Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Релативно сиромаштво

У 2017. години (према SILC 2018) праг ризика сиромаштва или линија релативног сиромаштва, која се израчунава као 60% медијане еквивалентног дохотка, износила је 16.615 динара просечно месечно за једночлано домаћинство, односно 34.892 динара за четворочлано домаћинство са двоје одраслих и двоје деце до 14 година. Када се изрази у стандардима куповне снаге (PPS[1]), праг ризика сиромаштва за једночлано домаћинство износи 263 PPS на месечном нивоу.

Праг ризика сиромаштва у Републици Србији је нижи него у било којој од 28 земаља ЕУ и земљама Балкана (изузев Северне Македоније)[2].

У табели у наставку приказане су алтернативне линије сиромаштва и осетљивост стопе ризика сиромаштва на избор линије сиромаштва. Проценат промене стопе ризика сиромаштва је већи у односу на проценат промене линије сиромаштва, што указује на знатну концентрацију становништва око линије сиромаштва.

Повећање линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 70% медијане еквивалентног дохотка) повећало би стопу ризика од сиромаштва за 21,4% (са 25,7% на чак 31,2%), а смањење линије сиромаштва за 16,7% (са 60% на 50% медијане еквивалентног дохотка) смањило би стопу ризика од сиромаштва за 23% (са 25,7% на 19,8%). Осетљивост стопе ризика сиромаштва се није променила у односу на претходни извештајни период.

Према подацима истраживања SILC (2018), стопа ризика сиромаштва (учешће лица чији је доходак по потрошачкој јединици мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка у укупној популацији) износила је 24,3% и остала је практично непромењена током извештајног периода и незнатно је порасла у односу на претходни период када је према подацима SILC (2013) износила 24,5%.

Изабрани показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији, 2013–2018.

% медијане дохотка по потрошачкој јединици Стопа ризика од сиромаштва % Праг ризика од сиромаштва, РСД месечно
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
60% 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 13.680 13.725 13.973 14.680 15.600 16.615
40% 13,3 13,7 14,6 14,5 14,4 13,7 9.120 9.150 9.316 9.787 10.400 11.076
50% 18,4 19,1 20,4 20,0 19,8 18,0 11.400 11.438 11.644 12.233 13.000 13.846
70% 30,4 32,0 32,6 32,2 31,2 30,1 15.960 16.013 16.302 17.127 18.200 19.384
Извор: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex. Преузето 10.04.2019. године.
Напомена:
  • Доходак домаћинства не укључује доходак у натури.
  • Као референтни период узима се претходна календарска година, за компоненте које се тичу прихода

Анализа профила релативно сиромашних указује на следеће:

  • Посматрано према полу, не уочавају се значајне разлике у ризику сиромаштва мушкараца и жена на нивоу укупне популације,
  • Деца (до 18 година старости) највише су изложена ризику сиромаштва,
  • Ризик сиромаштва значајно је већи у сеоским подручјима,
  • Ниже образовани су значајно угроженији,
  • Незапослени су у најлошијем положају, пошто је скоро свако друго незапослено лице (49,0%) изложено ризику сиромаштва,
  • Појединци који живе у домаћинствима са издржаваном децом, односно домаћинствима са две одрасле особе са троје и више издржаване деце, као и у једнородитељским породицама највише су били изложени ризику сиромаштва према подацима SILC (2018).

 

Профил релативног сиромаштва, SILC 2013-2018.

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018.
Укупно 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3
Мушко 24,9 25,6 27,5 26,3 25,4 24,6
Женско 24,1 24,4 26,0 25,5 26,0 24,0
Старост
Деца (<18) 29,7 29,3 31,1 30,2 30,5 28,8
18-64 године 24,4 25,1 27,3 26,3 25,7 24,0
65 и више година 19,4 20,4 20,8 20,5 21,3 21,1
Степен урбанизације
Градови 13,6 15,9 14,2 19,1 18,1 16,0
Мањи градови и приградска насеља 23,5 21,9 24,3 21,8 21,8 20,4
Сеоско подручје 36,1 37,5 36,7 34,1 35,2 34,7
Тип домаћинства
Једночлано домаћинство 26,3 28,4 31,2 34,4 33,0 34,3
Једна одрасла особа са децом 34,2 33,8 37,5 40,8 30,6 36,5
Две одрасле особе са 1 дететом 24,9 19,4 22,6 21,5 26,4 24,1
Две одрасле особе са 2 детета 24,6 26,4 28,2 24,2 24,8 21,3
Две одрасле особе са 3 и више деце 44,4 35,2 34,2 53,1 55,8 53,6
Домаћинство без издржаване деце 21,3 22,4 23,7 22,9 22,8 21,2
Домаћинство са издржаваном децом 27,0 27,0 29,1 28,2 28,0 26,8
Образовање (18 и више година)
Без школе и основно (ЕД 0-2) 36,5 38,6 42,5 40,7 41,6 42,1
Средњошколско (ЕД 3 и 4) 21,3 21,4 23,0 22,4 21,7 20,7
Високо (ЕД 5-8) 6,1 8,3 8,6 9,8 9,1 6,1
Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година)
Запослени 6,4 7,0 8,0 7,8 6,8 6,8
Запослене особе које нису запослене код послодавца 38,3 37,9 38,9 34,4 35,5 31,0
Незапослени 48,4 46,8 50,1 49,6 50,7 49,0
Пензионери 14,4 15,6 16,7 16,6 17,5 17,1
Остали неактивни 32,5 33,1 37,7 35,3 33,4 35,4
Извор: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and educational attainment level. Преузето 10.04.2019. године.
Напомена: у свим породицама под термином деца се подразумевају издржавана деца

Више о релативном сиромаштву у Србији видети у следећим публикацијама:

—————

[1]Стандарди куповне снаге, на енглеском, purchasing power standards (PPS) на основу конвертора за HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Блог > <

Earlier
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
Чет, сеп 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
Сре, сеп 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
Пон, авг 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
Пет, авг 28, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Obrazovanje ne treba da bude mehanički sistem koji funkcioniše po principima naredbi koje daje nastavnik/ca i primene usvojenih naredbi, već [...]
Чет, авг 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу
април, 2020 arrow right pdf [737 KB]