Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе за школску 2020/2021. годину (рок: 30.9.2020)

Објављено 14.09.2020.

Romska zastava - ilustracijaНа основу члана 9. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС”, број 36/19), и Решења број: 670-01-110/2019-05 од 28.05.2019. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИМ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ.

У оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања” који се финансира из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније кроз IPA 2014 директни грант, а који реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, објављује се конкурс за доделу стипендија ученицима и ученицама ромске националности који редовно похађају трогодишње и четворогодишње средње школе у школској 2020/21. години.

Услови за доделу стипендија ученицима

Право да се пријаве на Конкурс имају ученици и ученице ромске националности који редовно похађају средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чији родитељ, односно старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Ученик може да учествује на Конкурсу за доделу стипендија у оквиру Пројекта уколико испуњава следеће услове:

 1. да је држављанин Републике Србије;
 2. да је припадник ромске националне мањине;
 3. да није корисник неке друге стипендије и кредита укључујући организације које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије;
 4. да је школске 2020/21. године уписан први пут као редован ученик у одређени разред средње школе (гимназије, стручне, уметничке или мешовите) у трогодишњем или четворогодишњем трајању чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
 5. да је претходни разред завршио са општим успехом, односно просечном оценом од 5,00 до најмање 2,00 – да из владања има најмање оцену добро (3) и да нема више од 30 неоправданих изостанака.

Број и висина ученичких стипендија утврђени су према расположивим средствима у оквиру Пројекта за 2020/21. школску годину. Укупан број расположивих стипендија је 700 на десетомесечном нивоу. Корисници стипендија у оквиру пројекта Ромског образовног фонда „Поспешивање запошљивости младих Рома – фаза II“ у школској 2018/19. години, остварују право на стипендију у оквиру овог Конкурса у школској 2020/21, уколико благовремено поднесу све Конкурсом прописане обрасце по процедури предвиђеној Конкурсом.

Потребна документа

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у Конкурсу и чине његов саставни део:

 1. Оригиналну Пријаву за доделу ЕУ стипендијске подршке за ученике ромске националности средњих школа која је објављена као део овог Конкурса (ОБРАЗАЦ број 1. – ПРИЈАВА може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 2. Оверено Уверење средње школе као доказ о уписаном наредном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању (ОБРАЗАЦ број 2. – УВЕРЕЊЕ је објављен као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)
 3. Потврда Националног савета ромске националне мањине односно Канцеларије за инклузију Рома
 4. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа) родитеља или старатеља ученика
 5. три примерка од стране родитеља или старатеља ученика својеручно потписаног УГОВОРА о ученичкој стипендији (ОБРАЗАЦ број 3. – УГОВОР је објављен као део овог Конкурса и може се преузети и штампати са интернет адресе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr)

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за подношење докумената

Рок за пријављивање на Конкурс траје од 14. до 30. септембра 2020. године.

Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

Поступак конкурисања

Ученик за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју је уписан.

Средње школе од 1. до 5. октобра 2020. године, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених ученика (на обрасцу који је саставни део Конкурса) достављају поднета конкурсна документа, зависно од свог седишта, одговарајућој служби за спровођење конкурса, према упутству за спровођење конкурса. Секретар школе или лице које задужи директор школе прегледа документацију, утврђује да ли је потпуна, тражи евентуалне допуне и организује (у једној коверти може бити послата конкурсна документација за више ученика школе) у року од пет дана од закључења конкурса слање документације препорученом поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (за пројектни тим IPA 2014 – „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања”), 11 060 Београд, Захумска 14, IVa спрат, Канцеларија 415.

Извод из утврђеног предлога ранг листе доставља се одговарајућим средњим школама у које су уписани ученици који су конкурисали за доделу стипендијске подршке. Сваки ученик има право документованог приговора на предлог ранг листе у року од осам (8) дана од дана објављивања одговарајућег извода из предлога ранг листе на огласној табли или интернет страници овлашћене банке. Више информација о начину подношења приговора потражите у тексту конкурса.

