Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Међународни дан особа са инвалидитетом

Објављено 03.12.2020.

SIPRU_03-10Међународни дан особа са инвалидитетом установљен је 1992. године, када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију којом се земље позивају на обележавање овог дана са намером да се подигне свест о положају особа са инвалидитетом у политичком, друштвеном, економском и културном животу, а све у циљу унапређења њиховог положаја и стварања услова за равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштву. Ове године обележава се под слоганом „Градимо будућност: ка инклузивном, одрживом и приступачном свету за особе са инвалидитетом после пандемије COVID-19”.

Најзначајнији општи, међународни  правни акт који се бави регулисањем положаја особа са инвалидитетом је Конвенција о правима особа са инвалидитетом. Република Србија ју је ратификовала 2009. године усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

У Републици Србији живи 571.780 (8%) грађана/ки који се могу сматрати особама са инвалидитетом. Према подацима последњег пописа становништва из 2011. године, од укупног броја особа са инвалидитетом 58,2% су жене. Особе са инвалидитетом у Републици Србији представљају једну од најосетљивијих група становништва, која се суочава са бројним препрекама у различитим аспектима живота.

Тим за социјално укључивање и смањење сироваштва Владе Републике Србије (SIPRU) од свог оснивања пружа подршку Влади Републике Србије при изради стратешког и нормативног оквира који се односи на унапређење положаја особа са инвалдитетом, а кроз сарадњу са свим релевантним актерима настоји да допринесе већој социјалној укључености особа са инвалидитетом.

Република Србија је у марту 2020. године усвојила Националну стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2020. до 2024. године, коју је припремало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз подршку SIPRU и Тима УН за људска права. Циљ стратегије је побољшавање свеукупног социјалног и економског положаја особа са инвалидитетом, као и стварање услова за равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштву.

У складу са тим израђен је предлог Акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године, за чију координацију и извештавање о реализацији је задужен Савет за особе са инвалидитетом Владе Републике Србије, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Овај документ би ускоро требало да буде објављен на сајту министарства, а у наредном периоду биће организована и јавна расправа поводом предлога Акционог плана.

Када је реч о унапређењу социјалне укључености особа са инвалидитетом на локалном нивоу, SIPRU спроводи „Програм локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање – LIP 2“, чији је циљ допринос социјалној укључености осетљивих друштвених група кроз унапређење постојећих и успостављање нових/иновативних мапа/услуга/програма у локалним заједницама у сарадњи са организацијама цивилног друштва.

У четири локалне самоуправе (Пирот, Ужице, Рашка и Бела Паланка), чији су пројекти подржани у оквиру друге фазе LIP 2, пружа се менторска, саветодавна и стручна подршка у припреми Програма за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2021-2023. године.

С обзиром на то да је приступачност основни предуслов за укључивање особа са инвалидитетом у друштво, SIPRU, Заштитник грађана и Стална конференција градова и општина установили су 2016. године награду за јединице локалне самоуправе које су у претходној календарској години највише допринеле развоју свих облика приступачности на њиховој територији. Циљ је да се подигне свест о овој теми, промовишу примери добре праксе, као и да се формулишу препоруке за унапређивање стања у овој области. У оквиру ове иницијативе организован је низ обука о стварању приступачног окружења за представнике/це јединица локалне самоуправе, као и студијске посете градовима које је Европска комисија наградила за развој приступачности. Такође, припремљене су и брошуре које садрже информације о иницијативама награђеним 2017, 2018. и 2019. године. Ове године добитник Награде за допринос развоју свих облика приступачности на својој територији у 2019. години је Градска општина Врачар из Београда.

Београдски Ignite „УКЉУЧИ СЕ online 8“ који су организовали SIPRU тим и Удружење грађана „Србија у покрету“ одржан 8. јуна 2020. осветлио је различите аспекте социјалног укључивања током пандемије COVID-19 и указао на положај и изазове рањивих група, укључујући особе са инвалидитетом, у условима пандемије кроз појединачне примере.

Центар за подршку и инклузију ХелпНет уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU), спровео је истраживање о утицају COVID-19 пандемије на положај угрожених категорија становништва, међу којима су и особе са инвалидитетом.

Истраживање спроведено на узорку од 150 испитаника/ца на територији Београда, Новог Сада и Ниша  – особа са инвалидитетом, указало је да су се услед епидемије COVID-19, особе са инвалидитетом суочиле са отежаним одласком на редовне терапије, ограниченим пружањем услуга персоналних асистената или геронтодомаћица, измењеним процедурама функционисања сервиса подршке, недостатком извора информисања, као и додатним трошковима произашлим из кризне ситуације. Ово истраживање дошло је до налаза да особе са инвалидитетом изражавају додатну забринутост за остваривање права на здравствену и социјалну заштиту у околностима пандемије и указују на отежано прикупљање финансијских средстава за лекове, редовно лечење и потребну кућну негу.

Препоруке су да је неопходно предвидети финансијска средства за подршку редовном лечењу особа са инвалидитетом у ванредним околостима, али и донети системске одрживе мере у координацији са свим релевантим институцијама и субјектима у овој области како би се осигурало да не буду дискриминаторне према особама с инвалидитетом. На првом месту, потребно је додатно сензибилисати здравствени систем да одговори на потребе особа са инвалидитетом у време епидемије у смислу осигурања пружања редовних медицинских третмана и интервенција, као и додатних мера заштите за припаднике ове групације и њихове персоналне асистенте. Када је реч о информисању о мерама заштите и другим релевантиним информацијама у контексту пандемије, неопходно је да сајтови и обавештења буду приступачни свима, укључујући слепе и глуве особе.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
Пет, јан 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]