Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Članovi/ce Tima

 

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović Arijas, zamenica menadžera, koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinjamenadžerka Tima i koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
dragana.jovanovic@gov.rs

Dragana Jovanović Arijas je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za Socijalnu politiku i socijalni rad. Dragoceno iskustvo i znanje o dečijim pravima i interkulturalnosti stekla je u okviru “Em Power” programa za aktiviste/kinje u okviru Pestalozzi fondacije za decu u Švajcarskoj.

Profesionalno iskustvo sticala je u organizacijama civilnog društva (Grupi 484, Centru za interaktivnu pedagogiju, Centru za integraciju mladih-CIM, Centru E8 itd.), kao i u saradnji sa međunarodnim organizacijama i fondacijama (UNICEF kancelarija u Beogradu, Fond za otvoreno društvo, Romski edukativni fond, Pestalozzi fondacija za decu, OEBS itd.).

Članica je Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od 2016. godine, u okviru čijeg delovanja doprinosi socijalnom uključivanju Roma i Romkinja sa posebnim fokusom na obrazovanje. Smatra da svi imamo pravo na jednake šanse za ostvarivanje svojih potencijala, kao i na sistem podrške u dostizanju tog cilja. Govori engleski i španski jezik, a nada se da će jednog lepog dana naučiti i romski.

 

Jelena Milovanović

Jelena Milovanović, zamenica menadžera, Inicijativa za zapošljavanje mladihzamenica menadžerke, Inicijativa za zapošljavanje mladih
jelena.milovanovic@gov.rs

Jelena Milovanović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a završila je master studije na Fakultetu političkih nauka – javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

Od 2001. do 2006. godine radila u Evropskom pokretu u Srbiji, a od 2006. godine članica Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva kao koordinatorka za ekonomski razvoj i zapošljavanje.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pratila je ekonomske oblasti, sa fokusom na zapošljavanje, socijalno preduzetništvo i ruralni razvoj, a od nedavno je kontakt osoba u Timu za zapošljavanje mladih.

 

 

Biljana Mladenović

Biljana Mladenović, ekonomska analitičarkazamenica menadžerke i ekonomska analitičarka
biljana.mladenovic@gov.rs

Biljana Mladenović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Ekonomska analiza i politika. Na istom fakultetu je završila i master studije na smeru Fiskalni i monetarni menadžment i trenutno je na doktorskim studijama istog fakulteta.

Radno iskustvo je započela 2008. godine u Republičkom zavodu za razvoj kao mlađa savetnica za fiskalni sistem i politiku javnih finansija, a 2009. godine se pridružuje Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva na poziciji ekonomske analitičarke.

Autor je različitih ekonomskih analiza u oblasti socijalnog uključivanja, a 2009. godine kao član projektnog tima bila je angažovana na razvoju srpske verzije mikrosimulacionog “tax-benefit” modela – EUROMOD pod nazivom SRMOD.

 

 

Lidija Kuzmanov

Lidija Kuzmanov, koordinatorka za zapošljavanje i ekonomski razvoj i savetnica menadžerakoordinatorka za zapošljavanje i ekonomski razvoj i savetnica menadžerke
lidija.kuzmanov@gov.rs

Lidija Kuzmanov je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. Uspešno je završila kurseve Međunarodnog monetarnog fonda “Fiskalno programiranje i politike” (2011) i “Makroekonomsko prognoziranje” (2012).

Karijeru je započela u Republičkom zavodu za razvoj, gde je od 2008. do 2011. bila angažovana kao savetnica za investicije i međunarodnu konkurentnost. Od 2011. do 2012. radila je u Ministarstvu finansija kao savetnica za investicije. Bila je predstavnica Srbije na konferenciji posvećenoj makroekonomskom razvoju u Kini (2009).

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva radi od 2012. godine na mestu koordinatorke za ekonomski razvoj.

 

 

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanjekoordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

Od 2006. do 2015. godine radila je u OŠ „Isidora Sekulić“ u Pančevu kao nastavnica srpskog jezika, a od jula 2015. do oktobra 2016. godine radila je u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao saradnik za inkluzivno obrazovanje. Članica je Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju od 2010.

Od oktobra 2016. godine radi kao koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Tokom svog profesionalnog razvoja aktivno je radila na uključivanju dece i učenika iz osetljivih grupa u redovan sistem obrazovanja i doprinosila povećanju svesti o važnosti obrazovanja svakog deteta bez obzira na različitost koju nosi sa sobom.

 

Bojana Ružić

Bojana Ružićkoordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju
bojana.ruzic@gov.rs

Bojana Ružić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na politikološkom smeru, a prva radna iskustva stekla je u Opštini Savski venac od 2008. do 2010.

