Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Sistem integrisanih statističkih podataka o socijalnoj zaštiti (ESSPROS)

Krajem sedamdesetih godina XX veka Eurostat je u saradnji sa predstavnicima zemalja članica razvio Evropski sistem integrisanih statističkih podataka o socijalnoj zaštiti (ESSPROS) kao odgovor na potrebu za specifičnim instrumentom za statističko praćenje socijalne zaštite u zemljama članicama EU.

Podaci za Republiku Srbiju od 2010. godine se redovno prikupljaju i objavljuju na sajtu Eurostata.

ESSPROS je zajednički okvir koji omogućava međunarodno poređenje administrativnih nacionalnih podataka o socijalnoj zaštiti. On pruža koherentno poređenje podataka o socijalnim davanjima domaćinstvima i njihovom finansiranju između evropskih zemalja.

Prikupljene informacije odnose se na rashode namenjene socijalnoj zaštiti, primanja i izdatke, korisnike penzija i neto socijalna davanja.

ESSPROS se sastoji od centralnog sistema i dva modula. Centralni sistem sadrži godišnje podatke počev od 1990. godine, dok moduli sadrže dodatne statističke podatke o pojedinim aspektima socijalne zaštite:

  • modul o korisnicima penzija,
  • modul o neto socijalnim davanjima.

Kako bi se unapredio sistem praćenja i merenja svih dimenzija socijalne isključenosti, neophodno je usaglasiti i sistem za prikupljanje podataka o socijalnoj zaštiti na administrativnom nivou sa standardima EU. Prvi korak ka usaglašavanju sistema je komparativna analiza koja treba da pruži osnovne informacije o trenutnom stepenu usaglašenosti/neusaglašenosti našeg administrativnog sistema sa standardima EU, kao i dodatno izgrađivanje kapaciteta i institucionalnih rešenja za potpuno uspostavljanje ESSPROS sistema.

Više o rashodima za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji:

Više informacija o Sistemu integrisanih statističkih podataka o socijalnoj zaštiti (ESSPROS):

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Humano društvo po meri čoveka
Srbija je jedna od vodećih zemalja po broju femicida. Uprkos naporima države da se sistem unapredi i obuči što veći [...]
uto, jul 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
pet, jun 12, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]