Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Објављена публикација „Анализа дуготрајног сиромаштва у Републици Србији”

Објављено 02.11.2021.

Analiza dugotrajnog siromaštva u Republici SrbijiТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објавио је анализу под називом „Анализа дуготрајног сиромаштва у Републици Србији”.

Анализа је спроведна током 2019. и 2020. године и укључује анализу података за Србију из Анкете о приходима и условима живота (Survey on Income and Living Conditions – SILC) за 2017. годину.

Дуготрајно сиромаштво је концепт који је развила Европска унија као важан аспект праћења економске ситуације у оквиру SILC анкете, коју институције држава спроводе и шаљу Статистичком заводу Европске уније (Еуростат). Под дуготрајним сиромаштвом подразумева се појава да особе имају расположиви доходак који је испод прага ризика од сиромаштва и у години испитивања и у претходне две од три године. Стога, основни циљ истраживања је било утврђивање предиктора на основу којих је могуће да ће особе бити у дуготрајном сиромаштву, као и да се испита да ли се врста и интензитет утицаја предиктора разликују када се дуготрајно сиромаштво дефинише на различите начине.

Први предикторски модел у анализи дефинисао је дуготрајно сиромаштво онако како га дефинише Еуростат – као број становника који живе испод линије сиромаштва (испод 60% медијане просечног прихода) у последњој години испитивања (2017) и у две од претходне три узастопне године. Други предикторски модел дефинисао је дуготрајно сиромаштво као зависну варијаблу, и то као број особа које су у све четири узастопне године у ризику од сиромаштва (од 2014. до 2017. године), док је трећи модел користио тешку материјалну депривацију у претходне четири године (од 2014. до 2017. године).

Анализа у свом садржају обухвата:

  • дефинисање концепта дуготрајног сиромаштва;
  • анализу значаја бављења темом дуготрајног сиромаштва у Републици Србији;
  • негативне ефекте дуготрајног сиромаштва на различите животне исходе и
  • карактеристике породица и особа које живе у дуготрајном сиромаштву.

Такође, истраживање је примењено и на узорку из Србије, те ова анализа садржи и најважније закључке и препоруке, које су класификоване у три групе мера – мере ка повећању приступа тржишту рада и квалитету послова, мере које се односе на повећање нивоа образовања и  мере које се односе на повећање ефикасности социјалне заштите.

Кликните да преузмете публикацију „Анализа дуготрајног сиромаштва у Републици Србији” (.pdf, 10,1 MB).

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]