Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Članovi/ce Tima

 

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović Arijasmenadžerka Tima
dragana.jovanovic@gov.rs

Dragana Jovanović Arijas je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za Socijalnu politiku i socijalni rad. Dragoceno iskustvo i znanje o dečijim pravima i interkulturalnosti stekla je u okviru “Em Power” programa za aktiviste/kinje u okviru Pestalozzi fondacije za decu u Švajcarskoj.

Profesionalno iskustvo sticala je u organizacijama civilnog društva (Grupi 484, Centru za interaktivnu pedagogiju, Centru za integraciju mladih-CIM, Centru E8 itd.), kao i u saradnji sa međunarodnim organizacijama i fondacijama (UNICEF kancelarija u Beogradu, Fond za otvoreno društvo, Romski edukativni fond, Pestalozzi fondacija za decu, OEBS itd.).

Od 2016. godine članica je Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. U Timu je bila odgovorna za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, sa fokusom na razvoj strateškog okvira, a od 2018. godine zadužena je za obavljanje menadžerske pozicije. Smatra da svi imamo pravo na jednake šanse za ostvarivanje svojih potencijala, kao i na sistem podrške u dostizanju tog cilja.

 

Jelena Milovanović

Jelena Milovanovićzamenica menadžerke, Inicijativa za zapošljavanje mladih
jelena.milovanovic@gov.rs

Jelena Milovanović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a završila je master studije na Fakultetu političkih nauka – javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

Od 2001. do 2006. godine radila u Evropskom pokretu u Srbiji, a od 2006. godine članica Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva kao koordinatorka za ekonomski razvoj i zapošljavanje.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pratila je ekonomske oblasti, sa fokusom na zapošljavanje, socijalno preduzetništvo i ruralni razvoj, a od nedavno je kontakt osoba u Timu za zapošljavanje mladih.

 

 

Biljana Mladenović

Biljana Mladenovićzamenica menadžerke i ekonomska analitičarka
biljana.mladenovic@gov.rs

Biljana Mladenović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Ekonomska analiza i politika. Na istom fakultetu je završila i master studije na smeru Fiskalni i monetarni menadžment i trenutno je na doktorskim studijama istog fakulteta.

Radno iskustvo je započela 2008. godine u Republičkom zavodu za razvoj kao mlađa savetnica za fiskalni sistem i politiku javnih finansija, a 2009. godine se pridružuje Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva na poziciji ekonomske analitičarke.

Autor je različitih ekonomskih analiza u oblasti socijalnog uključivanja, a 2009. godine kao član projektnog tima bila je angažovana na razvoju srpske verzije mikrosimulacionog “tax-benefit” modela – EUROMOD pod nazivom SRMOD.

 

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkićkoordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

Od 2006. do 2015. godine radila je u OŠ „Isidora Sekulić“ u Pančevu kao nastavnica srpskog jezika, a od jula 2015. do oktobra 2016. godine radila je u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao saradnik za inkluzivno obrazovanje. Članica je Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju od 2010.

Od oktobra 2016. godine radi kao koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Tokom svog profesionalnog razvoja aktivno je radila na uključivanju dece i učenika iz osetljivih grupa u redovan sistem obrazovanja i doprinosila povećanju svesti o važnosti obrazovanja svakog deteta bez obzira na različitost koju nosi sa sobom.

 

Aleksandar Rončević

Aleksandar Rončevićmenadžer za društvene inovacije i savetnik za održivost
a.roncevic@gov.rs

Aleksandar Rončević diplomirao je 2009. godine na Fakultetu političkih nauka na odseku za Međunarodne odnose, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu stekao je i zvanje master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku.

Od trenutka završetka studija počeo je da se bavi temom strateškog planiranja i koordinacije javnih politika na nivou centra Vlade u Republici Srbiji učestvujući u sve tri faze reforme sve do kraja 2015. godine.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva priključio se novembra 2015. godine u okviru Projekta „Podrška sprovođenju ESRP-a sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“. Kao koordinator programa upravlja tematskom grant šemom „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.

 

Jovana Đinđić

Jovana Đinđićkoordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
jovana.djindjic@gov.rs

Jovana Đinđić je diplomirala 2013. godine na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na smeru Komunikologija. Master studije iz oblasti socijalne kognicije je završila na Univerzitetskom koledžu u Londonu (University College London).

