Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Релативно сиромаштво

У 2019. години (према SILC 2020) праг ризика сиромаштва или линија релативног сиромаштва, која се израчунава као 60% медијане еквивалентног дохотка, износила је 22.000 динара просечно месечно за једночлано домаћинство, односно 46.200 динара за четворочлано домаћинство са двоје одраслих и двоје деце до 14 година. Када се изрази у стандардима куповне снаге (PPS[1]), праг ризика сиромаштва за једночлано домаћинство износи 330 PPS на месечном нивоу.

Праг ризика сиромаштва у Републици Србији је нижи него у било којој од 28 земаља ЕУ и земљама Балкана (изузев Северне Македоније и Албаније)[2].

У табели у наставку приказане су алтернативне линије сиромаштва и осетљивост стопе ризика сиромаштва на избор линије сиромаштва. Проценат промене стопе ризика сиромаштва је већи у односу на проценат промене линије сиромаштва, што указује на знатну концентрацију становништва око линије сиромаштва.

Повећање линије сиромаштва  са 60% на 70% медијане еквивалентног дохотка повећало би стопу ризика од сиромаштва за 5,9 процентних поена (са 21,7% на чак 27,6%), а смањење линије сиромаштва са 60% на 50% медијане еквивалентног дохотка смањило би стопу ризика од сиромаштва за 7,6 процентна поена (са 21,7% на 14,1%). Осетљивост стопе ризика сиромаштва се није променила у односу на претходни извештајни период.

Према подацима истраживања SILC (2020), стопа ризика сиромаштва (учешће лица чији је доходак по потрошачкој јединици мањи од 60% медијане еквивалентног дохотка у укупној популацији) износила је 21,7% и представља најнижу стопу ризика од сиромаштва у посматраном периоду спровођења истраживања.

Изабрани показатељи релативног сиромаштва у Републици Србији, SILC 2013–2020.

% медијане дохотка по потрошачкој јединици Стопа ризика од сиромаштва %
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019. SILC 2020.
60% 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 23,2 21,7
40% 13,3 13,7 14,6 14,5 14,4 13,7 11,2 9,3
50% 18,4 19,1 20,4 20,0 19,8 18,0 16,8 14,1
70% 30,4 32,0 32,6 32,2 31,2 30,1 30,0 27,6

 

% медијане дохотка по потрошачкој јединици Праг ризика од сиромаштва, RSD месечно
SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019. SILC 2020.
60% 13.680 13.725 13.973 14.680 15.600 16.615 19.381 22.000
40% 9.120 9.150 9.316 9.787 10.400 11.076 12.921 14.667
50% 11.400 11.438 11.644 12.233 13.000 13.846 16.151 18.334
70% 15.960 16.013 16.302 17.127 18.200 19.384 22.611 25.667
Извор: Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex.
Напомена:
  • Доходак домаћинства не укључује доходак у натури.
  • Као референтни период узима се претходна календарска година, за компоненте које се тичу прихода

Анализа профила релативно сиромашних указује на следеће:

  • Посматрано према полу, не уочавају се значајне разлике у ризику сиромаштва мушкараца и жена на нивоу укупне популације,
  • Деца (до 18 година старости) највише су изложена ризику сиромаштва,
  • Ризик сиромаштва значајно је већи у сеоским подручјима,
  • Ниже образовани су значајно угроженији,
  • Незапослени су у најлошијем положају, пошто је скоро свако друго незапослено лице (46,7%) изложено ризику сиромаштва,
  • Појединци који живе у домаћинствима са издржаваном децом, односно домаћинствима са две одрасле особе са троје и више издржаване деце, као и у једнородитељским породицама највише су били изложени ризику сиромаштва према подацима SILC (2020).

Профил релативног сиромаштва, SILC 2013-2020.

SILC 2013. SILC 2014. SILC 2015. SILC 2016. SILC 2017. SILC 2018. SILC 2019. SILC 2020.
Укупно 24,5 25,0 26,7 25,9 25,7 24,3 23,2 21,7
Мушко 24,9 25,6 27,5 26,3 25,4 24,6 22,7 21,3
Женско 24,1 24,4 26,0 25,5 26,0 24,0 23,6 22,1
Старост
Деца (<18) 29,7 29,3 31,1 30,2 30,5 28,8 28,9 24,2
18-64 године 24,4 25,1 27,3 26,3 25,7 24,0 22,3 20,9
65 и више година 19,4 20,4 20,8 20,5 21,3 21,1 21,1 22,0
Степен урбанизације
Градови 13,6 15,9 14,2 19,1 18,1 16,0 15,2 14,6
Мањи градови и приградска насеља 23,5 21,9 24,3 21,8 21,8 20,4 19,0 18,1
Сеоско подручје 36,1 37,5 36,7 34,1 35,2 34,7 33,5 30,7
Тип домаћинства
Једночлано домаћинство 26,3 28,4 31,2 34,4 33,0 34,3 31,8 34,0
Једна одрасла особа са децом 34,2 33,8 37,5 40,8 30,6 36,5 41,6 31,9
Две одрасле особе са 1 дететом 24,9 19,4 22,6 21,5 26,4 24,1 23,9 18,4
Две одрасле особе са 2 детета 24,6 26,4 28,2 24,2 24,8 21,3 19,1 18,2
Две одрасле особе са 3 и више деце 44,4 35,2 34,2 53,1 55,8 53,6 51,9 37,2
Домаћинство без издржаване деце 21,3 22,4 23,7 22,9 22,8 21,2 19,8 21,0
Домаћинство са издржаваном децом 27,0 27,0 29,1 28,2 28,0 26,8 26,1 22,3
Образовање (18 и више година)
Без школе и основно (ЕД 0-2) 36,5 38,6 42,5 40,7 41,6 42,1 41,1 40,7
Средњошколско (ЕД 3 и 4) 21,3 21,4 23,0 22,4 21,7 20,7 19,3 18,6
Високо (ЕД 5-8) 6,1 8,3 8,6 9,8 9,1 6,1 6,1 6,4
Најчешћи статус на тржишту рада (18 и више година)
Запослени 6,4 7,0 8,0 7,8 6,8 6,8 6,5 6,2
Запослене особе које нису запослене код послодавца 38,3 37,9 38,9 34,4 35,5 31,0 25,9 18,8
Незапослени 48,4 46,8 50,1 49,6 50,7 49,0 47,5 46,7
Пензионери 14,4 15,6 16,7 16,6 17,5 17,1 17,2 19,4
Остали неактивни 32,5 33,1 37,7 35,3 33,4 35,4 33,5 32,6
Извор: Eurostat database Tables At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and household type; At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and most frequent activity in the previous year; At-risk-of-poverty rate by degree of urbanization, At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and educational attainment level.
Напомена: у свим породицама под термином деца се подразумевају издржавана деца

Више о релативном сиромаштву у Србији видети у следећим публикацијама:

—————

[1]Стандарди куповне снаге, на енглеском, purchasing power standards (PPS) на основу конвертора за HFCE (Household final consumption expenditure)
[2]Eurostat database Table At-risk-of-poverty thresholds

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]