Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње (рок: 25.1.2021)

Објављено 11.01.2021.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - logoМинистарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) реализује пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ који подржава Влада Швајцарске.

У оквиру пројекта је успостављен Фонд за подршку пројектима међуопштинске сарадње у оквиру кога се расписује  Јавни позив за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње.

Јавни позив је отворен за све пројекте који подржавају међуопштинску сарадњу (МОС) кроз успостављање заједничких органа, служби, предузећа, установа и других организација као и кроз уступање појединих послова из оквира своје изворне надлежности другој јединици локалне самоуправе, у складу са законом и статутом, а у циљу ефикасније организације рада, унапређења услуга и квалитета живота заједнице. Међуопштинску сарадњу, кроз размену искустава, техничку или институционални подршку и јачање капацитета могу да успоставе све оне локалне самоуправе које у њој проналазе економски, културни, социјални или други заједнички интерес.

Општи циљ Јавног позива јесте да подржи процесе међуопштинске сарадње  у складу са Законом о локалној самоуправи. МДУЛС жели да оде корак даље и омогући заинтересованим локалним самоуправама да крену у процесе који су законом омогућени и конкретизују своје идеје о међуопштинској сарадњи.

Специфични циљеви овог Јавног позива су:

Специфичан циљ А) Успостављање нове међуопштинске сарадње између две или више јединица локалне самоуправе у складу са постојећим законским оквиром и надлежностима градова и општина. У оквиру овог циља могу да конкуришу јединице локалне самоуправе које планирају да током реализације пројекта успоставе међуопштинску сарадњу и дефинишу је одговарајућим Споразумом о међуопштинској сарадњи.

Специфичан циљ Б) Унапређење постојеће међуопштинске сарадње између две или више јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у складу са постојећим законским оквиром и надлежностима градова и општина. У оквиру овог циља могу да конкуришу само јединице локалне самоуправе и њихови партнери који већ имају потписан Споразум о међуопштинској сарадњи.

Области подршке

Послови који могу да буду предмет међуопштинске сарадње су сви послови јединица локалне самоуправе из изворног и повереног делокруга.

Елементи споразума и поступак за закључење споразума за обављање послова из изворног делокруга јединица локалне самоуправе су уређени Законом о локалној самоуправи.

Поступак за закључење споразума о међуопштинској сарадњи за обављање поверених послова јединицама локалне самоуправе је уређен Законом о државној управи.

Ко може да конкурише

Обавезни партнери: најмање 2 (две) јединице локалне самоуправе морају заједно да поднесу предлог пројекта, са тим што не постоји ограничење у броју градова и општина који могу да учествују као партнери.

Поред јединица локалне самоуправе, као партнери могу да конкуришу градске општине, под условом да је водећи партнер или један од партнера град оснивач.

Предузећа, установе и друге организације којима су оснивачи јединице локалне самоуправе – потписнице споразума о међуопштинској сарадњи (МОС), могу бити учесници у реализацији активности на пројекту у складу са предвиђеним Споразумом о МОС.

Укупна средства опредељена за овај Јавни позив износе 110.000 швајцарских франака. Минимални износ који се може одобрити за пројекте у складу са овим Јавним позивом није утврђен, док је максималан износ бесповратних средстава који се може доделити по једном пројекту 55.000,00 швајцарских франака.

Типови активности за које је могуће конкурисати:

  • Експертска подршка у изради нацрта Споразума о међуопштинској сарадњи, интерне документације и др;
  • Експертска подршка у усаглашавању постојећег Споразума о међуопштинској сарадњи са актуелним законским оквиром;
  • Експертска подршка за унапређење знања и капацитета партнера;
  • Уређивање и опремање објекта / простора намењеног за функционисање тела међуопштинске сарадње (потребно образложити у предлогу пројекта);
  • Набавка ИТ (ИТ подршке и софтвера) и друге потребне опреме (опрема за обављање различитих делатности из надлежности ЛС), (у предлогу пројекта је потребно прецизно образложити како ће се опрема која се набавља користити);
  • Друге активности које нису напред наведене, а којима се унапређује међуопштинска сарадња.

Трајање пројеката

Све пројектне активности морају бити дефинисане Уговором о додели средстава из Фонда за међуопштинску сарадњу (Уговор) који се закључује са водећим партнером на период до краја календарске године (уколико у току реализације пројекта дође до објективних кашњења у спровођењу активности, постоји могућност продужења трајања пројекта до рока који одобри Министарство).

Број предлога пројеката

Јединице локалне самоуправе могу конкурисати и добити средства за један или више пројеката као носилац или партнер на пројекту.

Јединица локалне самоуправе не може добити средства за два или више пројекта који имају исте активности, или активности које се преклапају, или су у колизији једна са другом.

Начин пријављивања

Комплетну пријаву са допунском документацијом (у складу са Смерницама) потребно је доставити на адресу mirjana.p.brajovic@mduls.gov.rs.

Рок за подношење пријава

 Крајњи рок за пријем пријава је 25. јануар 2021. године до 15.00.

Пријаве које су послате после назначеног рока неће бити разматране.

Више информација о пропозицијама Јавног позива и конкурсну документацију потражите на mduls.gov.rs

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Indeks društvenog razvoja gradova i opština - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Dodela nagrada jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini
sipru - logo - aktuelno
Upoznajte porodicu Normal – Avanture univerzalnog dizajna

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
Пон, јан 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
Пет, дец 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
Пет, дец 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
Пон, дец 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Ivona Živković
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Ivona Živković Pandemija Covid-19 u potpunosti je izmenila svakodnevni život ljudi širom sveta, a sa sobom [...]
Нед, дец 06, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Иновативне праксе у области социјалне заштите на локалном нивоу у Републици Србији – Одговор на ванредно стање услед пандемије Covid-19
децембар, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Последице COVID-19 пандемије на приходе и потрошњу домаћинстава из перспективе осетљивих група
новембар, 2020 arrow right pdf [703 KB] arrow right doc [249 KB] arrow right xlsx [28 KB]
Оцена кретања сиромаштва, животног стандарда и одговор на последице Covid-19 пандемије
октобар, 2020 arrow right pdf [1 MB] arrow right docx [114 KB] arrow right xlsx [33 KB]
Водич кроз транзицију за транс особе у Србији
октобар, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]