске интеграције и развој цивилног друштва.

Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва придружио се 2019. године на позицији координатора за европске интеграције и међународну сарадњу.

 

Биљана Божовић

Биљана Божовићкоординаторка за финансије
biljana.bozovic@gov.rs

Биљана Божовић је задужена за област финансијског праћења програма и пружање подршке члановима и чланицама Тима у поступцима уговарања и финансијског спровођења пројектних активности. У складу са планираним буџетом, обавља и праћење очекиваних резултата програма. Биљана Божовић је чланица Тима од 2017. године, прво као програмска асистенткиња, а затим као координаторка за финансије.

Током рада у организацији Лидер плус стекла је искуство у погледу администрације пројеката у области руралног развоја, туризма и социјалног укључивања, а била је ангажована као анкетарка и истраживачица Секонс групе за развојну иницијативу у истраживањима која су у фокусу имала социјално угрожене групе и евалуацију програма за локалне самоуправе.

Дипломирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на политиколошком смеру.

 

Јована Илић

Јована Илићпрограмска асистенткиња
jovana.ilic@gov.rs

Јована Илић је као програмска асистенткиња укључена у низ активности које се реализују у оквиру пројеката које Тим спроводи. Обавља послове који се тичу комуникација Тима у циљу информисања јавности о темама којима се Тим бави и постигнутим резултатима на пољу социјалног укључивања у Србији. Такође, пружа подршку у интерном организационом и административном функционисању Тима, као и у организацији различитих догађаја. Тиму се прикључила 2019. године.

Претходно је радила у истраживачкој организацији Секонс група за развојну иницијативу на позицији менаџерке канцеларије и истраживачице. Учествовала је у припреми пројеката и примењених истраживања, координирала спровођење теренских истраживања и усавршавала се у примени квалитативних метода и техника истраживања у различитим областима: родна равноправност, социјално укључивање и смањење сиромаштва, одрживи развој, миграције, положај деце, младих и особа са инвалидитетом. Волонтерски је била ангажована у неколико организација цивилног друштва.

Јована Илић је дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на политиколошком смеру, где тренутно похађа мастер студије Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике.

 

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
Уто, окт 27, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Konstantan tehnološki razvoj nameće stalnu potrebu za unapređenjem obrazovne tehnologije na svim nivoima. Pojava računara i drugih savremenih nastavnih sredstava [...]
Пет, окт 23, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Ako ste ikada uganuli skočni zglob, polomili nogu ili ruku ili samo širili zenice – osetili ste koliko svet može [...]
Пет, окт 09, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Kako je dečiji rak postao izlečiva hronična bolest, tako je sve više počelo da se razmišlja o kvalitetu života dece [...]
Пет, окт 02, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Čitanje naslova – Starenje bez cenzure ili Starenje bez autocenzure, stvar je ličnog izbora. Provokacija i dilema na samom početku [...]
Чет, окт 01, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]