Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Instrumenti Evropske unije u oblasti regionalne saradnje

 

Višekorisnička IPA (Multibeneficiary IPA – MB IPA)

Pored podrške Evropske unije nacionalnim reformama u procesu evropskih integracija kroz pretpristupne fondove (Instrument for Pre-Accession – IPA), EU sprovodi i višekorisničku IPA (MB IPA). Njen cilj je podrška sektorima koji žele da sarađuju horizontalno, tj. sektorski u više država istovremeno, a ne nacionalni pristup, kao i jasna podrška samoj regionalnoj saradnji.  Ovaj instrument geografski pokriva Zapadni Balkan i Tursku.

Kliknite da pogledate spisak MB IPA projekata koji se odnose na socijalno uključivanje u periodu 2007-2013. godine.

Više informacija o MB IPA potražite na adresi ec.europa.eu.

Program prekogranične saradnje (Cross-border Cooperation Programme – CBC)

Program prekogranične saradnje čini deo regionalne/kohezione politike Evropske unije i, pored već pomenutog cilja regionalnog povezivanja, priprema nacionalne i lokalne administrativne kapacitete i strukture za strukturne fondove koji će na raspolaganju biti po pristupanju EU.

Regionalna politika EU osmišljena je tako da unapredi ekonomsku i socijalnu koheziju i smanji razlike u stepenu razvoja različitih regiona. Posebnost programa prekogranične saradnje je njihova usmerenost na lokalni nivo u pograničnim područjima.

Programi prekogranične saradnje realizuju se sa skoro svim susednim zemljama, odnosno i sa članicama EU, kao i sa onima koje to još nisu.

Srbija trenutno učestvuje u programima prekogranične saradnje sa šest susednih zemalja:

Kliknite da saznate više o Programu prekogranične saradnje.

Makro-regionalne strategije

Makro-regionalne strategije predstavljaju novi vid teritorijalne saradnje koju pokreće Evropska unija. Trenutno postoje dve takve strategije: Baltička i Dunavska. Usvajanje Jadransko-jonske strategije očekuje se krajem 2014. godine. Planirana je i četvrta makro-regionalna strategija koja će pokrivati Alpski region. Makro-regioni obuhvataju određene geografske prostore na osnovu njihove geografske specifičnosti, te uključuju i članice EU i zemlje koje su na putu da to postanu. Republika Srbija učestvuje u Dunavskoj i u Jadransko-jonskoj strategiji.

Više o Dunavskoj strategiji možete saznati na stranicama www.danube-region.eu i www.dunavskastrategija.rs.

Informišite se o Jadransko-jonskoj strategiji na adresama ec.europa.euwww.interact-eu.net.

 

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hendikep ne znači imati neko oboljenje, već biti onemogućen da ostvariš svoja osnovna ljudska prava. Ne zato što nećeš da [...]
uto, okt 27, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]