Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

O Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije

Vlada je osnovala Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva 2009. godine.

Tim od 2018. godine radi pri Kabinetu premijera

Tim pomaže onima koji rade u Vladi i državnim institucijama da sprovode aktivnosti kako bi se poboljšali zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, socijalna i dečija zaštita u Srbiji.

Tim pomaže Vladi Srbije da uradi šta je potrebno kako bi Srbija pristupila Evropskoj uniji.

Tim na različite načine sarađuje sa nevladinim organizacijama. Tim povezuje državne institucije i nevladine organizacije.

Tim sprovodi istraživanja o siromaštvu i osetljivim grupama.

Tim organizuje skupove na kojima se razmenjuju iskustva i primeri dobre prakse u različitim oblastima.

Tim se nalazi u Bulevaru Milutina Milankovića 106 u Beogradu, broj telefona je 011 3111 421 a imejl adresa sipru@gov.rs

Šta je socijalno uključivanje?

Aktivnosti koje doprinose tome da svi ljudi imaju jednaku priliku da ostvaruju svoja prava, zarađuju za život, da se obrazuju, leče, učestvuju u donošenju odluka koje se tiču društva i slično.

Šta je siromaštvo?

Stanje kada osoba nema dovoljno sredstava za život, ne može da nađe posao, živi u lošim uslovima, nema odgovarajući pristup lečenju i drugim uslugama.

Kako može da se izmeri siromaštvo?

Siromaštvo se meri na više načina, a često se koriste pojmovi apsolutno i relativno siromaštvo.

Apsolutno siromaštvo je kada osoba:

  • živi u prostoru u kojem je više od 3 ljudi u jednoj sobi,
  • ne može da kupi dovoljno hrane,
  • nema vodu za piće,
  • nema toalet,
  • nema pristup informacijama (radio, televizija, kompjuter),
  • nije išla u školu ili ne zna da čita i piše,
  • nema pristup drugim uslugama u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja i slično.

U Srbiji je 500 000 ljudi apsolutno siromašno (7,1%).

Relativno siromaštvo je kada neka osoba ima manje novca i sredstava nego većina ljudi u zemlji u kojoj živi.

U Srbiji je relativno siromašno 1 700 000 (24,3%) ljudi.

Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i dodatni sporazum Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji – REZIME