Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе за школску 2020/2021. годину (рок: 30.9.2020)

Објављено 14.09.2020.

Romska zastava - ilustracijaНа основу члана 9. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, број 36/19), и Решења број: 670-01-110/2019-05 од 28.05.2019. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИМ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ.

У оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања” који се финансира из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније кроз IPA 2014 директни грант, а који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, објављује се конкурс за доделу стипендија ученицима и ученицама ромске националности који редовно похађају трогодишње и четворогодишње средње школе у школској 2020/21. години.

Услови за доделу стипендија ученицима

Право да се пријаве на Конкурс имају ученици и ученице ромске националности који редовно похађају средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Ученик може да учествује на Конкурсу за доделу стипендија у оквиру Пројекта уколико испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да је припадник ромске националне мањине;
 3. да није корисник неке друге стипендије и кредита укључујући организације које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије;
 4. да је школске 2020/21. године уписан први пут као редован ученик у одређени разред средње школе (гимназије, стручне, уметничке или мешовите) у трогодишњем или четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
 5. да је претходни разред завршио са општим успехом, односно просечном оценом од 5,00 до најмање 2,00 – да из владања има најмање оцену добро (3) и да нема више од 30 неоправданих изостанака.

Број и висина ученичких стипендија утврђени су према расположивим средствима у оквиру Пројекта за 2020/21. школску годину. Укупан број расположивих стипендија је 700 на десетомесечном нивоу. Корисници стипендија у оквиру пројекта Ромског образовног фонда „Поспешивање запошљивости младих Рома – фаза II“ у школској 2018/19. години, остварују право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2020/21, уколико благовремено поднесу све Конкурсом прописане обрасце по процедури предвиђеној Конкурсом.

Потребна документа

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

 1. Оригиналну Пријаву за доделу ЕУ стипендијске подршке за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса (ОБРАЗАЦ број 1. – ПРИЈАВА може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 2. Оверено Уверење средње школе као доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању (ОБРАЗАЦ број 2. – УВЕРЕЊЕ је објављен као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 3. Потврда Националног савета ромске националне мањине односно Канцеларије за инклузију Рома
 4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика
 5. три примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији (ОБРАЗАЦ број 3. – УГОВОР је објављен као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за подношење докумената

Рок за пријављивање на Конкурс траје од 14. до 30. септембра 2020. године.

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

Поступак конкурисања

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан.

Средње школе од 1. до 5. октобра 2020. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених ученика (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса. Секретар школе или лице које задужи директор школе прегледа документацију, утврђује да ли је потпуна, тражи евентуалне допуне и организује (у једној коверти може бити послата конкурсна документација за више ученика школе) у року од пет дана од закључења конкурса слање документације препорученом поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (за пројектни тим IPA 2014 – „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања”), 11 060 Београд, Захумска 14, IVa спрат, Канцеларија 415.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици који су конкурисали за доделу стипендијске подршке. Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли или интернет страници овлашћене банке. Више информација о начину подношења приговора потражите у тексту конкурса.

Комисија разматра приговоре и утврђује Коначну ранг-листу за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке. Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичке стипендије за школску 2020/2021. годину на основу коначне ранг листе. На основу одлуке министра о додели ученичке стипендије, родитељ или старатељ ученика закључује уговор о ученичкој стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендијске подршке која се исплаћује у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата

Сви кандидати који су се благовремено пријавили и који испуњавају услове за доделу стипендија биће рангирани на основу следећих критеријума:

 1. општи успех у претходној школској години (5,00 –2,00);
 2. оцена из владања ученика, најмање добар 3 уколико два или више ученика имају исти општи успех;
 3. број неоправданих изостанака, највише 30.

Исплата стипендије

Ученику се одобрава исплата стипендије уколико има статус редовног ученика. Стипендије се исплаћују ученику преко текућег рачуна отвореног у те сврхе, у 10 једнаких месечних рата, до краја школске године.

Додатне информације

Запослени у школама, ученици и родитељи/старатељи питања у вези са документацијом и процедуром конкурисања, као и друга питања у вези са процедуром припреме ранг листе  и доделом стипендија могу поставити електронским путем на адресу електронске поште: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs или телефонским путем позивом на број 011-2401-911, локал 254 сваког радног дана 10-14 часова.

Конкурсна документација

Преузмите конкурсну документацију:

Извор: www.mpn.gov.rs

Коментари

 
2

 Подели

Коментари

 • Gordana Objavljeno октобар 12, 2020 4:36 pm

  Dete je tek danas dobilo obaveštenje za konkurs za stipendiju. Neznam čijom greškom. U pitanju je PANČEVO VETERINARSKI TEHNIČAR TREĆI RAZRED. Dali da predajem dokumenta ili nam treba adresa gde bi mogli da se žalimo. HVALA

  • SIPRU Objavljeno октобар 13, 2020 3:42 pm

   Poštovana Gordana,

   Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva nije organizator ovog konkursa, pa nažalost ne znamo šta je razlog kašnjenja obaveštenja.

   Konkurs sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa ćete najpreciznije odgovore dobiti ukoliko se obratite na kontakte koji su naznačeni u tekstu konkursa: imejl adresa ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs ili telefonskim putem pozivom na broj 011-2401-911, lokal 254 svakog radnog dana 10-14 časova.

   Srdačni pozdravi iz
   Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 • Оставите коментар

  Унесите коментар


  Име


  e-mail


  website


  Повезане вести

  01.12.2020.

  Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама (рок: 15.1.2021)

  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - logo

  Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Конкурс…
  Више детаља

   
  0 Коментари
  30.11.2020.

  Приручник за наставнике грађанског васпитања „Грађанска учионица – учимо о људским правима, слободи изражавања и владавини права”

  Priručnik za nastavnike građanskog vaspitanja „Građanska učionica – učimo o ljudskim pravima, slobodi izražavanja i vladavini prava"

  Грађанске иницијативе су објавиле приручник за наставнике грађанског васпитања „Грађанска учионица – учимо о људским…
  Више детаља

   
  0 Коментари

  Билтен о социјалном укључивању

  Архив билтена о социјалном укључивању

  Актуелности > <

  Калкулатор социјалних давања

  Блог > <

  Earlier
  SIPRU_BLog
  Ovaj tekst trebalo je da bude riznica smešnih, zabavnih, simpatičnih, neobičnih i čudnih situacija koje su neizbežne ili verovatne ukoliko [...]
  Нед, нов 29, 2020
  Source: Inkluzija blog
  SIPRU_BLog
  Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
  Чет, нов 19, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Vukašin Kolarević
  U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
  Уто, нов 10, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Milenka Matić
  Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
  Суб, нов 07, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Gostujući bloger
  Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
  Сре, нов 04, 2020
  Source: Inkluzija blog

  Актуелни документи > <

  Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
  новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
  Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
  октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
  Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
  октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
  Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
  септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
  Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
  август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
  Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
  август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
  Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
  јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
  Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
  јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
  Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
  јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
  Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
  јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]