Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

О Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

Влада је основала Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва 2009. године.

Тим од 2018. године ради при Кабинету премијера

Тим помаже онима који раде у Влади и државним институцијама да спроводе активности како би се побољшали запошљавање, образовање, здравствена заштита, социјална и дечија заштита у Србији.

Тим помаже Влади Србије да уради шта је потребно како би Србија приступила Европској унији.

Тим на различите начине сарађује са невладиним организацијама. Тим повезује државне институције и невладине организације.

Тим спроводи истраживања о сиромаштву и осетљивим групама.

Тим организује скупове на којима се размењују искуства и примери добре праксе у различитим областима.

Тим се налази у Булевару Милутина Миланковића 106 у Београду, број телефона је 011 3111 421 а имејл адреса sipru@gov.rs

Шта је социјално укључивање?

Активности које доприносе томе да сви људи имају једнаку прилику да остварују своја права, зарађују за живот, да се образују, лече, учествују у доношењу одлука које се тичу друштва и слично.

Шта је сиромаштво?

Стање када особа нема довољно средстава за живот, не може да нађе посао, живи у лошим условима, нема одговарајући приступ лечењу и другим услугама.

Како може да се измери сиромаштво?

Сиромаштво се мери на више начина, а често се користе појмови апсолутно и релативно сиромаштво.

Апсолутно сиромаштво је када особа:

  • живи у простору у којем је више од 3 људи у једној соби,
  • не може да купи довољно хране,
  • нема воду за пиће,
  • нема тоалет,
  • нема приступ информацијама (радио, телевизија, компјутер),
  • није ишла у школу или не зна да чита и пише,
  • нема приступ другим услугама у области социјалне заштите, здравства, образовања и слично.

У Србији је 500 000 људи апсолутно сиромашно (7,1%).

Релативно сиромаштво је када нека особа има мање новца и средстава него већина људи у земљи у којој живи.

У Србији је релативно сиромашно 1 700 000 (24,3%) људи.

Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом и додатни споразум Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији – РЕЗИМЕ