Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Задружна ревизија у служби задругара и задругарства

Објављено 22.12.2021.

SIPRU Блог о социјалном укључивањуПише: Дејан Митић (Блог о социјалном укључивању)

Као што сам у претходном блогу указао, задругарство представља својеврсну грађанску тековину нашег друштва. Почевши од усвајања првог Закона о земљорадничким и занатским задругама 1898. године, задружни облик организовања је резервисан искључиво за пословно удруживање грађана и малих произвођача. Важећи Закон о задругама (“Сл. гласник РС”, бр. 112/2015), потврђује ове тековине, уважава задружну аутономију и омогућава да задругарство буде под посебном заштитом државе.

Јасан законски амбијент и растућа подршка државе, допринеле су расту интересовања грађана за задругарство.

Задругарке и задругари из новоформираних задруга, као главне предности управо истичу традиционалност, јасно дефинисана правила пословања и правну сигурност задружног организовања.


Мотиви и разлози за покретање задруга били су предмет истраживања, које је током 2020. године, реализовало Удружење за локални развој Каменица у партнерству са Задружним савезом Србије. Истраживање је обухватило 264 грађана/ки, просечне старости 42 године, од чега 63% живи у сеоском подручју, односно 33 задруге са територије целе Србије. Велика већина или 94,7% испитаних сматра да је удруживање у задруге добра идеја за мале произвођаче, при чему 76,5% сматра да ће преко задруге побољшати пласман својих производа и услуга, 71,2% сматра да ће укључивањем у задругу директно повећати своје приходе, док 11% испитаних види задруге као прилику за стално или сезонско запослење.

Да ли некоме припадају посебне заслуге у овом смислу?

Заслуге за очување и развој задругарства у великој мери припадају задружној ревизији, која штити интересе задругара, задруга и задружних савеза и омогућава им да очувају своју аутономност и демократичност у одлучивању и управљању.

Шта је задружна ревизија и због чега јој је посвећен чак 21 члан Закона о задругама?

Задружна ревизија се развијала паралелно са задругарством, пружајући му допринос кроз очување изворних принципа задружне самосталности и аутономије у контроли задружног пословања. Задружна ревизија је екстерна (обавља је тело ван задруге као субјеката контроле) и аутономна с обзиром да се реализује унутар задружног сектора, од стране овлашћеног задружног (ревизорског) савеза. Ради заштите јавног интереса, Министарство привреде утврђује стандарде рада ревизијских савеза и овлашћених ревизора у спровођењу контроле над задругама и додељује им дозволе за рад.

Према Закону о задругама, задружна ревизија представља контролу усклађености пословања, управљања и организовања задруге са одредбама Закона о задругама, задружним принципима и задружним вредностима.

Према функцијама које обавља, поред контролне, ревизија има и превентивну и инструктивну функцију у циљу заштите интереса задруга, задругара и унапређења задругарства.

Како ревизија обавља контролну функцију?

Задружна ревизија врши накнадну контролу над пословањем задруге, која се редовно обавља сваке друге године, на захтев задруге као обвезника.

Осим редовне ревизије, у случајевима када постоји оправдана сумња у законитост рада, кршење задружних принципа и вредности, задруга је дужна да се подвргне ванредној задружној ревизији. Ванредна ревизија се покреће на захтев било ког органа задруге, најмање 50 задругара, односно најмање 30% задругара, ако задружним правилима није одређен већи број задругара, задружног савеза чији је члан, надлежних министарстава и поверилаца задруге.

Током обављања ревизије, задруга је у обавези да обезбеди записнике са седница, одлуке, финансијске извештаје и друге пратеће материјале који документују одлучивање и рад задруге у периоду од последње ревизије. Ревизија контролише статусне измене, пословање задруге са задругарима и трећим лицима; имовинско-правне односе и однос задруге и запослених. Задруга је дужна да омогући ревизору учешће у раду седнице скупштине и других органа задруге, давањем одговора и мишљења о свим питањима која су предмет задружне ревизије.

Задружни ревизор сачињава писани извештај са образложењем о обављеној задружној ревизији који садржи оцену о томе да ли задруга послује у складу са законом.

Закључци о извршеној ревизији јавно су доступни у Агенцији за привредне регистре, приликом појединачне претраге задруге у рубрици 16 на порталу АПР-а.

Како ревизија обавља превентивну и инструктивну функцију?

