Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Članovi/ce Tima

 

Ivan Sekulović

Ivan Sekulović, menadžermenadžer
ivan.sekulovic@gov.rs

Ivan Sekulović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je stekao i zvanje specijaliste za pravo Evropske unije. Kao omladinski i studentski aktivista osnovao je nekoliko nevladinih organizacija i pokrenuo nekoliko časopisa. Bio je student Beogradske otvorene škole od 1999. do 2000. godine.

Od 2000. godine radio je kao novinar u beogradskom nedeljniku „Ekonomist”. U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike bio je angažovan na mestu savetnika za evropske integracije od 2006. do 2009. godine.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je od 2009. godine angažovan na unapređenju korišćenja evropskih fondova za osetljive grupe stanovništva u Srbiji. Ima veliko trenersko iskustvo u oblasti projektnog menadžmenta i evropskih politika socijalnog uključivanja.

 

Jelena Milovanović

Jelena Milovanović, zamenica menadžera, Inicijativa za zapošljavanje mladihzamenica menadžera, Inicijativa za zapošljavanje mladih
jelena.milovanovic@gov.rs

Jelena Milovanović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a završila je master studije na Fakultetu političkih nauka – javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

Od 2001. do 2006. godine radila u Evropskom pokretu u Srbiji, a od 2006. godine članica Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva kao koordinatorka za ekonomski razvoj i zapošljavanje.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pratila je ekonomske oblasti, sa fokusom na zapošljavanje, socijalno preduzetništvo i ruralni razvoj, a od nedavno je kontakt osoba u Timu za zapošljavanje mladih.

 

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović Arijas, zamenica menadžera, koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinjazamenica menadžera, koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
dragana.jovanovic@gov.rs

Dragana Jovanović Arijas je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za Socijalnu politiku i socijalni rad. Dragoceno iskustvo i znanje o dečijim pravima i interkulturalnosti stekla je u okviru “Em Power” programa za aktiviste/kinje u okviru Pestalozzi fondacije za decu u Švajcarskoj.

Profesionalno iskustvo sticala je u organizacijama civilnog društva (Grupi 484, Centru za interaktivnu pedagogiju, Centru za integraciju mladih-CIM, Centru E8 itd.), kao i u saradnji sa međunarodnim organizacijama i fondacijama (UNICEF kancelarija u Beogradu, Fond za otvoreno društvo, Romski edukativni fond, Pestalozzi fondacija za decu, OEBS itd.).

Članica je Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od 2016. godine, u okviru čijeg delovanja doprinosi socijalnom uključivanju Roma i Romkinja sa posebnim fokusom na obrazovanje. Smatra da svi imamo pravo na jednake šanse za ostvarivanje svojih potencijala, kao i na sistem podrške u dostizanju tog cilja. Govori engleski i španski jezik, a nada se da će jednog lepog dana naučiti i romski.

 

Lidija Kuzmanov

Lidija Kuzmanov, koordinatorka za zapošljavanje i ekonomski razvojkoordinatorka za zapošljavanje i ekonomski razvoj
lidija.kuzmanov@gov.rs

Lidija Kuzmanov je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. Uspešno je završila kurseve Međunarodnog monetarnog fonda „Fiskalno programiranje i politike“ (2011) i „Makroekonomsko prognoziranje“ (2012).

Karijeru je započela u Republičkom zavodu za razvoj, gde je od 2008. do 2011. bila angažovana kao savetnica za investicije i međunarodnu konkurentnost. Od 2011. do 2012. radila je u Ministarstvu finansija kao savetnica za investicije. Bila je predstavnica Srbije na konferenciji posvećenoj makroekonomskom razvoju u Kini (2009).

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva radi od 2012. godine na mestu koordinatorke za ekonomski razvoj.

 

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanjekoordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

Od 2006. do 2015. godine radila je u OŠ „Isidora Sekulić“ u Pančevu kao nastavnica srpskog jezika, a od jula 2015. do oktobra 2016. godine radila je u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao saradnik za inkluzivno obrazovanje. Članica je Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju od 2010.

Od oktobra 2016. godine radi kao koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Tokom svog profesionalnog razvoja aktivno je radila na uključivanju dece i učenika iz osetljivih grupa u redovan sistem obrazovanja i doprinosila povećanju svesti o važnosti obrazovanja svakog deteta bez obzira na različitost koju nosi sa sobom.

 

Bojana Ružić

Bojana Ružićkoordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju
bojana.ruzic@gov.rs

Bojana Ružić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na politikološkom smeru, a prva radna iskustva stekla je u Opštini Savski venac od 2008. do 2010.

Od 2010. do 2016. radila je kao projektna koordinatorka u Fondaciji „Centar za demokratiju“, na projektima iz oblasti evropskih integracija, ekonomskih i socijalnih prava. U periodu 2014-2016. bila je članica Programskog saveta Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i koordinatorka Radne grupe koja prati pregovaračka poglavlja 2 – Kretanje radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, a autorka je više analiza iz ovih oblasti. Bila je uključena i u rad mehanizma saradnje civilnog društva i javnog sektora u planiranju i korišćenju međunarodne razvojne pomoći – Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) u oblasti ljudski resursi i društveni razvoj koji predstavlja mehanizam, koja prati proces implementacije reformi koje se tiču obrazovanja, zapošljavanja, socijalnog uključivanja, zdravlja i mladih.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je od decembra 2016. godine na mestu koordinatorke za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

 

Biljana Mladenović

Biljana Mladenović, ekonomska analitičarkaekonomska analitičarka i savetnica menadžera
biljana.mladenovic@gov.rs

Biljana Mladenović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Ekonomska analiza i politika. Na istom fakultetu je završila i master studije na smeru Fiskalni i monetarni menadžment i trenutno je na doktorskim studijama istog fakulteta.

