Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Фондација Дивац: Конкурс за доделу стипендија ученицима и ученицама за школску 2019/20. годину (рок: 23.8.2019)

Објављено 26.06.2019.

Fondacija "Ana i Vlade Divac" - logoФондација „Ана и Владе Дивац” у сарадњи са групом донатора расписује конкурс за доделу стипендија ученицима и ученицама који 2019. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије, а по унапред утврђеним условима.

Услови

Право на стипендију имају ученици и ученице који у септембру 2019. године уписују I, II, III или IV разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а који постижу одличан успех у учењу и владању. Посебну предност при додели стипендије имаће кандидати и кандидаткиње из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, једнородитељске породице, избегличке и расељеничке породице, лица са инвалидитетом, дете/родитељ са хроничним болестима и др).

Потребна документа

Кандидат/киња приликом пријављивања на конкурс подноси обавезну документацију:

 1. Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);
 2. Уверење о постигнутом успеху ученика/це у претходном школовању (копија књижице/сведочанства за последње три године школовања)
 3. Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (копија диплома и сл.)
 4. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика/це (потврда од послодавца о висини нето примања за последња 3 месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље)
 5. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију личне карте оба родитеља или старатеља.

Додатна документација:

Кандидати и кандидаткиње из осетљивих друштвених група, осим напред наведених докумената, подносе и документацију којом се доказује:

 • инвалидитет детета/родитеља (медицинска документација),
 • ратни војни инвалиди (потврда)
 • једнородитељски статус породице (умрлица родитеља, копије судске пресуде о самосталном вршењу родитељског права, односно умрлица или други документ који доказује да један родитељ сам брине о детету и др),
 • подстанарски статус породице (копија уговора са станодавцем) и друга документа
 • потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (копија избегличке легитимације или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица)
 • потврда о волонирању, уколико је ученик/ца волонирао у некој институцији или организацији
 • друга релевантна документа.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

Рок за подношење докумената

Конкурс ће бити отворен до 23.8.2019. године.

Пријаве се подносе на адресу Фондације „Ана и Владе Дивац”, Илије Гарашанина 53 а, 11000 Београд, са назнаком „За ученичке стипендије“.

Одлука о одабраним ученицима/ама биће донета три недеље након завршетка рока за пријаве. Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација неће бити разматрана.

Фондација „Ана и Владе Дивац“ неће одбацивати пријаве кандидата/киња који већ добијају стипендију из других извора (општинске, државне стипендије и сл), осим у случају ученика/ца који добијају стипендију за изузетно надарене ученике/це Министарства просвете Републике Србије.

Све додатне информације могу се добити путем броја телефона 011/33 41 755.

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата/киња

Редослед кандидата/киња за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:

1) успеха оствареног у претходном школовању, и то:

 • општег успеха у последња три разреда школовања,
 • награда на такмичењима и спортских резултата

2) социјално-економског статуса породице.

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика/це, за последња три месеца текуће године, те документације којом се доказује инвалидитет детета/родитеља/старатеља, једнородитељски статус породице, подстанарски статус породице и др.

Ученику се одобрава исплата стипендије на период од 10 месеци, у току школске године, у једнаким месечним ратама.

Пријавни образац и више информација о пропозицијама конкурса потражите на www.divac.com

Коментари

 
0

 Подели

Оставите коментар

Унесите коментар


Име


e-mail


website


Повезане вести

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Актуелни документи > <

Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији
децембар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости
децембар, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај особа које живе са HIV
децембар, 2021 arrow right pdf [305 KB]
Е2Е: Утврђивање институционалног оквира за успостављање Националне стандардне класификације занимања у Србији
децембар, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај националних мањина
децембар, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај миграната и тражилаца азила
децембар, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај деце
децембар, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај младих
децембар, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај старије популације
децембар, 2021 arrow right pdf [307 KB]
Положај осетљивих група у процесу приступања Републике Србије Европској унији – положај ЛГБТИ особа
новембар, 2021 arrow right pdf [164 KB]