Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Instrumenti Evropske unije u oblasti regionalne saradnje

 

Višekorisnička IPA (Multibeneficiary IPA – MB IPA)

Pored podrške Evropske unije nacionalnim reformama u procesu evropskih integracija kroz pretpristupne fondove (Instrument for Pre-Accession – IPA), EU sprovodi i višekorisničku IPA (MB IPA). Njen cilj je podrška sektorima koji žele da sarađuju horizontalno, tj. sektorski u više država istovremeno, a ne nacionalni pristup, kao i jasna podrška samoj regionalnoj saradnji.  Ovaj instrument geografski pokriva Zapadni Balkan i Tursku.

Kliknite da pogledate spisak MB IPA projekata koji se odnose na socijalno uključivanje u periodu 2007-2013. godine.

Više informacija o MB IPA potražite na adresi ec.europa.eu.

Program prekogranične saradnje (Cross-border Cooperation Programme – CBC)

Program prekogranične saradnje čini deo regionalne/kohezione politike Evropske unije i, pored već pomenutog cilja regionalnog povezivanja, priprema nacionalne i lokalne administrativne kapacitete i strukture za strukturne fondove koji će na raspolaganju biti po pristupanju EU.

Regionalna politika EU osmišljena je tako da unapredi ekonomsku i socijalnu koheziju i smanji razlike u stepenu razvoja različitih regiona. Posebnost programa prekogranične saradnje je njihova usmerenost na lokalni nivo u pograničnim područjima.

Programi prekogranične saradnje realizuju se sa skoro svim susednim zemljama, odnosno i sa članicama EU, kao i sa onima koje to još nisu.

Srbija trenutno učestvuje u programima prekogranične saradnje sa šest susednih zemalja:

Kliknite da saznate više o Programu prekogranične saradnje.

Makro-regionalne strategije

Makro-regionalne strategije predstavljaju novi vid teritorijalne saradnje koju pokreće Evropska unija. Trenutno postoje dve takve strategije: Baltička i Dunavska. Usvajanje Jadransko-jonske strategije očekuje se krajem 2014. godine. Planirana je i četvrta makro-regionalna strategija koja će pokrivati Alpski region. Makro-regioni obuhvataju određene geografske prostore na osnovu njihove geografske specifičnosti, te uključuju i članice EU i zemlje koje su na putu da to postanu. Republika Srbija učestvuje u Dunavskoj i u Jadransko-jonskoj strategiji.

Više o Dunavskoj strategiji možete saznati na stranicama www.danube-region.eu i www.dunavskastrategija.rs.

Informišite se o Jadransko-jonskoj strategiji na adresama ec.europa.euwww.interact-eu.net.

 

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Znak pitanja App
Rad sa decom je izazovan i zahteva puno kreativnosti i raznovrsnog materijala kako bi savladavanje gradiva i učenje bilo lako, [...]
pet, maj 17, 2019
Source: Inkluzija blog
Liceulice
Ko smo mi? LICEULICE tim je već 9 godina posvećen onima koji najteže dolaze do posla i koji žive na margini [...]
uto, maj 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Aleksandar Bogdanović
Piše: Aleksandar Bogdanović, Koordinator za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Početkom [...]
čet, maj 09, 2019
Source: Inkluzija blog
Traženje posla - ilustracija
Već sam u jednom od ranijih tekstova opisao da u poslednje vreme razmišljam o eventualnom zaposlenju. Ta ideja me malo [...]
pon, maj 06, 2019
Source: Inkluzija blog
Pristupačnost
„Ovo je zemlja za svu našu decu.” Tako kažu stihovi grupe EKV. Po svoj logici i ovaj grad bi trebao [...]
sri, feb 13, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine
Februar, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu
Februar, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji
Decembar, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2017/2018 – brošura
Novembar, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Ocena apsolutnog siromaštva u Srbiji u 2017. godini
Oktobar, 2018 arrow right pdf [416 KB]
Periodična evaluacija Programa lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih
Oktobar, 2018 arrow right pdf [1 MB]
Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom stanovnika Republike Srbije
Decembar, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje (zbirna publikacija)
Oktobar, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Siromaštvo u Republici Srbiji 2006-2016. godine – revidirani i novi podaci
Septembar, 2017 arrow right pdf [919 KB]