Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Процена јавних расхода утрошених на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих

Млади су садашњост и будућност друштва, ресурс иновација и покретачка снага развоја друштва. Због тога је неопходно континуирано и систематско улагање у развој младих и успостављање партнерског односа младих и државе како би се повећало њихово активно учешће у друштву, подстакло социјално укључивање и обезбедила укљученост младих у развој јавних политика.

Индикатори на тржишту радне снаге у Србији у последњих пар година бележе позитивна кретања – присутан је раст запослености у условима повећања активације и смањења незапослености становништва. И поред тога, подстицање запошљавања младих представља велики изазов за Србију, имајући у виду да стопа незапослености лица старости 15-24 године у трећем кварталу 2016. године* износи 28,5% и за 10 процентних поена је виша од стопе незапослености младих у земљама Европске уније (ЕУ-28 18,7%)**. Ако посматрамо по земљама, више стопе незапослености младих имају Македонија (49,2%), Грчка (49,1%) и Шпанија (46,5%), док најниже имају Швајцарска (6,8%) и Немачка (7,3%).

Међутим, проблематика положаја младих на тржишту рада не укључује само запосленост, већ се односи и на запошљивост – на то колико су стечена знања, вештине и способности, па чак и личне карактеристике појединаца корисне у добијању посла. Ово је посебно важно уколико се има у виду да се, услед економског напретка и технолошких промена, потребе тржишта рада континуирано мењају, као и да је потреба за квалитетно образованим стручним кадровима све већа.

Србија препознаје младе и њихову посебну и важну улогу у друштву. Због тога су млади као циљна група препознати у многим јавним политикама, између осталих политици запошљавања, омладинској политици, социјалној политици, политици образовања, стратегији каријерног вођења и саветовања, стратегији научног и технолошког развоја и другим.

У реализацији активности у оквиру поменутих области јавних политика неопходна је сарадња свих релевантних институција и социјалних партнера усмерена ка побољшању друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање потреба и интереса младих како на републичком, тако и на локалном нивоу.

Израђена је процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих. Поред финансијских средстава за запошљавање младих укључивањем у мере активне политике запошљавања које су у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање, анализом су обухваћена и финансијска средства намењена за спровођење других релевантних програма и пројеката који су циљано намењени запошљавању младих, а које спроводе друге институције (попут Министарства омладине и спорта). Анализа је обухватила средства опредељена у буџету Републике Србије која представљају трошкове директног финансирања програма/мера/пројеката у које се укључују млади, али и административне трошкове (трошкови плата запослених), као и оперативне трошкове надлежних институција (закуп и одржавање зграда, трошкови за телефоне, путни трошкови, трошкови канцеларијског пословања и намештаја, набавке ИТ опреме и други реални трошкови који се финансирају из буџета).

Ова анализа као кључне резултате представља:

  • Укупан износ средстава из буџета Републике Србије утрошен на укључивање младих у програме/мере/пројекте, усмерених на повећање запошљивости и запошљавање младих у периоду 2013–2015. године, затим износ средстава по ресорима/институцијама које су спроводиле програме/мере/пројекте, као и износ средстава по врсти трошкова;
  • Закључна разматрања на основу којих се дефинишу препоруке за измене/унапређење начина евидентирања утрошка средстава у циљу омогућавања континуираног праћења доприноса Владе Републике Србије усмерених на повећање запошљивости и запошљавање младих;
  • Методологију за израчунавање износа утрошених средстава из буџета Републике Србије на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих (као посебан документ).

Кликните да преузмете извештај о спроведеној анализи и методологију:

 

—————

*Извор: Анкета о радној снази, Републички завод за статистику
**Извор: Eurostat, LFS q2 2016.

Актуелности

Блог

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
Чет, апр 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
Пет, мар 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
Чет, мар 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
Уто, мар 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
Пет, јан 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу
април, 2020 arrow right pdf [737 KB]
Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
децембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]