Od 2010. do 2016. radila je kao projektna koordinatorka u Fondaciji „Centar za demokratiju“, na projektima iz oblasti evropskih integracija, ekonomskih i socijalnih prava. U periodu 2014-2016. bila je članica Programskog saveta Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i koordinatorka Radne grupe koja prati pregovaračka poglavlja 2 – Kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, a autorka je više analiza iz ovih oblasti. Bila je uključena i u rad mehanizma saradnje civilnog društva i javnog sektora u planiranju i korišćenju međunarodne razvojne pomoći – Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) u oblasti ljudski resursi i društveni razvoj koji predstavlja mehanizam, koja prati proces implementacije reformi koje se tiču obrazovanja, zapošljavanja, socijalnog uključivanja, zdravlja i mladih.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je od decembra 2016. godine na mestu koordinatorke za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

 

Aleksandar Rončević

Aleksandar Rončević, koordinator Programa, Inicijativa za zapošljavanje mladihmenadžer za upravljanje bespovratnim sredstvima
a.roncevic@gov.rs

Aleksandar Rončević diplomirao je 2009. godine na Fakultetu političkih nauka na odseku za Međunarodne odnose, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu stekao je i zvanje master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku.

Od trenutka završetka studija počeo je da se bavi temom strateškog planiranja i koordinacije javnih politika na nivou centra Vlade u Republici Srbiji učestvujući u sve tri faze reforme sve do kraja 2015. godine.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva priključio se novembra 2015. godine u okviru Projekta „Podrška sprovođenju ESRP-a sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“. Kao koordinator programa upravlja tematskom grant šemom „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.

 

Jovana Đinđić

Jovana Đinđićkoordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
jovana.djindjic@gov.rs

Jovana Đinđić je diplomirala 2013. godine na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na smeru Komunikologija. Master studije iz oblasti socijalne kognicije je završila na Univerzitetskom koledžu u Londonu (University College London).

Jovana je od marta do septembra 2016. godine stažirala u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, gde se bavila pitanjima koja se tiču LGBT populacije, socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i inkluzivnog obrazovanja. Od oktobra do decembra 2016. godine je stažirala u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je radila kao programska asistentkinja, a od juna 2017. godine je koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava.

 

Biljana Božović

Biljana Božović, programska asistentkinjaprogramska asistentkinja
biljana.bozovic@gov.rs

Biljana Božović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru. Usavršavala se u različitim oblastima, kao što su veštine komunikacije, pisanje projekata, odnosi sa javnošću, politički marketing. Od novembra 2015. do juna 2017. godine bila je angažovana kao anketarka i istraživačica “Sekons-grupe za razvojnu inicijativu” u nekoliko istraživanja sa fokusom na socijalno ugrožene grupe i evaluaciju određenih programa za lokalne samouprave. Tokom 2016. godine je radila u “Lider plus” organizaciji gde je stekla iskustvo u oblasti ruralnog razvoja, turizma i socijalne inkluzije.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od juna 2017. godine radi kao programska asistentkinja.

 

 

 Jovan Vojinović

Jovan Vojinović, programski asistentprogramski asistent
jovan.vojinovic@gov.rs

Jovan Vojinović je diplomirao na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na smeru Komunikologija. Usavršavao se pretežno u oblastima organizacije i vođenja događaja, marketingu i zaštiti životne sredine. Od 2012. do 2015. godine je bio zaposlen kao asistent na projektu u Fondaciji „recan“ (Ball Packaging Europe), koja se bavi promocijom i širenjem svesti o značaju reciklaže u Srbiji i Crnoj Gori. U istoj fondaciji je od 2015. godine radio kao koordinator organizacije i vođenja događaja.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od juna 2017. godine radi kao programski asistent.

Aktuelnosti

Blog

Earlier
id_blog
Znate ovu situaciju: ušli ste u supermarket sa detetom od 5 godina, koje ima slušne aparate, a prodavačica, usiljenog osmeha [...]
sri, jun 20, 2018
Source: Inkluzija blog
Mama, tata, pas i kravata - blog Anđele Čeh
Koliko god da mi, milenijalci ovih prostora, neka deca rođena i odrasla u Srbiji (i susednim zemljama), na prekretnici, na [...]
sri, jun 13, 2018
Source: Inkluzija blog
Blue
U momentu mladosti, kada uvidiš da nečija mladost nikada neće prestati, netrudom, greškom; u momentu kada ta mladost ne stvara [...]
sri, jun 06, 2018
Source: Inkluzija blog
CRI
„Jednoga dana…” Još od osnovne škole smatrao sam svaki sastav, priču i uopšte tekst sa takvim početkom nekako glupim i [...]
pet, dec 29, 2017
Source: Inkluzija blog
Dar
Glavni junak u pozorišnoj predstavi Dar je dečak Kosta. On je poseban i drugačiji. On ima dar. Priču o ljubavi, [...]
pet, dec 29, 2017
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije
Decembar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dostupno izdanje (zbirna publikacija)
Oktobar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci
Septembar, 2017 arrow right pdf [919 KB]
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj
Decembar, 2016 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [2 MB]
Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Septembar, 2016 arrow right pdf [8 MB]
Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)
Septembar, 2016 arrow right pdf [16 MB]
Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije
August, 2016 arrow right pdf [2 MB]