Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Članovi/ce Tima

 

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović Arijasmenadžerka Tima
dragana.jovanovic@gov.rs

Dragana Jovanović Arijas je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na katedri za Socijalnu politiku i socijalni rad. Dragoceno iskustvo i znanje o dečijim pravima i interkulturalnosti stekla je u okviru “Em Power” programa za aktiviste/kinje u okviru Pestalozzi fondacije za decu u Švajcarskoj.

Profesionalno iskustvo sticala je u organizacijama civilnog društva (Grupi 484, Centru za interaktivnu pedagogiju, Centru za integraciju mladih-CIM, Centru E8 itd.), kao i u saradnji sa međunarodnim organizacijama i fondacijama (UNICEF kancelarija u Beogradu, Fond za otvoreno društvo, Romski edukativni fond, Pestalozzi fondacija za decu, OEBS itd.).

Od 2016. godine članica je Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. U Timu je bila odgovorna za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, sa fokusom na razvoj strateškog okvira, a od 2018. godine zadužena je za obavljanje menadžerske pozicije. Smatra da svi imamo pravo na jednake šanse za ostvarivanje svojih potencijala, kao i na sistem podrške u dostizanju tog cilja.

 

Jelena Milovanović

Jelena Milovanovićzamenica menadžerke, Inicijativa za zapošljavanje mladih
jelena.milovanovic@gov.rs

Jelena Milovanović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a završila je master studije na Fakultetu političkih nauka – javna uprava, lokalna samouprava i javne politike.

Od 2001. do 2006. godine radila u Evropskom pokretu u Srbiji, a od 2006. godine članica Tima za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva kao koordinatorka za ekonomski razvoj i zapošljavanje.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pratila je ekonomske oblasti, sa fokusom na zapošljavanje, socijalno preduzetništvo i ruralni razvoj, a od nedavno je kontakt osoba u Timu za zapošljavanje mladih.

 

 

Biljana Mladenović

Biljana Mladenovićzamenica menadžerke i ekonomska analitičarka
biljana.mladenovic@gov.rs

Biljana Mladenović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Ekonomska analiza i politika. Na istom fakultetu je završila i master studije na smeru Fiskalni i monetarni menadžment i trenutno je na doktorskim studijama istog fakulteta.

Radno iskustvo je započela 2008. godine u Republičkom zavodu za razvoj kao mlađa savetnica za fiskalni sistem i politiku javnih finansija, a 2009. godine se pridružuje Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva na poziciji ekonomske analitičarke.

Autor je različitih ekonomskih analiza u oblasti socijalnog uključivanja, a 2009. godine kao član projektnog tima bila je angažovana na razvoju srpske verzije mikrosimulacionog “tax-benefit” modela – EUROMOD pod nazivom SRMOD.

 

Lidija Kuzmanov

Lidija Kuzmanovanalitičarka društvenog uticaja i savetnica menadžerke za finansije
lidija.kuzmanov@gov.rs

Lidija Kuzmanov je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina. Uspešno je završila kurseve Međunarodnog monetarnog fonda “Fiskalno programiranje i politike” (2011) i “Makroekonomsko prognoziranje” (2012).

Karijeru je započela u Republičkom zavodu za razvoj, gde je od 2008. do 2011. bila angažovana kao savetnica za investicije i međunarodnu konkurentnost. Od 2011. do 2012. radila je u Ministarstvu finansija kao savetnica za investicije. U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva radi od 2012. godine.

U Timu je bila zadužena za monitoring i evaluaciju, praćenje tema iz oblasti ekonomskog razvoja, sa fokusom na zapošljavanje i ruralni razvoj, a od nedavno je preuzela poziciju Analitičarke društvenog uticaja.

 

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkićkoordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti.

Od 2006. do 2015. godine radila je u OŠ „Isidora Sekulić“ u Pančevu kao nastavnica srpskog jezika, a od jula 2015. do oktobra 2016. godine radila je u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao saradnik za inkluzivno obrazovanje. Članica je Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju od 2010.

Od oktobra 2016. godine radi kao koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Tokom svog profesionalnog razvoja aktivno je radila na uključivanju dece i učenika iz osetljivih grupa u redovan sistem obrazovanja i doprinosila povećanju svesti o važnosti obrazovanja svakog deteta bez obzira na različitost koju nosi sa sobom.

 

Aleksandar Rončević

Aleksandar Rončevićmenadžer za upravljanje bespovratnim sredstvima
a.roncevic@gov.rs

Aleksandar Rončević diplomirao je 2009. godine na Fakultetu političkih nauka na odseku za Međunarodne odnose, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu stekao je i zvanje master diplomirani politikolog za međunarodnu politiku.

Od trenutka završetka studija počeo je da se bavi temom strateškog planiranja i koordinacije javnih politika na nivou centra Vlade u Republici Srbiji učestvujući u sve tri faze reforme sve do kraja 2015. godine.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva priključio se novembra 2015. godine u okviru Projekta „Podrška sprovođenju ESRP-a sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“. Kao koordinator programa upravlja tematskom grant šemom „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“.

