Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Анкета о приходима и условима живота (Survey on Income and Living Conditions – SILC)

Циљ овог истраживања је да се прикупе упоредиви подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота. Истраживање је први пут спроведено у мају и јуну 2013. године на узорку од 8.008 домаћинстава. Подаци ће се користити за добијање социјалних индикатора на нивоу Републике Србије и биће међународно упоредиви.

За постизање наведеног циља, у складу са методологијом истраживања, обезбедиће се две врсте података на годишњем нивоу:

  • Подаци пресека стања (енг. Cross-sectional) – ови подаци се односе на одређено време или за одређени период и дају информације о примањима, сиромаштву, социјалној искључености и другим условима живота, и
  • Подаци праћења стања (енг. Longitudinal) – подаци о променама на индивидуалном нивоу у периоду од четири године.

Јединице посматрања су изабрана домаћинства према плану узорка, било да је реч о самачким или вишечланим домаћинствима, као и сви чланови домаћинства старости 15 и више година. Оквир за избор узорка Анкете у 2013. години је Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године.

При спровођењу овог истраживања примењена су методолошка решења која су усклађена са препорукама и дефиницијама Еуростата (EUROSTAT – European Statistical Office), чиме је обезбеђен најважнији извор за међународно поређење података Републике Србије са другим земљама у области статистике сиромаштва и социјалне неједнакости.

Више о приходима и условима живота у Србији видети:

Више о бази података EU ‒ SILC видети на:

Методолошке студије и публикације о бази података EU ‒ SILC:

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]