Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Relativno siromaštvo

U 2019. godini (prema SILC 2020) prag rizika siromaštva ili linija relativnog siromaštva, koja se izračunava kao 60% medijane ekvivalentnog dohotka, iznosila je 22.000 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo, odnosno 46.200 dinara za četvoročlano domaćinstvo sa dvoje odraslih i dvoje dece do 14 godina. Kada se izrazi u standardima kupovne snage (PPS[1]), prag rizika siromaštva za jednočlano domaćinstvo iznosi 330 PPS na mesečnom nivou.

Prag rizika siromaštva u Republici Srbiji je niži nego u bilo kojoj od 28 zemalja EU i zemljama Balkana (izuzev Severne Makedonije i Albanije)[2].

U tabeli u nastavku prikazane su alternativne linije siromaštva i osetljivost stope rizika siromaštva na izbor linije siromaštva. Procenat promene stope rizika siromaštva je veći u odnosu na procenat promene linije siromaštva, što ukazuje na znatnu koncentraciju stanovništva oko linije siromaštva.

Povećanje linije siromaštva sa 60% na 70% medijane ekvivalentnog dohotka povećalo bi stopu rizika od siromaštva za 5,9 procentnih poena (sa 21,7% na čak 27,6%), a smanjenje linije siromaštva sa 60% na 50% medijane ekvivalentnog dohotka smanjilo bi stopu rizika od siromaštva za 7,6 procentna poena (sa 21,7% na 14,1%). Osetljivost stope rizika siromaštva se nije promenila u odnosu na prethodni izveštajni period.

Prema podacima istraživanja SILC (2020), stopa rizika siromaštva (učešće lica čiji je dohodak po potrošačkoj jedinici manji od 60% medijane ekvivalentnog dohotka u ukupnoj populaciji) iznosila je 21,7% i predstavlja najnižu stopu rizika od siromaštva u posmatranom periodu sprovođenja istraživanja.

Izabrani pokazatelji relativnog siromaštva u Republici Srbiji, SILC 2013–2020.

% medijane dohotka po potrošačkoj jedinici Stopa rizika od siromaštva %
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019. SILC 2020.
60% 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 23,2 21,7
40% 13,3 13,7 14,6 14,5 14,4 13,7 11,2 9,3
50% 18,4 19,1 20,4 20,0 19,8 18,0 16,8 14,1
70% 30,4 32,0 32,6 32,2 31,2 30,1 30,0 27,6

 

% medijane dohotka po potrošačkoj jedinici Prag rizika od siromaštva, RSD mesečno
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019. SILC 2020.
60% 13.680 13.725 13.973 14.680 15.600 16.615 19.381 22.000
40% 9.120 9.150 9.316 9.787 10.400 11.076 12.921 14.667
50% 11.400 11.438 11.644 12.233 13.000 13.846 16.151 18.334
70% 15.960 16.013 16.302 17.127 18.200 19.384 22.611 25.667
Izvor: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex.
Napomena:
  • Dohodak domaćinstva ne uključuje dohodak u naturi.
  • Kao referentni period uzima se prethodna kalendarska godina, za komponente koje se tiču prihoda

Analiza profila relativno siromašnih ukazuje na sledeće:

  • Posmatrano prema polu, ne uočavaju se značajne razlike u riziku siromaštva muškaraca i žena na nivou ukupne populacije,
  • Deca (do 18 godina starosti) najviše su izložena riziku siromaštva,
  • Rizik siromaštva značajno je veći u seoskim područjima,
  • Niže obrazovani su značajno ugroženiji,
  • Nezaposleni su u najlošijem položaju, pošto je skoro svako drugo nezaposleno lice (46,7%) izloženo riziku siromaštva,
  • Pojedinci koji žive u domaćinstvima sa izdržavanom decom, odnosno domaćinstvima sa dve odrasle osobe sa troje i više izdržavane dece, kao i u jednoroditeljskim porodicama najviše su bili izloženi riziku siromaštva prema podacima SILC (2020).

Profil relativnog siromaštva, SILC 2013-2020.

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019. SILC 2020.
Ukupno 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 23,2 21,7
Muško 24,9 25,6 27,5 26,3 25,4 24,6 22,7 21,3
Žensko 24,1 24,4 26,0 25,5 26,0 24,0 23,6 22,1
Starost
Deca (<18) 29,7 29,3 31,1 30,2 30,5 28,8 28,9 24,2
18-64 godine 24,4 25,1 27,3 26,3 25,7 24,0 22,3 20,9
65 i više godina 19,4 20,4 20,8 20,5 21,3 21,1 21,1 22,0
Stepen urbanizacije
Gradovi 13,6 15,9 14,2 19,1 18,1 16,0 15,2 14,6
Manji gradovi i prigradska naselja 23,5 21,9 24,3 21,8 21,8 20,4 19,0 18,1
Seosko područje 36,1 37,5 36,7 34,1 35,2 34,7 33,5 30,7
Tip domaćinstva
Jednočlano domaćinstvo 26,3 28,4 31,2 34,4 33,0 34,3 31,8 34,0
Jedna odrasla osoba sa decom 34,2 33,8 37,5 40,8 30,6 36,5 41,6 31,9
Dve odrasle osobe sa 1 detetom 24,9 19,4 22,6 21,5 26,4 24,1 23,9 18,4
Dve odrasle osobe sa 2 deteta 24,6 26,4 28,2 24,2 24,8 21,3 19,1 18,2
Dve odrasle osobe sa 3 i više dece 44,4 35,2 34,2 53,1 55,8 53,6 51,9 37,2
Domaćinstvo bez izdržavane dece 21,3 22,4 23,7 22,9 22,8 21,2 19,8 21,0
Domaćinstvo sa izdržavanom decom 27,0 27,0 29,1 28,2 28,0 26,8 26,1 22,3
Obrazovanje (18 i više godina)
Bez škole i osnovno (ED 0-2) 36,5 38,6 42,5 40,7 41,6 42,1 41,1 40,7
Srednjoškolsko (ED 3 i 4) 21,3 21,4 23,0 22,4 21,7 20,7 19,3 18,6
Visoko (ED 5-8) 6,1 8,3 8,6 9,8 9,1 6,1 6,1 6,4
Najčešći status na tržištu rada (18 i više godina)
Zaposleni 6,4 7,0 8,0 7,8 6,8 6,8 6,5 6,2
Zaposlene osobe koje nisu zaposlene kod poslodavca 38,3 37,9 38,9 34,4 35,5 31,0 25,9 18,8
Nezaposleni 48,4 46,8 50,1 49,6 50,7 49,0 47,5 46,7
Penzioneri 14,4 15,6 16,7 16,6 17,5 17,1 17,2 19,4
Ostali neaktivni 32,5 33,1 37,7 35,3 33,4 35,4 33,5 32,6
Izvor: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and educational attainment level.
Napomena: u svim porodicama pod terminom deca se podrazumevaju izdržavana deca

Više o relativnom siromaštvu u Srbiji videti u sledećim publikacijama:

—————

[1]Standardi kupovne snage, na engleskom, purchasing power standards (PPS) na osnovu konvertora za HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]