Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Објављена анализа „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња“

Објављено 30.09.2021.

Осетљиве групе и ЕУ интеграцијеТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објавио је анализу „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња“.

Публикација је припремљена у оквиру иницијативе за израду аналитичког осврта на положај осетљивих група у контексту приступања ЕУ коју је Тим покренуо са следећим циљевима:

  • да се повећа видљивост изазова са којима се суочавају рањиве друштвене групе у Републици Србији;
  • да се информишу заинтересоване стране о тренутним процесима у развоју стратешког и законског оквира у области социјалног укључивања;
  • да се подстакне дијалог и сарадња на испуњавању обавеза у процесу приступања Србије ЕУ у области социјалног укључивања.

Серија информативно-аналитичких прегледа стања о положају рањивих група у контексту испуњавања обавеза у процесу европских интеграција намењена је широком кругу заинтересованих страна: доносиоцима одлука, државној администрацији и запосленима у јединицама локалне самоуправе, развојним партнерима, организацијама цивилног друштва, академској заједници и новинарима.

Преглед стања обухвата следеће осетљиве групе: Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом, ЛГБТИ, жене, деца, старији, млади, националне мањине, мигранти и тражиоци азила, особе које живе са HIV-ом. Прва анализа у низу тиче се положаја Рома и Ромкиња у процесу европских интеграција.

Анализа „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња“ својим садржајем пружа широк аналитички осврт на положај Рома и Ромкиња са аспекта испуњавања обавеза у процесу приступања Републике Србије Европској унији (ЕУ). Најпре описује законодавни оквир ЕУ у овом погледу, те издваја специфичности положаја ромске популације у Републици Србији у односу на општу популацију и у односу на земље ЕУ. Анализа, такође, даје осврт на тренутни стратешки, институционални и законодавни оквир у Републици Србији када је реч о регулисању положаја Рома и Ромкиња. Представљене су и оцене и обавезе Републике Србије у процесу приступања ЕУ, нарочито у контексту преговарачких поглавља 19 (Социјална политика и запошљавање) и 23 (Правосуђе и основна права), те кроз становишта из Извештаја о напретку (сада Извештај о државама) и мерама које се односе на побољшање положаја Рома и Ромкиња. Најзад, у оквиру анализе су дефинисане и препоруке које се тичу унапређења положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији.

Најважнији налази кратке анализе истичу да је Србија у одређеној мери усклађена са политиком ЕУ у погледу унапређења положаја Рома и Ромкиња, али да је нужно предузети додатне активности у циљу спровођења постојећих и усвајања нових релевантних законодавних и стратешких докумената, те унапређења ефикасности рада успостављених механизама за координацију, праћење и извештавање о спровођењу стратешких циљева и мера који су дефинисани Стратегијом о социјалном укључивању Рома и Ромкиња. Поред наведеног, Србија треба да у склопу процеса европских интеграција искористи прилику за успостављање делотворних инструмената за праћење политике социјалне заштите као што су MISSOC и ESSPROS који постоје на нивоу ЕУ.

Кликните да преузмете анализу „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај Рома и Ромкиња“ (.pdf).

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]