Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Kontakt

 

Kabinet predsednika Vlade
Тim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Bulevar Milutina Milankovića 106,
11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 311 14 21

E-mail: sipru@gov.rs

Članovi/ce

Dragana Jovanović Arijas
menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
dragana.jovanovic@gov.rs

Aleksandar Rončević
zamenik menadžerke i savetnik za javne politike / menadžer projekta „Znanjem do posla – E2E”
a.roncevic@gov.rs

Biljana Božović
savetnica menadžerke i finansijska koordinatorka
biljana.bozovic@gov.rs

Dragana Malidžan Vinkić
koordinatorka za obrazovanje
dragana.malidzan@gov.rs

Jovana Ilić
koordinatorka za rodnu ravnopravnost i ljudska prava
jovana.ilic@gov.rs

Slavica Denić
koordinatorka za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
slavica.denic@gov.rs

Ivana Maksić
koordinatorka za lokalni razvoj i menadžerka LIP 2 programa
ivana.maksic@gov.rs

Boban Gledović
savetnik za socijalno uključivanje
boban.gledovic@gov.rs

Lazar Muždalo
koordinator za zapošljavanje i ekonomski razvoj
lazar.muzdalo@gov.rs

Miljana Đurčević Cucić
koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju
miljana.cucic@gov.rs

Ivana Poljak
ekonomska analitičarka
ivana.poljak@gov.rs

Violeta Ružičić
programska asistentkinja
violeta.ruzicic@gov.rs

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]