Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Lica pod rizikom siromaštva ili socijalne isključenosti (indikator AROPE)

Osnovni pokazatelj za praćenje sprovođenja strategije Evropa 2020 u domenu socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva je pokazatelj AROPE. Kao novi i prošireni primarni pokazatelj siromaštva i socijalne isključenosti, formulisan je 2010. godine sa ciljem da se statistički izmere nematerijalni aspekti siromaštva i isključenosti sa tržišta rada kako bi se što bolje sagledao multidimenzionalni aspekt siromaštva i socijalne isključenosti uz postojanje indicija i da je ovaj pokazatelj produkt političkog kompromisa[1].

Ovaj pokazatelj predstavlja kombinaciju tri indikatora – stope rizika siromaštva, stope izrazite materijalne deprivacije i stope veoma niskog intenziteta rada, koji oskudicu i životni standard mere na osnovu tri kriterijuma: dohotka, nemonetarnih ishoda i zaposlenosti/rada.

Taj pokazatelj, pod nazivom „populacija pod rizikom siromaštva ili socijalne isključenosti“, prikazuje deo populacije koji je:

  1. U riziku siromaštva posle socijalnih transfera (lica čiji je ekvivalentni dohodak manji od 60% medijane ekvivalentnog dohotka), i/ili
  2. Izrazito materijalno depriviran (lica koja zbog nedostatka finansijskih sredstava ne mogu da priušte najmanje četiri od sledećih devet stavki materijalne deprivacije domaćinstva: 1) adekvatno zagrevanje stana; 2) nedelju dana odmora bar jednom godišnje; 3) meso ili ribu u obroku svakog drugog dana; 4) neočekivani trošak; 5) kašnjenje sa plaćanjem rente, rate kredita ili komunalnih usluga; 6) telefon; 7) televizor u boji; 8) mašinu za pranje veša; 9) automobil), i/ili
  3. U domaćinstvima sa nultim ili veoma niskim radnim intenzitetom (odrasli rade manje od 20% od ukupnog broja meseci u kojima su mogli da rade tokom referentnog perioda).

Budući da ovaj pokazatelj predstavlja uniju tri različita faktora rizika, moguće je izračunati i različite „kombinacije rizika“.

Iako je naizgled stanovništvo koje je izloženo svim trima faktorima rizika (presek tri skupa) najugroženije, treba imati u vidu da zbog definicije niskog intenziteta rada u preseku ne mogu da se nađu stariji od 60 godina[2], čak i kada su bez dohotka i izrazito materijalno deprivirani. Po prirodi stvari u preseku je praktično veoma mali udeo i zaposlenih i samozaposlenih, kao i članova njihovih domaćinstava. Za bolje razumevanje problema višestruke ugroženosti pojedini autori predlažu praćenje konzistentnog siromaštva, odnosno populacije koja je istovremeno u riziku siromaštva i izrazito materijalno deprivirana.

Prema podacima istraživanja SILC (2019), 31,7% stanovništva Republike Srbije (2,19 miliona) izloženo je riziku siromaštva ili socijalnoj isključenosti. Ta vrednost je znatno veća od vrednosti proseka 28 zemalja EU (21,4%), međutim veće vrednosti pomenutog indikatora zabeležene su u Bugarskoj, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj.[3].

Posmatrano prema faktorima rizika, ukupno 23,2,% (1,60 miliona) stanovništva Republike Srbije je u riziku od siromaštva, 14,6% (1,01 miliona) je izrazito materijalno deprivirano i 11,9% živi u domaćinstvima sa niskim intenzitetom rada (823 hiljade).

Približno 40% stanovništva, koje je izloženo riziku siromaštva ili socijalnoj isključenosti, suočeno je sa kombinacijom dva ili tri faktora rizika, tj. nalazi se u preseku dva ili tri skupa. Najmanje je preklapanje između skupova koji se odnose na nizak intenzitet rada i izrazitu materijalnu deprivaciju.

 

Formiranje stope rizika siromaštva ili socijalne isključenosti u Republici Srbiji, 2019. godina, %

Formiranje stope rizika siromaštva ili socijalne isključenosti u Republici Srbiji, 2019. godina, %

Napomena – Referentni period za prikupljene podatke koji se odnose:
– na prihode je 12 meseci u prethodnoj kalendarskoj godini – 2018. godina,
– na materijalnu depriviranost je trenutak anketiranja – 2019. godina

 

Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti
(grafikon levo: udeo u ukupnoj populaciji, grafikon desno: izraženo u milionima lica).

Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti (udeo u ukupnoj populaciji) Lica izložena riziku od siromaštva ili socijalnoj isključenosti (izraženo u milionima lica)

 

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019.
Rizik od siromaštva % 24,5 25,6 26,8 25,9 25,6 24,3 23,2
hiljade 1.750 1.778 1.895 1.820 1.795 1.690 1.604
Izrazita materijalna deprivacija % 26,9 26,4 24,0 19,5 17,4 16,0 14,6
hiljade 1.922 1.873 1.701 1.374 1.221 1.107 1.010
Nizak intezitet rada % 13,7 15,1 15,6 15,7 14,5 13,4 11,9
hiljade 975 1.084 1.106 1.104 1.014 902 823
Presek Stope rizika od siromaštva i izrazite materijalne deprivacij % 6,7 6,2 6,2 5,1 4,9 4,7 4,3
hiljade 482 439 438 358 344 326 299
Presek stope rizika od siromaštva i niskog inteziteta rada % 2,8 3,4 4,8 5,3 5,7 5,5 4,1
hiljade 199 244 340 373 399 382 284
Presek Izrazite materijalne deprivacije i niskog inteziteta rada % 1,7 2,2 1,5 1,0 0,9 0,5 0,5
hiljade 122 159 104 70 61 33 38
Presek sva tri skupa % 5,9 6,0 6,1 5,6 4,7 4,1 4,5
hiljade 419 428 432 394 331 284 310
Izvor: Eurostat

Više videti u sledećim publikacijama:

 

—————

[1] Više o indikatoru videti u Matković, G., Mijatović, B., & Krstić, G. (2015). Prihodi i uslovi života 2013. Beograd: Republički zavod za statistiku, str.102
[2] Stariji od 60 godina ne mogu istovremeno da pripadaju svim trima kategorijama jer skup pojedinaca koji žive u domaćinstvima sa niskim intenzitetom rada obuhvata samo mlađe od ove starosne granice, tj. populaciju 0-59.
[3] Eurostat database Table People at risk of poverty or social exclusion

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]