Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Објављено Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности ЈЛС у Републици Србији

Објављено 23.09.2020.

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna stranaТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објављује треће Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији (у даљем тексту Мапирање). Реч је о истраживању које се у трогодишњем циклусу спроводи протеклих осам година на локалном нивоу у Републици Србији, а први пут садржи и податке о материјалној подршци која се обезбеђује из буџета јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Истраживање је на иницијативу Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, а уз подршку Републичког завода са социјалну заштиту и Сталне конференције градова и општина, спровео Центар за социјалну политику. Спровођење истраживања реализовано је уз подршку Владе Швајцарске.

Истраживање је потврда стратешког опредељења Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије да улаже у изградњу система за праћење и извештавање са крајњим циљем да пружи креаторима политика, као и осталим заинтересованим актерима, релевантне и поуздане алатке за доношење одлука.

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалних давања обухвата приватне и јавне пружаоце услуга и омогућава детаљан увид у све услуге и материјална давања у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији. Поред тога, омогућава праћење вишегодишњих трендова и компарацију добијених података и индикатора, на основу чега јединице локалне самоуправе могу утврдити своју позицију наспрам осталих ЈЛС, те кроз „притисак сличних ЈЛС“ и њихове примере добре праксе постати мотивисане да евентуално уведу нове или модификују начин пружања постојећих услуга или да евентуално размотре могућности увођења нових или проширења постојећих права на материјалну подршку.

У делу истраживања који се односи на материјалну подршку на локалном нивоу, обухваћене су две врсте давања – новчана и давања у натури, односно три групе давања: давања сиромашним појединцима и породицама уз проверу материјалног стања, затим категоријска давања без провере материјалног стања, као и давања поводом рођења детета, односно мере усмерене на усклађивање рада и родитељства и друге мере популационе/пронаталитетне политике.

Мапирање је спроведено у периоду од маја 2019. године до марта 2020. године у 145 јединица локалне самоуправе, и то трећи пут у делу који се односи на услуге социјалне заштите и први пут у делу који се односи на материјалну подршку која се обезбеђује из локалних буџета. Мапирање услуга социјалне заштите претходно је спроведено 2012. и 2015. године, док се подаци коришћени у овом истраживању односе на 2018. годину.

Поред података који су сакупљани на нивоу градова и општина, коришћени су и релевантни подаци Републичког завода за статистику (РЗС), укључујући и податке ДевИнфо базе, Републичког секретаријата за јавне политике, Републичког завода за социјалну заштиту, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, као и друге изворе и наводе из литературе и истраживања у овој области.

Кликните да преузмете:

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]