Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena publikacija „Analiza dugotrajnog siromaštva u Republici Srbiji”

Objavljeno 02.11.2021.

Analiza dugotrajnog siromaštva u Republici SrbijiTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je analizu pod nazivom „Analiza dugotrajnog siromaštva u Republici Srbiji”.

Analiza je sprovedna tokom 2019. i 2020. godine i uključuje analizu podataka za Srbiju iz Ankete o prihodima i uslovima života (Survey on Income and Living Conditions – SILC) za 2017. godinu.

Dugotrajno siromaštvo je koncept koji je razvila Evropska unija kao važan aspekt praćenja ekonomske situacije u okviru SILC ankete, koju institucije država sprovode i šalju Statističkom zavodu Evropske unije  (Eurostat). Pod dugotrajnim siromaštvom podrazumeva se pojava da osobe imaju raspoloživi dohodak koji je ispod praga rizika od siromaštva i u godini ispitivanja i u prethodne dve od tri godine. Stoga, osnovni cilj istraživanja je bilo utvrđivanje prediktora na osnovu kojih je moguće da će osobe biti u dugotrajnom siromaštvu, kao i da se ispita da li se vrsta i intenzitet uticaja prediktora razlikuju kada se dugotrajno siromaštvo definiše na različite načine.

Prvi prediktorski model u analizi definisao je dugotrajno siromaštvo onako kako ga definiše Eurostat – kao broj stanovnika koji žive ispod linije siromaštva (ispod 60% medijane prosečnog prihoda) u poslednjoj godini ispitivanja (2017) i u dve od prethodne tri uzastopne godine. Drugi prediktorski model definisao je dugotrajno siromaštvo kao zavisnu varijablu, i to kao broj osoba koje su u sve četiri uzastopne godine u riziku od siromaštva (od 2014. do 2017. godine), dok je treći model koristio tešku materijalnu deprivaciju u prethodne četiri godine (od 2014. do 2017. godine).

Analiza u svom sadržaju obuhvata:

  • definisanje koncepta dugotrajnog siromaštva;
  • analizu značaja bavljenja temom dugotrajnog siromaštva u Republici Srbiji;
  • negativne efekte dugotrajnog siromaštva na različite životne ishode i
  • karakteristike porodica i osoba koje žive u dugotrajnom siromaštvu.

Takođe, istraživanje je primenjeno i na uzorku iz Srbije, te ova analiza sadrži i najvažnije zaključke i preporuke, koje su klasifikovane u tri grupe mera – mere ka povećanju pristupa tržištu rada i kvalitetu poslova, mere koje se odnose na povećanje nivoa obrazovanja i  mere koje se odnose na povećanje efikasnosti socijalne zaštite.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Analiza dugotrajnog siromaštva u Republici Srbiji” (.pdf, 10,1 MB).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]