Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Релативно сиромаштво

У 2017. години (према SILC 2018) праг ризика сиромаштва или линија релативног сиромаштва, која се израчунава као 60% медијане еквивалентног дохотка, износила је 16.615 динара просечно месечно за једночлано домаћинство, односно 34.892 динара за четворочлано домаћинство са двоје одраслих и двоје деце до 14 година. Када се изрази у стандардима куповне снаге (PPS[1]), праг ризика сиромаштва за једночлано домаћинство износи 263 PPS на месечном нивоу.

Праг ризика сиромаштва у Републици Србији је нижи него у било којој од 28 земаља ЕУ и земљама Балкана (изузев Северне Македоније)[2].

У табели у наставку приказане су алтернативне линије сиромаштва и осетљивост стопе ризика сиромаштва на избор линије сиромаштва. Проценат промене стопе ризика сиромаштва је већи у односу на проценат промене линије сиромаштва, што указује на знатну концентрацију становништва око линије сиромаштва.

Повећање линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 70% медијане еквивалентног дохотка) повећало би стопу ризика од сиромаштва за 21,4% (са 25,7% на чак 31,2%), а смањење линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 50% медијане еквивалентног дохотка) смањило би стопу ризика од сиромаштва за 23% (са 25,7% на 19,8%). Осетљивост стопе ризика сиромаштва се није променила у односу на претходни извештајни период.

Према подацима истраживања SILC (2018), стопа ризика сиромаштва (учешће лица чији је доходак по потрошачкој јединици мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка у укупној популацији) износила је 24,3% и остала је практично непромењена током извештајног периода и незнатно је порасла у односу на претходни период када је према подацима SILC (2013) износила 24,5%.

Изабрани показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији, 2013–2018.

% медијане дохотка по потрошачкој јединици Стопа ризика од сиромаштва % Праг ризика од сиромаштва, РСД месечно
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
60% 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 13.680 13.725 13.973 14.680 15.600 16.615
40% 13,3 13,7 14,6 14,5 14,4 13,7 9.120 9.150 9.316 9.787 10.400 11.076
50% 18,4 19,1 20,4 20,0 19,8 18,0 11.400 11.438 11.644 12.233 13.000 13.846
70% 30,4 32,0 32,6 32,2 31,2 30,1 15.960 16.013 16.302 17.127 18.200 19.384
Извор: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex. Преузето 10.04.2019. године.
Напомена:
  • Доходак домаћинства не укључује доходак у натури.
  • Као референтни период узима се претходна календарска година, за компоненте које се тичу прихода

Анализа профила релативно сиромашних указује на следеће:

  • Посматрано према полу, не уочавају се значајне разлике у ризику сиромаштва мушкараца и жена на нивоу укупне популације,
  • Деца (до 18 година старости) највише су изложена ризику сиромаштва,
  • Ризик сиромаштва значајно је већи у сеоским подручјима,
  • Ниже образовани су значајно угроженији,
  • Незапослени су у најлошијем положају, пошто је скоро свако друго незапослено лице (49,0%) изложено ризику сиромаштва,
  • Појединци који живе у домаћинствима са издржаваном децом, односно домаћинствима са две одрасле особе са троје и више издржаване деце, као и у једнородитељским породицама највише су били изложени ризику сиромаштва према подацима SILC (2018).

 

Профил релативног сиромаштва, SILC 2013-2018.

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
Укупно 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3
Мушко 24,9 25,6 27,5 26,3 25,4 24,6
Женско 24,1 24,4 26,0 25,5 26,0 24,0
Старост
Деца (<18) 29,7 29,3 31,1 30,2 30,5 28,8
18-64 године 24,4 25,1 27,3 26,3 25,7 24,0
65 и више година 19,4 20,4 20,8 20,5 21,3 21,1
Степен урбанизације
Градови 13,6 15,9 14,2 19,1 18,1 16,0
Мањи градови и приградска насеља 23,5 21,9 24,3 21,8 21,8 20,4
Сеоско подручје 36,1 37,5 36,7 34,1 35,2 34,7
Тип домаћинства
Једночлано домаћинство 26,3 28,4 31,2 34,4 33,0 34,3
Једна одрасла особа са децом 34,2 33,8 37,5 40,8 30,6 36,5
Две одрасле особе са 1 дететом 24,9 19,4 22,6 21,5 26,4 24,1
Две одрасле особе са 2 детета 24,6 26,4 28,2 24,2 24,8 21,3
Две одрасле особе са 3 и више деце 44,4 35,2 34,2 53,1 55,8 53,6
Домаћинство без издржаване деце 21,3 22,4 23,7 22,9 22,8 21,2
Домаћинство са издржаваном децом 27,0 27,0 29,1 28,2 28,0 26,8
Образовање (18 и више година)
Без школе и основно (ЕД 0-2) 36,5 38,6 42,5 40,7 41,6 42,1
Средњошколско (ЕД 3 и 4) 21,3 21,4 23,0 22,4 21,7 20,7
Високо (ЕД 5-8) 6,1 8,3 8,6 9,8 9,1 6,1
Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година)
Запослени 6,4 7,0 8,0 7,8 6,8 6,8
Запослене особе које нису запослене код послодавца 38,3 37,9 38,9 34,4 35,5 31,0
Незапослени 48,4 46,8 50,1 49,6 50,7 49,0
Пензионери 14,4 15,6 16,7 16,6 17,5 17,1
Остали неактивни 32,5 33,1 37,7 35,3 33,4 35,4
Извор: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and educational attainment level. Преузето 10.04.2019. године.
Напомена: у свим породицама под термином деца се подразумевају издржавана деца

Више о релативном сиромаштву у Србији видети у следећим публикацијама:

—————

[1]Стандарди куповне снаге, на енглеском, purchasing power standards (PPS) на основу конвертора за HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <


Блог > <

Earlier
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
Пон, јун 01, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đurice Stankova na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moja priča [...]
Пет, мај 29, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
Сре, мај 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
Пон, мај 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajičić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
Пет, мај 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу
април, 2020 arrow right pdf [737 KB]
Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]