Комисија разматра приговоре и утврђује Коначну ранг-листу за доделу стипендија ученицима ромске националности уписаним у средње школе, која се објављује на интернет страници Министарства или интернет страници овлашћене банке. Министар просвете, науке и технолошког развоја, у року до деведесет (90) дана од дана закључења конкурса, доноси одлуку о додели ученичке стипендије за школску 2020/2021. годину на основу коначне ранг листе. На основу одлуке министра о додели ученичке стипендије, родитељ или старатељ ученика закључује уговор о ученичкој стипендији с Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендијске подршке која се исплаћује у оквиру пројекта „ЕУ подршка ромским ученицима за наставак средњошколског образовања“.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата

Сви кандидати који су се благовремено пријавили и који испуњавају услове за доделу стипендија биће рангирани на основу следећих критеријума:

 1. општи успех у претходној школској години (5,00 –2,00);
 2. оцена из владања ученика, најмање добар 3 уколико два или више ученика имају исти општи успех;
 3. број неоправданих изостанака, највише 30.

Исплата стипендије

Ученику се одобрава исплата стипендије уколико има статус редовног ученика. Стипендије се исплаћују ученику преко текућег рачуна отвореног у те сврхе, у 10 једнаких месечних рата, до краја школске године.

Додатне информације

Запослени у школама, ученици и родитељи/старатељи питања у вези са документацијом и процедуром конкурисања, као и друга питања у вези са процедуром припреме ранг листе  и доделом стипендија могу поставити електронским путем на адресу електронске поште: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs или телефонским путем позивом на број 011-2401-911, локал 254 сваког радног дана 10-14 часова.

Конкурсна документација

Преузмите конкурсну документацију:

Извор: www.mpn.gov.rs

Коментари

 
4

 Подели

Коментари

 • Gordana Objavljeno октобар 12, 2020 4:36 pm

  Dete je tek danas dobilo obaveštenje za konkurs za stipendiju. Neznam čijom greškom. U pitanju je PANČEVO VETERINARSKI TEHNIČAR TREĆI RAZRED. Dali da predajem dokumenta ili nam treba adresa gde bi mogli da se žalimo. HVALA

  • SIPRU Objavljeno октобар 13, 2020 3:42 pm

   Poštovana Gordana,

   Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva nije organizator ovog konkursa, pa nažalost ne znamo šta je razlog kašnjenja obaveštenja.

   Konkurs sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pa ćete najpreciznije odgovore dobiti ukoliko se obratite na kontakte koji su naznačeni u tekstu konkursa: imejl adresa ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs ili telefonskim putem pozivom na broj 011-2401-911, lokal 254 svakog radnog dana 10-14 časova.

   Srdačni pozdravi iz
   Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 • Nadica Objavljeno јануар 5, 2021 12:23 pm

  Sta mi je potrebno za zalbu , za neodobrenu stip?

  • SIPRU Objavljeno јануар 8, 2021 10:24 am

   Poštovana Nadice,

   Najpreciznije odgovore i uputstva ćete dobiti od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje je i organizovalo ovaj konkurs. Predlažemo da se im obratite putem kontakata koji su naznačeni u tekstu konkursa:

   – imejl adresa: ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs
   – tel: 011-2401-911, lokal 254 svakog radnog dana 10-14 časova.

   Srdačni pozdravi iz
   Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

 • Оставите коментар

  Унесите коментар


  Име


  e-mail


  website


  Повезане вести

  Билтен о социјалном укључивању

  Архив билтена о социјалном укључивању

  Актуелности > <

  Калкулатор социјалних давања

  Блог > <

  Актуелни документи > <

  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
  децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
  SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
  децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
  децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
  Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
  децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
  децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
  децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
  децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
  децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
  децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
  Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
  новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]