 

Jovana Đinđić

Jovana Đinđićkoordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
jovana.djindjic@gov.rs

Jovana Đinđić je diplomirala 2013. godine na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na smeru Komunikologija. Master studije iz oblasti socijalne kognicije je završila na Univerzitetskom koledžu u Londonu (University College London).

Jovana je od marta do septembra 2016. godine stažirala u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, gde se bavila pitanjima koja se tiču LGBT populacije, socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i inkluzivnog obrazovanja. Od oktobra do decembra 2016. godine je stažirala u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je radila kao programska asistentkinja, a od juna 2017. godine je koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava.

 

Slavica Denić

Slavica Denićkoordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
slavica.denic@gov.rs

Slavica Denić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za filozofiju. Magistrirala je na interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu na odseku za Menadžment u obrazovanju, a zvanje doktora nauka stekla je iz oblasti rodnih studija takođe na Univerzitetu u Novom Sadu.

Autorka je više naučnih radova na temu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, sa posebnim fokusom na obrazovanje romske populacije. Radno iskustvo sticala je u Radio televiziji Vojvodine, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu.

Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva se pridružila od septembra 2018. godine na poziciji koordinatorke za socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

 

Milica Saračević

Milica Saračevićkoordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju
milica.saracevic@gov.rs

Milica Saračević je diplomirala 2006. godine na Filološkom fakultetu gde je stekla zvanje profesora francuskog jezika i književnosti. Master studije iz oblasti Evropske politike i administracije završila je na Evropskom koledžu u Brižu (College of Europe).

Profesionalno iskustvo sticala je u Ministarstvu za evropske integracije, Narodnoj skupštini Republike Srbije, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i nevladinom sektoru radeći u oblasti ljudskih i manjinskih prava, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, migracija i slobode izražavanja.

Od septembra 2018. godine radi kao koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

 

Biljana Božović

Biljana Božovićprogramska asistentkinja
biljana.bozovic@gov.rs

Biljana Božović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru. Usavršavala se u različitim oblastima, kao što su veštine komunikacije, pisanje projekata, odnosi sa javnošću, politički marketing. Od novembra 2015. do juna 2017. godine bila je angažovana kao anketarka i istraživačica “Sekons-grupe za razvojnu inicijativu” u nekoliko istraživanja sa fokusom na socijalno ugrožene grupe i evaluaciju određenih programa za lokalne samouprave. Tokom 2016. godine je radila u “Lider plus” organizaciji gde je stekla iskustvo u oblasti ruralnog razvoja, turizma i socijalne inkluzije.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od juna 2017. godine radi kao programska asistentkinja.

 

 Jovan Vojinović

Jovan Vojinovićprogramski asistent
jovan.vojinovic@gov.rs

Jovan Vojinović je diplomirao na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, na smeru Komunikologija. Usavršavao se pretežno u oblastima organizacije i vođenja događaja, marketingu i zaštiti životne sredine. Od 2012. do 2015. godine je bio zaposlen kao asistent na projektu u Fondaciji „recan“ (Ball Packaging Europe), koja se bavi promocijom i širenjem svesti o značaju reciklaže u Srbiji i Crnoj Gori. U istoj fondaciji je od 2015. godine radio kao koordinator organizacije i vođenja događaja.

U Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od juna 2017. godine radi kao programski asistent.

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Candela proizvodi
Piše: Kristina Đurić Kada bi na vaše pitanje „Šta ste po zanimanju?“ neko odgovorio „politikološkinja za međunarodnu politiku koja radi u [...]
sri, dec 12, 2018
Source: Inkluzija blog
Borba je u tebi, oni se već bore
Što smo više uz njih, sa njima i zarad njih, sve više shvatamo bit: očišćenost duha. Priča je dobra samo kada [...]
pon, nov 26, 2018
Source: Inkluzija blog
drvo
„Novembarsko sunce i ovog vikenda probudilo me je mnogo rano. Ako odmah ustanem, imaću čitav dan na raspolaganju. Samo… Kako [...]
pet, nov 23, 2018
Source: Inkluzija blog
Fatima Kamberović
Transkript govora Fatime Kamberović na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Predstavništvo Fonda [...]
sri, nov 21, 2018
Source: Inkluzija blog
Dražen Zacero: Organski socijalni rad i socijalni sport u njemu
Socijalni sport – tako sam skovao naziv korišćenja sporta kao metodologije u socijalnom radu. Šta znači ovo “organski” videćete tokom teksta, [...]
čet, okt 18, 2018
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]
Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih
Oktobar, 2018 arrow right pdf [1 MB]
Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije
Decembar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)
Oktobar, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci
Septembar, 2017 arrow right pdf [919 KB]
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji u 2015. godini – Izveštaj
Decembar, 2016 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [2 MB]