Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Лица под ризиком сиромаштва или социјалне искључености (индикатор AROPE)

Основни показатељ за праћење спровођења стратегије Европа 2020 у домену социјалног укључивања и смањења сиромаштва је показатељ AROPE. Као нови и проширени примарни показатељ сиромаштва и социјалне искључености, формулисан је 2010. године са циљем да се статистички измере нематеријални аспекти сиромаштва и искључености са тржишта рада како би се што боље сагледао мултидимензионални аспект сиромаштва и социјалне искључености уз постојање индиција и да је овај показатељ продукт политичког компромиса[1].

Овај показатељ представља комбинацију три индикатора – стопе ризика сиромаштва, стопе изразите материјалне депривације и стопе веома ниског интензитета рада, који оскудицу и животни стандард мере на основу три критеријума: дохотка, немонетарних исхода и запослености/рада.

Тај показатељ, под називом „популација под ризиком сиромаштва или социјалне искључености“, приказује део популације који је:

  1. У ризику сиромаштва после социјалних трансфера (лица чији је еквивалентни доходак мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка), и/или
  2. Изразито материјално депривиран (лица која због недостатка финансијских средстава не могу да приуште најмање четири од следећих девет ставки материјалне депривације домаћинства: 1) адекватно загревање стана; 2) недељу дана одмора бар једном годишње; 3) месо или рибу у оброку сваког другог дана; 4) неочекивани трошак; 5) кашњење са плаћањем ренте, рате кредита или комуналних услуга; 6) телефон; 7) телевизор у боји; 8) машину за прање веша; 9) аутомобил), и/или
  3. У домаћинствима са нултим или веома ниским радним интензитетом (одрасли раде мање од 20% од укупног броја месеци у којима су могли да раде током референтног периода).

Будући да овај показатељ представља унију три различита фактора ризика, могуће је израчунати и различите „комбинације ризика“.

Иако је наизглед становништво које је изложено свим трима факторима ризика (пресек три скупа) најугроженије, треба имати у виду да због дефиниције ниског интензитета рада у пресеку не могу да се нађу старији од 60 година[2], чак и када су без дохотка и изразито материјално депривирани. По природи ствари у пресеку је практично веома мали удео и запослених и самозапослених, као и чланова њихових домаћинстава. За боље разумевање проблема вишеструке угрожености поједини аутори предлажу праћење конзистентног сиромаштва, односно популације која је истовремено у ризику сиромаштва и изразито материјално депривирана.

Према подацима истраживања SILC (2019), 31,7% становништва Републике Србије (2,19 милиона) изложено је ризику сиромаштва или социјалној искључености. Та вредност је знатно већа од вредности просека 28 земаља ЕУ (21,4%), међутим веће вредности поменутог индикатора забележене су у Бугарској, Албанији, Северној Македонији и Турској.[3].

Посматрано према факторима ризика, укупно 23,2,% (1,60 милиона) становништва Републике Србије је у ризику од сиромаштва, 14,6% (1,01 милиона) је изразито материјално депривирано и 11,9% живи у домаћинствима са ниским интензитетом рада (823 хиљаде).

Приближно 40% становништва, које је изложено ризику сиромаштва или социјалној искључености, суочено је са комбинацијом два или три фактора ризика, тј. налази се у пресеку два или три скупа. Најмање је преклапање између скупова који се односе на низак интензитет рада и изразиту материјалну депривацију.

 

Формирање стопе ризика сиромаштва или социјалне искључености у Републици Србији, 2019. година, %

Формирање стопе ризика сиромаштва или социјалне искључености у Републици Србији, 2019. година, %

Напомена – Референтни период за прикупљене податке који се односе:
– на приходе је 12 месеци у претходној календарској години – 2018. година,
– на материјалну депривираност је тренутак анкетирања – 2019. година

 

Лица изложена ризику од сиромаштва или социјалној искључености
(графикон лево: удео у укупној популацији, графикон десно: изражено у милионима лица).

Лица изложена ризику од сиромаштва или социјалној искључености (удео у укупној популацији) Лица изложена ризику од сиромаштва или социјалној искључености (изражено у милионима лица)

 

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019.
Ризик од сиромаштва % 24,5 25,6 26,8 25,9 25,6 24,3 23,2
хиљаде 1.750 1.778 1.895 1.820 1.795 1.690 1.604
Изразита материјална депривација % 26,9 26,4 24,0 19,5 17,4 16,0 14,6
хиљаде 1.922 1.873 1.701 1.374 1.221 1.107 1.010
Низак интезитет рада % 13,7 15,1 15,6 15,7 14,5 13,4 11,9
хиљаде 975 1.084 1.106 1.104 1.014 902 823
Пресек Стопе ризика од сиромаштва и изразите материјалне депривациј % 6,7 6,2 6,2 5,1 4,9 4,7 4,3
хиљаде 482 439 438 358 344 326 299
Пресек стопе ризика од сиромаштва и ниског интезитета рада % 2,8 3,4 4,8 5,3 5,7 5,5 4,1
хиљаде 199 244 340 373 399 382 284
Пресек Изразите материјалне депривације и ниског интезитета рада % 1,7 2,2 1,5 1,0 0,9 0,5 0,5
хиљаде 122 159 104 70 61 33 38
Пресек сва три скупа % 5,9 6,0 6,1 5,6 4,7 4,1 4,5
хиљаде 419 428 432 394 331 284 310
Извор: Eurostat

Више видети у следећим публикацијама:

 

—————

[1] Више о индикатору видети у Матковић, Г., Мијатовић, Б., & Крстић, Г. (2015). Приходи и услови живота 2013. Београд: Републички завод за статистику, стр.102
[2] Старији од 60 година не могу истовремено да припадају свим трима категоријама јер скуп појединаца који живе у домаћинствима са ниским интензитетом рада обухвата само млађе од ове старосне границе, тј. популацију 0-59.
[3] Eurostat database Table People at risk of poverty or social exclusion

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]