Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Објављени резултати Истраживања вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019. (MICS 6)

Објављено 12.11.2020.

MICS6Нови подаци о положају жена и деце у Србији указују на напредак у кључним областима, међу којима су дојење и похађање предшколског образовања, али и на стагнацију у областима дечијих бракова и насилног дисциплиновања деце.

Подаци које су 27. октобра објавили Републички завод за статистику, UNICEF, Популациони фонд Уједињених нација (UNFPA) и Делегација Европске уније у Републици Србији прикупљени су у Истраживању вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019. (MICS 6), које представља најсвеобухватнији извор података о положају жена и деце у Србији.

„Србија је прешла велики пут у превазилажењу неједнакости. Већина деце остварује своја права. Питање како допрети до најугроженије и најискљученије деце често представља највећи изазов, али и најважнији корак на том путу. Зато је истраживање MICS толико корисно – помаже свима да прате напредак и препознају трендове – како позитивне, тако и негативне, у петогодишњим интервалима. Влада, привреда и цивилно друштво сада имају јасну слику о томе где је потребно усмерити деловање да би се ранији успеси искористили као основа за даљи напредак и повећала улагања с циљем смањења неједнакости“, истакла је Дејана Костадинова, директорка UNICEF-а у Србији.

Налази јасно показују да инклузивне мере усмерене ка најискљученијој деци и породицама остварују позитивне ефекте. Сада је време да остварени резултати послуже као основа за даљи рад и да се током Декаде акције убрза остваривање Циљева одрживог развоја до 2030. године, како ниједно дете не би било изостављено и како би свако дете добило прилику да напредује.

„Ово истраживање нам даје користан увид у то како живи ромска заједница у поређењу са остатком Србије, те обезбеђује приступ заснован на доказима у спровођењу бољих политика. Посебно ће помоћи креаторима политика у Србији јер пружа солидне и квалитативне податке за дефинисање приоритета и доношење одлука. Коришћени индикатори и добијен резултати из овог истраживања слични су онима које користи ЕУ за праћење напретка и усмеравање наше подршке процесу приступања Србије. Тачни подаци, прикупљени и анализирани у складу са методологијама прихваћеним у ЕУ и широм света, омогући ће поређење кључних области, укључујући заштиту жена и деце, образовање, запошљавање, становање и родну равноправност, тако да неопходна подршка буде усмерена на најефикаснији начин. Европска унија је партнер Владе Србије у том процесу. Са бесповратном помоћи која тренутно износи 30 милиона евра за реализацију пројеката за инклузију Рома, ЕУ је главни донатор Србије и у области развоја Рома”, изјавио је амбасадор Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Републици Србији.

Резултати истраживања објављени су у погодном тренутку, јер се глобална пандемија COVID-19 на различите начине одразила на децу, младе и породице у Србији. Ови подаци, прикупљени пре пандемије, помоћи ће Влади и другим актерима да у наредним годинама делотворно прате успешност процеса опоравка.

„Видимо добре индикаторе и податке у многим областима, као што је стручна помоћ на порођају, која је важна свим женама у Србији. Ипак, уколико упоредимо са 2014, можемо приметити да се ситуација није значајно променила у домену сексуалног и репродуктивног здравља. Употреба модерне контрацепције и даље је ниска, и упорно су присутне неједнакости када су у питању руралне жене и жене у ромским насељима. Морамо учинити више како бисмо отклонили баријере, стигму и табуе који постоје око здравља жена“, казао је Џон Кенеди Мосоти, директор UNFPA за Србију.

„Републички завод за статистику је у периоду од септембра до децембра 2019. године реализовао истраживање MICS6, као најсвеобухватнији извор података о положају жена и деце у Србији и то као два истраживања – једно је обухватило узорак од 8.100 домаћинстава која су изабрана у национално-репрезентативном узорку, а друго на узорку од 1.934 домаћинстава у ромским насељима“, изјавио је Миладин Ковачевић, директор Републичког завода за статистику.

Неки од најважнијих налаза

Значајан напредак остварен је у повећању стопа вакцинације, нето стопа похађања образовања, као и у смањењу стопа смртности одојчади и деце млађе од пет година у ромским насељима. Стопа искључивог дојења је повећана у општој популацији, а похађање предшколског образовања је у целини повећано, при чему је напредак посебно изражен међу децом која живе у „осталим“ подручјима. Ипак, стопе дечијих бракова стагнирају, праксе насилног дисциплиновања су и даље заступљене у неприхватљиво великој мери, а превелики број девојчица из ромских насеља и даље ступа у брак пре навршене 18. године.

Најважнији успеси у смањењу неједнакости

Остварен је одређени напредак код деце у ромским насељима.

