Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Међународни дан младих – „Трансформишимо образовање“

Објављено 12.08.2019.

Međunarodni dan mladih 2019. - logoУ земљама широм света 12. августа обележава се Међународни дан младих. Под слоганом „Трансформишимо образовање“, Уједињене нације (УН) ове године на Дан младих настоје да укажу на значај једнакости и инклузивности у образовању, али и на важност учешћа младих у процесу трансформације образовања.

Како УН истиче, у земљама са ниским примањима само 10% људи је завршило средњошколско образовање, 40% глобалне популације нису учени на језику који говоре или га не разумеју у потпуности, а преко 75% младих избеглица средњошколског узраста не похађа школу. Најзад, млади људи са инвалидитетом, младе жене, млади који припадају осетљивим групама налазе се у неповољном положају када је реч о приступу образовању које би поштовало њихове различите потребе и способности.

Образовање заузима посебно место у Циљевима одрживог развоја –  Циљ 4: Обезбедити инклузивно и праведно квалитетно образовање и промовисати могућности целоживотног учења за све, али је директно повезано и са свим осталим циљевима, посебно са циљевима који се односе на смањење сиромаштва, неједнакости, родну равноправност, достојанствен рад и економски раст, као и добро здравље.

Инвестирањем у образовање младих подижу се њихови капацитети за даљи развој, остваривање друштвених улога, социјалих иновација, као и потпуну партиципацију у развоју друштва, смањењу сиромаштва и неједнакости. Према UNESCO-вој дефиницији млади су људи између 15. и 24. године старости и њих је 1,8 милијарди на свету. УН Стратегија за младе „Млади 2030“ препознаје капацитете ове популације за позитивне промене у свету, али и изазове са којима се суочавају на путу остварења својих пуних потенцијала.

Образовна статистика у Републици Србији

У Србији је стопа завршавања основне школе висока и у 2018. години је износила 97%. Према подацима из Трећег националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва, и даље имамо ученике и ученице који одустају од редовног основног школовања и они су најчешће из маргинализованих група (Роми). Налази Истраживања вишеструких показатеља 2014 и Србија – ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља 2014 (MICS5)  говоре да проценат деце из ромских насеља која заврше основну школу износи свега 64%, што је значајно мање у поређењу са 93% деце из опште популације. Када је у питању средњошколско образовање, подаци указују да међу најсиромашнијима средњу школу похађа свега 74% деце (68,2% дечака и 83,3% девојчица). Проценат деце из ромских насеља која похађају средњу школу је 21,6%, односно свега 14,9% девојчица и 28% дечака.

Обухват младих у Србији узраста од 19 до 24 године високим образовањем износи 39%. Иако је то значајан помак у односу на раније године, забрињава податак да је стопа завршавања високог образовања изузетно ниска. У популацији старости од 19 до 24 године стопа завршавања 2016. године износила је само 3,7%, док је за популацију старости од 22 до 30 година била незнатно виша, односно 4,5%.

Према Извештају Европске комисије о напретку Републике Србије на путу у ЕУ за 2019. годину, у области образовања истакнуто је да би и даље требало радити на обезбеђивању услова за остваривање дечјих права, инклузивности и десегрегације.

Како показују налази истраживања Фондације Фридрих Еберт, млади вишег друштвено-економског положаја су образованији, имају веће образовне аспирације и бољи просек оцена. Друштвено-економски положај у огромној мери одређује шансе за стицање факултетске дипломе, што ствара неједнаке услове и неравноправан приступ образовању. Према истраживању, већина младих је задовољна системом образовања, али они и даље сматрају да образовање није довољно усклађено са светом рада.

У свету који се непрестано мења, у светлу четврте индустријске револуције, младима је још изазовније да нађу своје место и стекну знања и вештине које могу да прате ове промене. У оквиру Извештаја Европске комисије о Јединственом дигиталном тржишту  истакнуто је да 44% грађана ЕУ и даље не поседује основне дигиталне вештине које су им неопходне за успех у друштву у ком је дигитализација у успону. Задатак одраслих је да младе људе активно укључе у друштвени и политички живот, да им пруже адекватно образовање, знања и вештине потребне за  тржиште рада, поготово на пољима која због индустријских промена доводе до нестајања послова. Најважнији задатак који је пред нама је да смањимо јаз између опште популације и осетљивих група, који је услед глобалних промена све већи. Инвестирање у инклузивно, праведно и равноправно образовање је за сваку земљу инвестирање у друштвени и економски развој.

У области образовања Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у свом раду настоји да пружи подршку младима људима. Тим подржава младе истраживаче на почетку каријере да допринесу креирању политика у образовању које су засноване на подацима. Један од истраживачких радова у недавно објављеном зборнику фокусиран је на анализу понуде и потражње на тржишту рада за младе са средњим стручним образовањем. Такође, Тим активно учествује у изради стратешких, законских и подзаконских аката и пружа подршку ресорним министарствима како би политике за младе биле инклузивније, у циљу повећања доступности предшколског и основног образовања деци, младима и одраслима из осетљивих група. У оквиру Блога о социјалном укључивању, млади из ромске заједнице поделили су своја искуства и изазове у процесу образовања због којих су се осећали неравноправно у односу на своје вршњаке/иње.

Корисне публикације

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Ivona Živković Pandemija Covid-19 u potpunosti je izmenila svakodnevni život ljudi širom sveta, a sa sobom [...]
Нед, дец 06, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]