Jovana je od marta do septembra 2016. godine stažirala u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, gde se bavila pitanjima koja se tiču LGBT populacije, socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i inkluzivnog obrazovanja. Od oktobra do decembra 2016. godine je stažirala u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je radila kao programska asistentkinja, a od juna 2017. godine je koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava.

 

Slavica Denić

Slavica Denićkoordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
slavica.denic@gov.rs

Slavica Denić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za filozofiju. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu na odseku za Menadžment u obrazovanju, a zvanje doktora nauka stekla je iz oblasti rodnih studija takođe na Univerzitetu u Novom Sadu.

Autorka je više naučnih radova na temu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, sa posebnim fokusom na obrazovanje romske populacije. Radno iskustvo sticala je u Radio televiziji Vojvodine, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva se pridružila od septembra 2018. godine na poziciji koordinatorke za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

 

Ivana Maksić

Ivana Maksićkoordinatorka za socijalnu zaštitu i lokalne inicijative
ivana.maksic@gov.rs

Ivana Maksić je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Kineski jezik i književnost. Od 2001. do 2005. godine radila je u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, na pozicijama koordinatorke Odeljenja za međunarodnu saradnju i Šefa kabineta.

Od 2005. do 2018. godine radila je u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Asocijaciji lokalnih samouprava, na programima: Exchange (donator EU), Institucionalna podrška SKGO (donator SDC) i Podrška EU inkluziji Roma (donator EU). Od 2015. godine radila je na poziciji savetnice Generalnog sekretara za oblast socijalne zaštite i inkluzije Roma i koordinirala je radom Mreže za socijalnu zaštitu i Mreže za romska pitanja.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva se pridružila u novembru 2018. godine na poziciji koordinatorke za socijalnu zaštitu i lokalne inicijative.

 

Aleksandar Bogdanović

Aleksandar Bogdanovićkoordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju
aleksandar.bogdanovic@gov.rs

Aleksandar Bogdanović je diplomirao međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Profesionalno iskustvo je stekao angažmanom u Evropskom pokretu u Srbiji. Bavio se poboljšanjem položaja mladih u Srbiji u periodu od 2007. do 2013. godine, nakon čega je bio zadužen za razvoj, koordinaciju istraživačkih projekata i osiguranje kvaliteta istraživačkih radova Evropskog pokreta u Srbiji. Poseduje iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom i javnom zastupanju. Oblasti njegovog interesovanja su evropski odnosi, evropske integracije i razvoj civilnog društva.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pridružio se 2019. godine na poziciji koordinatora za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

 

Biljana Božović

Biljana Božovićkoordinatorka za finansije
biljana.bozovic@gov.rs

Biljana Božović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru. Usavršavala se u različitim oblastima, kao što su veštine komunikacije, pisanje projekata, odnosi sa javnošću, politički marketing. Od novembra 2015. do juna 2017. godine bila je angažovana kao anketarka i istraživačica “Sekons-grupe za razvojnu inicijativu” u nekoliko istraživanja sa fokusom na socijalno ugrožene grupe i evaluaciju određenih programa za lokalne samouprave. Tokom 2016. godine je radila u “Lider plus” organizaciji gde je stekla iskustvo u oblasti ruralnog razvoja, turizma i socijalne inkluzije.

Od juna 2017. godine je članica Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva kao programska asistentkinja. U januaru 2019. godine postala je koordinatorka za finansije.

 

Jovana Ilić

Jovana Ilićprogramska asistentkinja
jovana.ilic@gov.rs

Jovana Ilić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru, gde trenutno pohađa master studije Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

Od 2015. do 2019. godine radila je u istraživačkoj organizaciji SeConS grupa za razvojnu inicijativu, na poziciji menadžerke kancelarije i istraživačice. Učestvovala je u pripremi projekata i primenjenih istraživanja, koordinirala je sprovođenje terenskih istraživanja i usavršavala se u primeni kvalitativnih metoda i tehnika istraživanja u različitim oblastima: rodna ravnopravnost, socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva, održivi razvoj, migracije, položaj dece, mladih i osoba sa invaliditetom, itd. Pored toga, učestvovala je u organizaciji međunarodnih, naučnih i drugih konferencija, okruglih stolova, panel diskusija.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva prudružila se u februaru 2019. godine na poziciji programske asistentkinje.

 

Aktuelnosti

Blog

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
čet, apr 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]