Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе за школску 2020/2021. годину (рок: 30.9.2020)

Објављено 14.09.2020.

Romska zastava - ilustracijaНа основу члана 9. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, број 36/19), и Решења број: 670-01-110/2019-05 од 28.05.2019. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИМ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ.

У оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања” који се финансира из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније кроз IPA 2014 директни грант, а који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, објављује се конкурс за доделу стипендија ученицима и ученицама ромске националности који редовно похађају трогодишње и четворогодишње средње школе у школској 2020/21. години.

Услови за доделу стипендија ученицима

Право да се пријаве на Конкурс имају ученици и ученице ромске националности који редовно похађају средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Ученик може да учествује на Конкурсу за доделу стипендија у оквиру Пројекта уколико испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да је припадник ромске националне мањине;
 3. да није корисник неке друге стипендије и кредита укључујући организације које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије;
 4. да је школске 2020/21. године уписан први пут као редован ученик у одређени разред средње школе (гимназије, стручне, уметничке или мешовите) у трогодишњем или четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
 5. да је претходни разред завршио са општим успехом, односно просечном оценом од 5,00 до најмање 2,00 – да из владања има најмање оцену добро (3) и да нема више од 30 неоправданих изостанака.

Број и висина ученичких стипендија утврђени су према расположивим средствима у оквиру Пројекта за 2020/21. школску годину. Укупан број расположивих стипендија је 700 на десетомесечном нивоу. Корисници стипендија у оквиру пројекта Ромског образовног фонда „Поспешивање запошљивости младих Рома – фаза II“ у школској 2018/19. години, остварују право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2020/21, уколико благовремено поднесу све Конкурсом прописане обрасце по процедури предвиђеној Конкурсом.

Потребна документа

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

 1. Оригиналну Пријаву за доделу ЕУ стипендијске подршке за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса (ОБРАЗАЦ број 1. – ПРИЈАВА може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 2. Оверено Уверење средње школе као доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању (ОБРАЗАЦ број 2. – УВЕРЕЊЕ је објављен као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 3. Потврда Националног савета ромске националне мањине односно Канцеларије за инклузију Рома
 4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика
 5. три примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији (ОБРАЗАЦ број 3. – УГОВОР је објављен као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за подношење докумената

Рок за пријављивање на Конкурс траје од 14. до 30. септембра 2020. године.

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

Поступак конкурисања

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан.

Средње школе од 1. до 5. октобра 2020. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених ученика (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса. Секретар школе или лице које задужи директор школе прегледа документацију, утврђује да ли је потпуна, тражи евентуалне допуне и организује (у једној коверти може бити послата конкурсна документација за више ученика школе) у року од пет дана од закључења конкурса слање документације препорученом поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (за пројектни тим IPA 2014 – „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања”), 11 060 Београд, Захумска 14, IVa спрат, Канцеларија 415.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици који су конкурисали за доделу стипендијске подршке. Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли или интернет страници овлашћене банке. Више информација о начину подношења приговора потражите у тексту конкурса.

Комисија разматра приговоре и утврђује Коначну ранг-листу за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке. Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичке стипендије за школску 2020/2021. годину на основу коначне ранг листе. На основу одлуке министра о додели ученичке стипендије, родитељ или старатељ ученика закључује уговор о ученичкој стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендијске подршке која се исплаћује у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата

Сви кандидати који су се благовремено пријавили и који испуњавају услове за доделу стипендија биће рангирани на основу следећих критеријума:

 1. општи успех у претходној школској години (5,00 –2,00);
 2. оцена из владања ученика, најмање добар 3 уколико два или више ученика имају исти општи успех;
 3. број неоправданих изостанака, највише 30.

Исплата стипендије

Ученику се одобрава исплата стипендије уколико има статус редовног ученика. Стипендије се исплаћују ученику преко текућег рачуна отвореног у те сврхе, у 10 једнаких месечних рата, до краја школске године.

Додатне информације

Запослени у школама, ученици и родитељи/старатељи питања у вези са документацијом и процедуром конкурисања, као и друга питања у вези са процедуром припреме ранг листе  и доделом стипендија могу поставити електронским путем на адресу електронске поште: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs или телефонским путем позивом на број 011-2401-911, локал 254 сваког радног дана 10-14 часова.

Конкурсна документација

Преузмите конкурсну документацију:

Извор: www.mpn.gov.rs

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Објављено Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности ЈЛС у Републици Србији

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna strana

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва објављује треће Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности ЈЛС у Републици Србији…

 
0 Коментари

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Блог > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
Уто, сеп 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
Чет, сеп 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
Сре, сеп 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
Пон, авг 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
Пет, авг 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]