Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Sistem integrisanih statističkih podataka o socijalnoj zaštiti (ESSPROS)

Krajem sedamdesetih godina XX veka Eurostat je u saradnji sa predstavnicima zemalja članica razvio Evropski sistem integrisanih statističkih podataka o socijalnoj zaštiti (ESSPROS) kao odgovor na potrebu za specifičnim instrumentom za statističko praćenje socijalne zaštite u zemljama članicama EU.

Podaci za Republiku Srbiju od 2010. godine se redovno prikupljaju i objavljuju na sajtu Eurostata.

ESSPROS je zajednički okvir koji omogućava međunarodno poređenje administrativnih nacionalnih podataka o socijalnoj zaštiti. On pruža koherentno poređenje podataka o socijalnim davanjima domaćinstvima i njihovom finansiranju između evropskih zemalja.

Prikupljene informacije odnose se na rashode namenjene socijalnoj zaštiti, primanja i izdatke, korisnike penzija i neto socijalna davanja.

ESSPROS se sastoji od centralnog sistema i dva modula. Centralni sistem sadrži godišnje podatke počev od 1990. godine, dok moduli sadrže dodatne statističke podatke o pojedinim aspektima socijalne zaštite:

  • modul o korisnicima penzija,
  • modul o neto socijalnim davanjima.

Kako bi se unapredio sistem praćenja i merenja svih dimenzija socijalne isključenosti, neophodno je usaglasiti i sistem za prikupljanje podataka o socijalnoj zaštiti na administrativnom nivou sa standardima EU. Prvi korak ka usaglašavanju sistema je komparativna analiza koja treba da pruži osnovne informacije o trenutnom stepenu usaglašenosti/neusaglašenosti našeg administrativnog sistema sa standardima EU, kao i dodatno izgrađivanje kapaciteta i institucionalnih rešenja za potpuno uspostavljanje ESSPROS sistema.

Više o rashodima za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji:

Više informacija o Sistemu integrisanih statističkih podataka o socijalnoj zaštiti (ESSPROS):

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]