Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Представљен онлајн Курс о социјалном укључивању

Објављено 13.12.2021.

Kurs o socijalnom uključivanju - logoТим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) представио је други по реду онлајн Курс о социјалном укључивању, који је сачињен уз стручну подршку SeConS групе за развојну иницијативу. Онлајн Курс о социјалном укључивању припремљен је у оквиру пројекта „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“ који реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије уз подршку Владе Швајцарске.

„Овај онлајн курс припремљен је са намером да омогућимо свим заинтересованим странама утврђивање досадашњих, али и стицање нових знања у овој области, боље разумевање концепата који су важни, као и да отворимо нека од кључних питања за ову важну област за наше друштво”, казала је Драгана Јовановић Аријас, менаџерка Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије. Она је истакла да овај курс треба да омогући да увидимо међузависност социјалног укључивања и смањења сиромаштва, али и других релевантних области за унапређење положаја грађана и грађанки, а посебно из осетљивих група.

Dragana Jovanović Arijas - Predstavljanje onlajn Kursa o socijalnom uključivanju

Оливера Вуковић, извршна директорка SeConS групе за развојну иницијативу, истакла је да је у реализацију овог курса био укључен изузузетно велики тим, не само оних који су стручни у овим областима, већ и оних који су допринели да садржај буде представљен на адекватан начин, у складу са форматом курса. „Овај курс је посебно значајан, јер на једном месту сакупља интердисциплинарна знања. Драго ми је да је препознато да сва знања и идеје које су представљене у претходном онлајн курсу треба да буду освежене, иновиране и усклађене са променама”, казала је Вуковић.

Olivera Vukovć - Predstavljanje onlajn Kursa o socijalnom uključivanju

Како је објаснила Ивана Максић, координаторка за локални развој и менаџерка LIP 2 програма у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Курс о социјалном укључивању намењен је представницима/ама државних институција на националном и локалном нивоу, организација цивилног друштва, приватног сектора, академске заједнице, студентима и студенткињама, као и свим заинтересованим грађанима/кама. „Курс се састоји из шест модула, а лекције у оквиру модула утемељене су у студијама и анализама које су током година припремане и објављиване од стране SIPRU-а, као и многим другим релевантним студијама и истраживањима. Као изворе смо такође кориситили базе података Еуростат-а, као и податке из званичних анкета Републичког завода за статистику, као што су Анкета о приходима и условима живота (SILC анкета), Анкета о потрошњи домаћинстава, као и Анкета о радној снази”, казала је Максић.

Ivana Maksić - Predstavljanje onlajn Kursa o socijalnom uključivanju

Данило Вуковић из SeConS групе за развојну иницијативу казао је да је значај континуираног учења велики, пре свега за развој институционалних и личних капацитета људи који похађају овакве курсеве. „Циљ је био да направимо курс који ће допринети да имамо боље јавне политике у Србији. Зато курс садржи знања која су усмерена на праксу”, објаснио је Вуковић и указао на значај учешћа стручњака за онлајн учење и образовање одраслих у процесу израде курса. „Овакав курс помера границе образовног система, система јавних политика и администрације у Србији”, закљкучио је Вуковић.

Danilo Vuković - Predstavljanje onlajn Kursa o socijalnom uključivanju

„Питање социјалног укључивања је хоризонтално питање, које у савременом контексту бива све више маргинализовано. Када немамо јединствену стратегију улазимо у ризик да неке групе изостају из развојних процеса, а знамо да Агенда 2030 инсистира да је један од водећих развојних принципа да нико не сме бити изостављен”, казала је Марија Бабовић из SeCons групе за развојну иницијативу. Она је указала да социјално укључивање јесте део различитих стратегија и политика, али да би исто тако било од велике користи када би постојала интегрисана стратегија која би омогућила да се на систематски начин приђе различитим аспектима искључивања различитих група. „Кључна вредност овог курса је управо то што нам указује да у креирању политика морамо држати фокус на различитим факторима социјалног искључивања”, истакла је Бабовић.

Marija Babović - Predstavljanje onlajn Kursa o socijalnom uključivanju

Сваки модул у оквиру курса има одређен број лекција, док цео курс чини укупно 38 обавезних лекција, које обухватају различите тематике: од дефиниција сиромаштва и социјалне искључености, механизама њиховог праћења, до осетљивих друштвених група које су у ризику од сиромаштва и социјалне искључености, друштвених иновација и државе благостања.

На почетку сваког модула налази се сегмент Рефлексија који представља општи увод у тему модула. Током читања садржаја лекција, полазници/е имају прилику да користе Бележницу за прављење бележака, тј прикупљање важних информација и података. Након сваке обавезне лекције налази се сегмент Знање+ или факултативни сегмент који не представља основно знање, већ допунске информације у вези са садржајем лекције. Секција Корисни ресурси упућује на линкове ка релеватном законодавном и стратешком оквиру којим је регулисана дата област, као и студијама, анализама, публикацијама и чланцима који пружају додатне информације о теми којом се одређена лекција бави, док се у секцији Из личног угла налазе успешне приче и блогови на различите теме у вези са процесом социјалног укључивања. У секцији Речник дате су дефиниције и додатна објашњења кључних појмова. На крају сваког модула налази се тест који служи за проверу знања током похађања обавезних лекција модула, а на самом крају онлајн Курса је финални тест за проверу стеченог знања на нивоу целокупног курса. Уколико је на завршном тесту тачно одговорио на 80% или више питања, полазник стиче право на сертификат.

Курс је бесплатан и израђен је у складу са принципима дигиталне приступачности. Онлајн курсу можете приступити путем следећег линка: kurs.socijalnoukljucivanje.gov.rs.

Кликните да погледате снимак представљања онлајн Курса о социјалном укључивању.

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]