Radno iskustvo je započela 2008. godine u Republičkom zavodu za razvoj kao mlađa savetnica za fiskalni sistem i politiku javnih finansija, a 2009. godine se pridružuje Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva na poziciji ekonomske analitičarke.

Autor je različitih ekonomskih analiza u oblasti socijalnog uključivanja, a 2009. godine kao član projektnog tima bila je angažovana na razvoju srpske verzije mikrosimulacionog „tax-benefit“ modela – EUROMOD pod nazivom SRMOD.

 

Aleksandar Rončević

Aleksandar Rončević, koordinator Programa, Inicijativa za zapošljavanje mladihmenadžer za upravljanje bespovratnim sredstvima
a.roncevic@gov.rs

Aleksandar Rončević diplomirao je 2009. godine na Fakultetu političkih nauka na odseku za Međunarodne odnose, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu stekao je i zvanje master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku.

Od trenutka završetka studija počeo je da se bavi temom strateškog planiranja i koordinacije javnih politika na nivou centra Vlade u Republici Srbiji učestvujući u sve tri faze reforme sve do kraja 2015. godine.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva priključio se novembra 2015. godine u okviru Projekta „Podrška sprovođenju ESRP-a sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“. Kao koordinator programa upravlja tematskom grant šemom „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.

 

Jovana Đinđić

Jovana Đinđićkoordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
jovana.djindjic@gov.rs

Jovana Đinđić je diplomirala 2013. godine na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na smeru Komunikologija. Master studije iz oblasti socijalne kognicije je završila na Univerzitetskom koledžu u Londonu (University College London).

Jovana je od marta do septembra 2016. godine stažirala u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, gde se bavila pitanjima koja se tiču LGBT populacije, socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i inkluzivnog obrazovanja. Od oktobra do decembra 2016. godine je stažirala u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je radila kao programska asistentkinja, a od juna 2017. godine je koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava.

 

Andrea Andrijašević

Andrea Andrijašević, koordinatorka za nabavke i finansijekoordinatorka za nabavke i finansije
andrea.andrijasevic@gov.rs

Andrea Adrijašević je diplomirala na Fakultetu za menadžment Univerziteta “Braća Karić” u Beogradu, na kome je završila i master studije iz oblasti marketinga i odnosa sa javnošću. Proteklih godina radila je kao konsultantkinja na projektima finansiranim iz kredita Svetske banke pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije (2010–2013. godine) na poziciji administrativne asistentkinje i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Republičkoj direkciji za vode (2008. godine) na poziciji asistentkinje tima. U periodu od 2008. do 2010. godine bila je angažovana kao asistentkinja za finansije i prodaju u “City Magazine Roularta” d.o.o., Beograd. U toku 2013. i 2014. godine radila je kao administrativna asistentkinja i koordinatorka za odnose sa javnošću u konsultantskoj kući “Healthy Future Consulting”, koja se bavi javnim zdravljem.

Članica je Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od avgusta 2014. godine i bavi se nabavkama i finansijama.

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Iza rešetaka (foto: Igor Čoko)
Foto: Igor Čoko Pre sad već deceniju, posmatrajući oko sebe vrenje habitata u kome sam bitisao zapisao sam sledeće stihove: Pitali su [...]
Čet, jul 13, 2017
Source: Inkluzija blog
Šta je zlostavljanje starijih?
U poslednjih nekoliko godina u svetu, ali i u Srbiji, počelo je da se mnogo češće i otvorenije govori o [...]
Sre, jul 12, 2017
Source: Inkluzija blog
Crowdfunding Academy
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Ivan Tranfić (BRODOTO) Više od 70 timova diljem Srbije iz nevladinog, profitnog i javnog sektora prijavilo [...]
Uto, jul 11, 2017
Source: Inkluzija blog
kraj_pocetak
Dugo smo se družili na ovom blogu. Ponekad sam bila oštra na rečima, ponekad sam samo iznela tok misli ili [...]
Čet, jul 06, 2017
Source: Inkluzija blog
Lana
Prilično često dobijam pitanja od nepoznatih ljudi “kad ću da bacim štake” i kad će mi biti bolje. Užasava me [...]
Pon, jul 03, 2017
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj
decembar, 2016 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [2 MB]
Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC) – Osvrt Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
septembar, 2016 arrow right pdf [8 MB]
Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC)
septembar, 2016 arrow right pdf [16 MB]
Brošura o Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije
avgust, 2016 arrow right pdf [2 MB]
Analiza primene afirmativnih mera u oblasti obrazovanja Roma i Romkinja i preporuke za unapređenje mera
jul, 2016 arrow right pdf [680 KB] arrow right docx [899 KB]
Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Programme – ESRP)
jun, 2016 arrow right zip [321 KB] arrow right pdf [3 MB]