Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Јавни позив за менторску подршку у припреми концепта за конкурс „Унапређење животних услова ИРЛ и повратника/ца у процесу реадмисије у Србији и подршка за одржив повратак на Косово*“

Објављено 21.03.2017.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoНАПОМЕНА: Овај позив прати конкурс Делегације Европске уније и представља подршку потенцијалним апликантима у процесу развијања апликације. Пријава на овај позив не представља и пријаву на конкурс Делегације Европске уније нити је предуслов за учешће у истоименом конкурсу.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије жели да пружи менторску и саветодавну подршку локалним самоуправама и удружењима грађана (са седиштем у Републици Србији које су активне у поменутим локалним самоуправама), у припреми концепта предлога пројекта за конкурс „Унапређење животних услова интерно расељених лица и повратника/ца у процесу реадмисије у Србији и подршка за одржив повратак на Косово*“ (LOT 1, Унапређење животних услова интерно расељених лица и повратника/ца у процесу реадмисије у Србији). Рок за подношење концепата Делегацији Европске уније је 18.4.2017. Информације о овом конкурсу доступне су на сајту Европске комисије – Интернационална сарадња и развој/позиви за предлоге пројеката и тендери, као и на сајту Делегације Европске уније у Србији.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (у даљем тексту: Тим) препознао је овај конкурс као изузетно значајну прилику за унапређење положаја интерно расељених лица и повратника/ца у процесу реадмисије, као једне од најосетљивијих друштвених група. Овим позивом Тим настоји да подржи партиципацију припадника/ца ове рањиве групе као крајњих корисника/ца резултата пројеката,  проактиван приступ свих релеватних актера на локалном нивоу и развој локалне заједнице у целини.

Саветодавна подршка Тима подразумева давање коментара и предлога за измене и допуне припремљених концепта предлога пројеката, као и усмеравање пројектних идеја у циљу што ефикаснијег и делотворнијег утицаја на крајње кориснике/це. Коментари Тима ће допринети јасном формулисању потреба у складу са приоритетима конкурса и у складу са стратешким оквиром у овој области на националном нивоу. Тим може пружити подршку и око превођења финалних концепта предлога пројекта, на које је дао коментаре и/или сугестије, са српског на енглески језик.

Локалне самоуправе и/или удружења грађана своје концепте предлога пројекта, у виду попуњеног формулара, могу проследити на email адресу dragana.jovanovic@gov.rs најкасније до 2. априла 2017. године, под следећим условима:

 • концепт предлога пројекта задовољава све следеће формалне критеријуме конкурса: услове за аплицирање (тачке 2.1.1., 2.1.2 у смерницама конкурса) тип активности које могу бити подржане (тачка 2.1.4. у смерницама конкурса) и трошкови који могу бити покривени за предложене активности (тачка 2.1.5. у смерницама конкурса);
 • удружење грађана које је носилац или партнер на пројекту реализовао је своје активности у претходном периоду на територији локалне самоуправе на коју се концепт предлога пројекта односи,
 • локална самоуправа и/или удружења грађана реализовала су процес консултација са интерно расељеним лицима и/или повратницима/ама у процесу реадмисије о решењима која ће унапредити њихове животне услове и на основу тих информација су развиле концепт предлога пројекта. Процес консултација (реализован за потребе аплицирања на овај конкурс или за неке друге потребе у ранијем периоду) може бити илустрован у писаној форми (кроз извештај о са организованог састанка са грађанима/кама) и/или визуелној форми (кроз фотографије са реализованих посета терену и/или анкете у којима су учествовали представници/е циљне групе и сл.).

Пријава треба да садржи (на српском или енглеском језику):

 • концепт предлога пројекта у приложеном формулару на српском или енглеском језику (Напомена: формулар на српском језику представља незваничан превод првог дела оригиналног формулара и треба га користити само за незваничне сврхе),
 • информације о искуству и активностима удружења грађана на територији на коју се концепт предлога пројекта односи,
 • доказ о спроведеним консултацијама са крајњим корисницима о концепту предлога пројекта.

Пријаве се достављају најкасније до 2.4.2017. на email адресу: dragana.jovanovic@gov.rs. Пријаве које не задовољавају наведене услове неће бити разматране за пружање менторске и саветодавне подршке. Попуњен формулар и пратећу документацију можете послати на енглеском или српском језику. За све информације или појашњења можете се обратити на email адресу: dragana.jovanovic@gov.rs до 28.3.2017.

