Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Објављена анализа „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом“

Објављено 11.10.2021.

Осетљиве групе и ЕУ интеграцијеТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објавио је анализу „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом“.

Публикација је припремљена у оквиру иницијативе за израду аналитичког осврта на положај осетљивих група у контексту приступања ЕУ коју је Тим покренуо са следећим циљевима:

  • да се повећа видљивост изазова са којима се суочавају рањиве друштвене групе у Републици Србији;
  • да се информишу заинтересоване стране о тренутним процесима у развоју стратешког и законског оквира у области социјалног укључивања;
  • да се подстакне дијалог и сарадња на испуњавању обавеза у процесу приступања Србије ЕУ у области социјалног укључивања.

Серија информативно-аналитичких прегледа стања о положају рањивих група у контексту испуњавања обавеза у процесу европских интеграција намењена је широком кругу заинтересованих страна: доносиоцима одлука, државној администрацији и запосленима у јединицама локалне самоуправе, развојним партнерима, организацијама цивилног друштва, академској заједници и новинарима/кама.

Преглед стања обухвата следеће осетљиве групе: Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом, ЛГБТИ, жене, деца, старији, млади, националне мањине, мигранти и тражиоци азила, особе које живе са HIV-ом. Друга анализа у низу тиче се положаја особа са инвалидитетом у процесу европских интеграција.

Анализа „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом“ својим садржајем пружа широк аналитички осврт на положај особа са инвалидитетом са аспекта испуњавања обавеза у процесу приступања Републике Србије Европској унији (ЕУ). Најпре описује значај унапређења положаја особа са инвалидитетом на нивоу ЕУ указујући на главни стратешки оквир и кључне иницијативе стратешког оквира ЕУ у наредном десетогодишњем периоду. Затим, представљено је тренутно стање процене положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији нарочито у погледу остваривања права и једнаких шанси у различитим областима живота укључујући запошљавање, образовање, старосну структуру особа са инвалидитетом и слично. Наредни сегмент анализе истиче актуелни стратешки, институционални и законодавни оквир у Републици Србији када је реч о овој осетљивој групи те извесна кашњења или унапређења у овом погледу. Након наведеног, пружен је преглед оцена стања и обавеза које Република Србија има у процесу приступања ЕУ, а тичу се особа са инвалидитетом, нарочито кроз преговарачка поглавља 19 (Социјална политика и запошљавање) и 23 (Правосуђе и основна права), и додатно оцена обавеза у односу на друге међународне механизме, као што су Уједињене нације и Савет Европе. Најзад, у оквиру анализе представљене су и кључне препоруке за унапређење положаја особа са инвалидитетом у контексту приступања Републике Србије ЕУ.

Најважнији налази кратке анализе истичу да је Србија у одређеној мери усклађена са политиком ЕУ у погледу унапређења положаја особа са инвалидитетом, али да је нужно додатно ускладити законодавни оквир доношењем подзаконских аката нарочито у области антидискриминације. Додатно, у области образовања је постигнут одређени напредак у повећању обухвата ученика из рањивих група на свим нивоима образовања захваљујући афирмативним акцијама и повећању броја педагошких асистената, међутим и поред ових мера особе са инвалидитетом су често суочене са дискриминацијом углавном због ограниченог приступа Уставом и законима гарантованим правима. Такође, неопходно је спровести активности на хармонизацији закона који регулишу одређена права особа са инвалидитетом са релевантним међународним прописима и правом ЕУ као и унапредити ефикасност механизма за координацију, праћење и извештавање о мерама и активностима из Стратегије за унапређење права особа са инвалидитетом. Како је истакнуто, нужно је обезбедити ресурсе и убрзати процес деинституционализације као и заштиту особа са инвалидитетом. Ваžан је даљи рад на унапређењу дигиталне приступаčности и омогуćавање да особе које žиве са неким обликом инвалидитета могу да користе информационо-комуникациону технологију (ИКТ) за остваривање својих основних права и за своје оснаžивање.

Кликните да преузмете анализу „Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа са инвалидитетом“ (.pdf).

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]