Поред података о задрузи, ревизору и врсти ревизије, извештај ревизора садржи и уочене неправилности у раду задруге, неправилности које су отклоњене током задружне ревизије, неправилности које треба отклонити и рокове, мере, упутства и инструкције ревизора. Из самог садржаја ревизорског извештаја може се закључити да ревизија осим контролне, обавља и изузетно важну превентивну и едукативну функцију у циљу заштите интереса задруга и задругара.

Током вршења ревизије, ревизор саветује задругаре и задругу како да у одређеном року ускладе уочене неправилности и уреде пословање ради постизања бољих пословних резултата.

Само у крајњој инстанци, у случају кршења Закона о задругама, задружних принципа и вредности, задружни ревизор, ревизорски савез и Министарство привреде, покрећу процесе и поступају у складу са казненим одредбама Закона о задругама.

Са каквим се изазовима сусреће задружна ревизија?

Закон о задругама у одредбама од чл. 80 до чл.101. посвећује значајну пажњу уређењу задружне ревизије. Ревизија је комплексан правни институт, са сложеним функцијама у смислу обима и врсти правних и економских питања које обрађује.

Додатни изазов за задружну ревизију представља раст интересовања грађана за задружни облик пословног удруживања. Посебан раст забележен је у броју пољопривредних и прерађивачких задруга на селу, остварен захваљујући континуираној четворогодишњој подршци Министарства за бригу о селу.

Фестивал паприке у селу Локошница – Задруга „Локошнички козји рог” назив је добила по аутохтоном семену паприке старом 600 година

Фестивал паприке у селу Локошница – Задруга „Локошнички козји рог” назив је добила по аутохтоном семену паприке старом 600 година

Раст су у истом периоду забележиле и друге, новије форме задруга, попут енергетских, туристичких и социјалних задруга, док се очекује формирање првих здравствених и радних (радничких) задруга.

Задругари из новоформираних задруга најчешће располажу скромним знањима о задругарству (правима и обавезама), што их спречава да остваре пун потенцијал задружног облика организовања и пословања. Са друге стране, како би задружна ревизија успешно обављала своју инструктивно-едукативну функцију, неопходне су јој информације о новим облицима задружног пословања.

Јачање капацитета задружне ревизије за подршку социјалним задругама

Три ревизорска савеза (Задружни савез Србије, Задружни савез јужне Србије и Општи савез за пољопривреду и рурални развој), у партнерству са Удружењем за локални развој Каменица, покренули су пројекат „Инсталација социјалног задругарства”*.

Један од основних циљева пројекта је унапређење капацитета ревизорских савеза за пословно праћење, ревизију социјалних циљева, израду и публикацију ревизорских извештаја социјалних задруга. С тим у вези, посебна пажња посвећена је обуци задружних ревизора о социјалним циљевима и моделима за њихово остваривање у складу са законом.

Током пројекта ће, у сарадњи са Министарством привреде, бити анализиране могућности за квалитетну ревизију социјалих циљева ових специфичних социјалних предузећа. У сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, биће утврђена и садржајна и техничка ограничења за потребе публикације закључака о ревизији.

У циљу промоције задругарства, партнери су покренули newsletter „Задругарство и социјално задругарство”, чија је дистрибуција започета у септембру 2021. године, слањем на 2.500 e-mail адреса. „Задругарство и социјално задругарство” на месечном нивоу прати, прикупља и објављује садржаје од значаја за афирмацију задругарства и задружних вредности, бави се праћењем политике и праксе у задружном сектору, саветодавним услугама и пословним информисањем задруга. Обавезан садржај сваког издања је рубрика „Питали смо задружне ревизоре”, чиме се доприноси већој информисаности задруга и задругара о правима и обавезама у задружном сектору.

Можете се пријавити за неwслеттер преко званичних страница Удружења Каменица и Задружног савеза Србије: www.kamenica.org.rs и www.zssrbije.org.

Newsletter „Задругарство и социјално задругарство”——-

*Пројекат „Инсталација социјалног задругарства” спроводи се у оквиру пројекта „Дијалог промена” Београдске отворене школе, уз финансијску подршку Европске уније.

Садржај овог текста нужно не одражава ставове ни донатора ни Београдске отворене школе и за њега је искључиво одговоран аутор.

#ЕУзаТЕБЕ #BOS #ДијалогПромена #InstalacijaSocijalnogZadrugarstva

***

Текст „Задружна ревизија у служби задругара и задругарства” изворно је објављен на Блогу о социјалном укључивању. Остале блогове Дејана Митића можете да прочитате овде.

Уколико желите да прочитате и текстове других аутора/ки Блога о социјалном укључивању, кликните на линк.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]