Формулар на српском језику можете преузети ОВДЕ (Незванични извод из формулара само за потребе овог позива – ДЕО А).

Формулар на енглеском језику можете преузети ОВДЕ (Незванични извод из формулара само за потребе овог позива – ДЕО А).

Предвиђена динамика Тима у пружању саветодавне и менторске подршке:

 • Заинтересоване локалне самоуправе и/или удружења грађана који испуњавају горе наведене критеријуме, пријаве и пратећу документацију шаљу Тиму најкасније до 2.4.2017. на email адресу: dragana.jovanovic@gov.rs
 • Тим обавештава кандидате да ли испуњавају тражене формалне услове за менторску и саветодавну подршку најкасније до 4.4.2017.
 • Тим доставља коментаре и сугестије на концепте за предлоге пројеката који задовољавају формалне услове најкасније до 9.4.2017.
 • Кандидати обавештавају Тим о усвојеним коментарима/сугестијама уз образложење уколико неке сугестије Тима не желе да уваже, као и о томе да ли им је потребна подршка око превођења са српског на енглески језик финалног концепта најкасније до 13.4.2017.
 • Тим обезбеђује подршку око превођења финалних концепата са српског на енглески језик за све кандидате који задовољавају формалне услове и изразили су потребу најкасније до 17.4.2017., како би финални концепт на енглеском језику кандидати могли да пошаљу Делегацији Европске уније до 18.4.2017. (до 15h по времену у Бриселу).

Имајући у виду важност овог конкурса, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва размотриће опцију да апликантима којима је пружио менторску подршку (у случају да њихов концепт и пуна апликација буду изабрани за реализацију) буде кофинансијер према правилима конкурса и у складу са могућностима Тима у датом тренутку.

АНЕКС: Извод из смерница за пријаву на конкурс „Унапређење животних услова интерно расељених лица и повратника/ца у процесу реадмисије у Србији и подршка за одржив повратак на Косово*“

Носиоци предлога пројекта и партнери:

 • Могу бити све јединице локалне самоуправе и градови на територији Републике Србије, осим оних који се налазе на територији Косова.
 • Могу бити невладине организације на територији Републике Србије.
 • Носиоц предлога пројекта мора имати барем једног партнера при аплицирању на овај конкурс.
 • Ако је носиоц јединица локалне самоуправе или град, партнер мора бити невладина организација и обрнуто.

Трајање:
Планирано трајање предложеног пројекта не може бити краће од 18 месеци, као ни дуже од 24 месеца.

Износ средстава за LOT 1:
Минималан износ: 250.000,00 евра
Максималан износ: 500.000,00 евра

Дозвољење активности за LOT 1, Унапређење животних услова интерно расељених лица и повратника/ца у процесу реадмисије у Србији:

 • подршка за унапређење услова становања (нпр. обезбеђивање материјала за изградњу/поправку/ реновирање крајњим корисницима/ама, обезбеђивање и инсталирање готових стамбених објеката итд.). Куповина сеоских кућа, зграда или земљишта у складу са пропозицијама конкурса.
 • Дистрибуција економских пакета (у сврху започињања или проширења постојећих бизнис активности) ради доприноса одрживости животних услова.
 • Подршка за имплементацију 30 локалних акционих планова у Србији за решавање питања социјалног укључивања интерно расељених лица и повратника/ца у процесу реадмисије у Србији у области становања, запошљавања, здравствене заштите и образовања.

Инфо сесија за детаљније информације биће организоване од стране Делегације Европске уније у петак 24.3.2017. од 14h до 16h у ЕУ инфо центру – ул. Краља Милана 7 у Београду.

Сви заинтересовани би требало да се пријаве до среде 22.3.2017. на email адресу: info@euinfo.rs, слањем mail-а чији ће наслов бити: “Provision to the improvement of living conditions of IDPs and returnees from readmission process in Serbia and support to the sustainable return to Kosovo Information Session” <име организације/јединице локалне самоуправе>, као и имена највише два учесника/ца испред те организације/јединице локалне самоуправе.

*Ова ознака је без предрасуда према ставовима о статусу и у складу је са резолуцијом Савета безбедности УН-а 1244/99 и мишљењу Међународног суда правде на декларацију о независности Косова

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Блог > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
Уто, сеп 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
Чет, сеп 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
Сре, сеп 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
Пон, авг 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
Пет, авг 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]