Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Светски дан подизања свести о аутизму

Објављено 02.04.2020.

2. april - Svetski dan podizanja svesti o autizmuПрема резолуцији коју је донела Генерална скупштина УН 2007. године, 2. април је проглашен Светским даном подизања свести о аутизму. Иницијатива је потекла од државе Катар, а овај Дан је први пут обележен 2008. године.

Одељење за глобалне комуникације и Одељење за економска и социјална питања Уједињених нација, у сарадњи са особама са аутизмом и њиховим представничким организацијама, као и уз подршку држава чланица, сваке године обележавају овај дан са посебним фокусом на једној од тема која је од посебног значаја за особе са аутизмом, а у 2020. години ће се бавити темом преласка у одрасло доба.

Како је наглашено у оквиру најаве Уједињених нација поводом обележавања овог Дана, постати одрасла особа обично се изједначава са пуноправним и равноправним учешћем у друштвеном, економском и политичком животу заједнице. Међутим, прелазак у одрасло доба представља додатни изазов за особе с аутизмом због недостатка прилика и подршке у овој фази њиховог живота. Као резултат тога, завршетком средње школе, када престају образовне и друге услуге које пружају институције, ова фаза њиховог живота окарактерисана је као „пад са литице“.

Скреће се пажња и на питања која се односе на важност учешћа особа са аутизмом у култури младих и самоодређењу, одлучивању у заједници, приступу пост-средњем образовању и запошљавању, као и самосталном животу.

Претпоставља се да у свету особе са аутизмом чине 1 до 2% популације. Према Светској здравственој организацији једно од 160 деце има поремећај спектра аутизма.

Поремећај из спектра аутизма односи се на низ стања које карактерише смањен степен социјалних, комуникацијских и језичких вештина, а код неких појединаца и уски распон интересовања и активности који су јединствени за појединца и који се понављају. Особе с аутизмом су због тога изложене стигми и дискриминацији, која укључује неправедно ускраћивање здравствене заштите, образовања и могућности да се укључе и буду активни учесници/е у својим заједницама. Према Извештају о напретку Циљева одрживог развоја за 2019. годину истакнуто је да су потребни већи напори за стварање инклузивног друштва и осигурање једнаких права за особе са инвалидитетом, укључујући и особе са аутизмом.

У Републици Србији још увек се не зна тачан број особа са аутизмом. Очекује се завршетак рада на Националном регистру деце са сметњама у развоју који реализује Министарство здравља, односно Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Постојање регистра ће омогућити увид у број особа са аутизмом у Србији, али и правовремено остваривање свих права особа са аутизмом и њихових породица, као и боље планирање националних и локалних политика, средстава и ресурса.

Како је овогодишњи Дан подизања свести о аутизму посвећен преласку у одрасло доба, важно је истаћи да са 18 година особа постаје пословно способна, што је један од предуслова за уживање права и обавеза у свим областима друштвеног живота. Када говоримо особама са инвалидитетом, оне су најчешће лишене пословне способности само на основу инвалидитета.

Према резултатима последњег пописа из 2011. године, у Републици Србији живи 571.780 особа са инвалидитетом. Скоро свака осма особа са инвалидитетом у Републици Србији старија од 15 година није похађала школу. Анализа утицаја Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом показала је да се положај особа са инвалидитетом побољшао током осам година примене овог закона. Међутим, у оквиру различитих извештаја (Добровољни национални извештај о спровођењу Агенде 2030, Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије за 2019. годину и оквиру праћења о примени Конвенције  Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом) истакнуто је да неједнакост и даље расте, да је потребно радити на развијању инклузивног друштва, издвајати додатна средства за развијање услуга у заједници, лиценцираних пружалаца услуга, ускладити смештај и лечење са међународним стандардима и развити стратегију деинституционализације. Овакве мере требало би да допринесу могућности за самосталан живот у заједници што доводи до смањења зависности од породице, институционализације, изолације и сегрегације. Одредбама члана 19. Конвенције о правима особа са инвалидитетом признаје се свим особама са инвалидитетом једнако право на самосталан живот и укључивање у заједницу уз слободу избора и контроле свог живота.

Значајан искорак у остваривању права особа са инвалидитетом Србија је направила (осим што је потписница више међународних докумената у области људских права) усвојивши Националну стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом за период од 2020. до 2024. године.

Израду Стратегије активно је подржао Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у консултативним процесима са организацијама цивилног друштва и процесу јавне расправе, а у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Тимом Уједињених нација у Србији.

Нова Стратегија предвиђа сет мера које би требало да допринесу томе да особе са инвалидитетом на равноправној основи уживају сва права и слободе гарантоване Уставом, законима и међународним уговорима. Предвиђене мере у оквиру Стратегије требало би да допринесу уклањању препрека у области приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других аспеката који доприносе остваривању инклузивне једнакости.

Једна од кључних мера која ће у будућности дефинисати квалитет преласка у одрасло доба особа са аутизмом односи се на реформу законског оквира у области пословне способности која би требало да обезбеди да особе са инвалидитетом  уживају сва права на равноправној основи са другим грађанима и успостављање система одлучивања уз подршку која замењује старатељску заштиту.

Иако је аутизам стање (не болест) које траје целог живота, уз подршку породици и детету још од најранијег доба, укључивањем у образовање и касније у свет рада, развијањем различитих услуга, могу да се учине велики искораци у подршци у преласку у одрасло доба и осамостаљивању особа са аутизмом, што представља добробит не само за појединца/ку већ и за друштво у целини.

Повезана документа:

Препоручени садржаји са нашег сајта:

 

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Објављено Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности ЈЛС у Републици Србији

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici Srbiji - naslovna strana

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва објављује треће Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности ЈЛС у Републици Србији…

 
0 Коментари

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Блог > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
Уто, сеп 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
Чет, сеп 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
Сре, сеп 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
Пон, авг 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
Пет, авг 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]