Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Лица под ризиком сиромаштва или социјалне искључености (индикатор AROPE)

Основни показатељ за праћење спровођења стратегије Европа 2020 у домену социјалног укључивања и смањења сиромаштва је показатељ AROPE. Као нови и проширени примарни показатељ сиромаштва и социјалне искључености, формулисан је 2010. године са циљем да се статистички измере нематеријални аспекти сиромаштва и искључености са тржишта рада како би се што боље сагледао мултидимензионални аспект сиромаштва и социјалне искључености уз постојање индиција и да је овај показатељ продукт политичког компромиса[1].

Овај показатељ представља комбинацију три индикатора – стопе ризика сиромаштва, стопе изразите материјалне депривације и стопе веома ниског интензитета рада, који оскудицу и животни стандард мере на основу три критеријума: дохотка, немонетарних исхода и запослености/рада.

Тај показатељ, под називом „популација под ризиком сиромаштва или социјалне искључености“, приказује део популације који је:

  1. У ризику сиромаштва после социјалних трансфера (лица чији је еквивалентни доходак мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка), и/или
  2. Изразито материјално депривиран (лица која због недостатка финансијских средстава не могу да приуште најмање четири од следећих девет ставки материјалне депривације домаћинства: 1) адекватно загревање стана; 2) недељу дана одмора бар једном годишње; 3) месо или рибу у оброку сваког другог дана; 4) неочекивани трошак; 5) кашњење са плаћањем ренте, рате кредита или комуналних услуга; 6) телефон; 7) телевизор у боји; 8) машину за прање веша; 9) аутомобил), и/или
  3. У домаћинствима са нултим или веома ниским радним интензитетом (одрасли раде мање од 20% од укупног броја месеци у којима су могли да раде током референтног периода).

Будући да овај показатељ представља унију три различита фактора ризика, могуће је израчунати и различите „комбинације ризика“.

Иако је наизглед становништво које је изложено свим трима факторима ризика (пресек три скупа) најугроженије, треба имати у виду да због дефиниције ниског интензитета рада у пресеку не могу да се нађу старији од 60 година[2], чак и када су без дохотка и изразито материјално депривирани. По природи ствари у пресеку је практично веома мали удео и запослених и самозапослених, као и чланова њихових домаћинстава. За боље разумевање проблема вишеструке угрожености поједини аутори предлажу праћење конзистентног сиромаштва, односно популације која је истовремено у ризику сиромаштва и изразито материјално депривирана.

Према подацима истраживања SILC (2018), 34,3% становништва Републике Србије (2,28 милиона) изложено је ризику сиромаштва или социјалној искључености. Та вредност је знатно већа од вредности просека 28 земаља ЕУ (21,7%). Већи удео становништва које је изложено ризику сиромаштва или социјалне искључености није забележен ни у једној другој земљи у којој се ово истраживање спроводи (иако су високе вредности од преко 30% популације, забележене у Румунији, Бугарској и Грчкој).[3].

Посматрано према факторима ризика, укупно 24,3,% (1,79 милиона) становништва Републике Србије је у ризику од сиромаштва, 16,0% (1,37 милиона) је изразито материјално депривирано и 13,0% живи у домаћинствима са ниским интензитетом рада (1,01 милиона).

Приближно 40% становништва, које је изложено ризику сиромаштва или социјалној искључености, суочено је са комбинацијом два или три фактора ризика, тј. налази се у пресеку два или три скупа. Најмање је преклапање између скупова који се односе на низак интензитет рада и изразиту материјалну депривацију.

Формирање стопе ризика сиромаштва или социјалне искључености у Републици Србији, 2018. година, %

Formiranje stope rizika siromaštva ili socijalne isključenosti u Republici Srbiji, 2018. godina, %

Напомена – Референтни период за прикупљене податке који се односе:
– на приходе је 12 месеци у претходној календарској години – 2017. година,
– на материјалну депривираност је тренутак анкетирања – 2018. година

 

Лица изложена ризику од сиромаштва или социјалној искључености
(графикон лево: удео у укупној популацији, графикон десно: изражено у милионима лица).

Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti (udeo u ukupnoj populaciji) Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti (izraženo u milionima lica)

 

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
Ризик од сиромаштва % 24,5 25,6 26,8 25,9 25,6 24,3
хиљаде 1.750 1.778 1.895 1.820 1.795 1.690
Изразита материјална депривација % 26,9 26,4 24,0 19,5 17,4 16,0
хиљаде 1.922 1.873 1.701 1.374 1.221 1.107
Низак интезитет рада % 13,7 15,1 15,6 15,7 14,5 13,4
хиљаде 975 1.084 1.106 1.104 1.014 902
Пресек Стопе ризика од сиромаштва и изразите материјалне депривације % 12,6 12,2 12,3 10,7 9,6 8,8
хиљаде 901 867 870 752 675 610
Пресек стопе ризика од сиромаштва и ниског интезитета рада % 8,4 9,4 10,9 10,9 10,4 9,6
хиљаде 618 669 772 767 730 666
Пресек Изразите материјалне депривације и ниског интезитета рада % 7,6 8,2 7,6 6,6 5,6 4,6
хиљаде 541 587 536 464 392 317
Пресек сва три скупа % 5,9 6,0 6,1 5,6 4,7 4,1
хиљаде 419 428 432 394 331 284
Извор: Истраживање SILC, РЗС

Више видети у следећим публикацијама:

 

—————

[1] Више о индикатору видети у Матковић, Г., Мијатовић, Б., & Крстић, Г. (2015). Приходи и услови живота 2013. Београд: Републички завод за статистику, стр.102
[2] Старији од 60 година не могу истовремено да припадају свим трима категоријама јер скуп појединаца који живе у домаћинствима са ниским интензитетом рада обухвата само млађе од ове старосне границе, тј. популацију 0-59.
[3] Eurostat database Table People at risk of poverty or social exclusion

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <


Блог > <

Earlier
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
Пон, јун 01, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đurice Stankova na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moja priča [...]
Пет, мај 29, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
Сре, мај 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
Пон, мај 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajičić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
Пет, мај 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу
април, 2020 arrow right pdf [737 KB]
Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]