Смртност деце: Стопа смртности одојчади у ромским насељима смањена је на 8 на 1.000 живорођене деце, док стопа смртности деце млађе од пет година износи око 9 на 1.000 живорођене деце, што представља смањење са 12,8 односно 14,4 у 2014. години. Ове стопе су и даље значајно више него у општој популацији.

Вакцинација: Потпун обухват имунизацијом деце у ромским насељима (узраста 24–35 месеци) повећан је са 44% у 2014. на 63% у 2019. години. Код деце у општој популацији, та стопа је скоро иста као у 2014. години – 80%. У општој популацији, 69% деце (узраста 24–35 месеци) примило је све вакцине на време, док међу децом у ромским насељима тај проценат износи само 35%.

Образовање: Нето стопа похађања средњег образовања скоро је удвостручена код девојчица које живе у ромским насељима (са 15% у 2014. на 27% у 2019. години), али је још далеко од националног просека, који је три пута виши.

Најважнији резултати у обезбеђивању боље будућности за децу

У Србији је забележен значајан напредак у неколико области добробити деце.

Дојење: У 2019. години, 24% деце узраста 0–5 месеци је искључиво дојено, док је у 2014. години та стопа износила 13%. У ромским насељима, само 8% деце је искључиво дојено.

Предшколско образовање: Стопа похађања образовања у раном детињству (36–59 месеци) у општој популацији је у Србији повећана са 50% у 2014. на 61% у 2019. години. Посебно велики напредак у стопи похађања забележен је код деце која живе у „осталим“ подручјима (са 27% у 2014. на 46% у 2019. години).

Најважније области које стагнирају

Неке области изазивају забринутост.

Дечији бракови: Стопе дечијих бракова у популацији девојчица и младих жена из ромских насеља и даље су изузетно високе. Више од половине (56%) жена старости 20–24 године ступило је у брак пре навршене 18. године, а 16% – пре навршене 15. године.

Насилно дисциплиновање деце узраста 1-14 година: Међу децом узраста 1–14 година, 45% је код куће изложено насилном дисциплиновању, а у ромским насељима је тај проценат још виши (67%).

Деца из домаћинстава која живе у сиромаштву и даље су у неповољнијем положају: Деца која живе у најсиромашнијим домаћинствима код куће имају мање књига него њихови вршњаци. Само 48% деце до 5 година из најсиромашнијег квинтила има код куће три или више књига, у поређењу са 90% деце из најбогатијег квинтила.

Само једно од пет најсиромашнијих домаћинстава има рачунар или таблет, у поређењу са 97% домаћинстава из најбогатијег квинтила.

Нова сазнања – жене у Србији

Подаци MICS нуде нови увид у положај жена.

Фертилитет: Стопе фертилитета су највише у старосној групи 30–34 године у укупној популацији жена у Србији, а међу женама које живе у ромским насељима – у групи 20–24 године. Стопа укупног фертилитета међу женама старости 15–49 година које живе у ромским насељима виша је него у општој популацији.

Дискриминација и узнемиравање: Седам процената жена старости 15–49 година у Србији и 13% жена исте старости у ромским насељима у Србији биле су жртве дискриминације и узнемиравања у последњих 12 месеци.

Пријављивање пљачки и физичких напада: Четрдесет процената жена старости 15–49 година у Србији и 67% жена исте старости из ромских насеља у Србији изјавило је да је последњи инцидент пљачке и/или физичког напада у претходних годину дана пријављен полицији.

Нови изазови

Функционисање и ментално здравље адолесцената: Адолесценти старости 15–17 година имају нешто већу вероватноћу да ће бити анксиозни или депресивни у односу на адолесценте из млађих старосних група.

Употреба чистих горива и технологија: Проценат домаћинстава која користе чиста горива и технологије за кување, грејање и осветљење износи 52% на националном нивоу, а 12% у ромским насељима.

Публикацију MICS 6 може преузети овде, а статистички резиме је доступан на овом линку.

О истраживању MICS

Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце (MICS) развио је UNICEF пре 25 година. Од тада је спроведено скоро 330 истраживања у преко 115 земаља. Шести круг MICS-а је најобимнији до сада и обухвата око 70 истраживања спроведених у земљама са ниским, средњим и високим дохотком.

MICS у Србији је национално репрезентативно истраживање у оквиру ког се прикупљају подаци о положају домаћинстава, жена и деце.

Истраживања MICS у Србији реализована су на два независна узорка: Србија MICS 2019. на национално репрезентативном узорку, а Србија – ромска насеља MICS 2019. на узорку ромских домаћинстава која живе у ромским насељима.

Истраживања је спровео Републички завод за статистику 2019. године, уз техничку и финансијску подршку UNICEF-а, Европске уније, UNFPA и Владе Републике Србије.

Извор: www.unicef.org

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
Пет, јан 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]